Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
   
ตะแลงแกง
เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นทางสี่แยกอยู่ใกล้ ๆ กับคุกใกล้สถานที่ ที่เรียกว่า “ คุ้มขุนแผน” ในปัจจุบัน
ในสมัยอยุธยา นักโทษจะถูกนำไป ประหารชีวิต ที่สี่แยก “ตะแลงแกง” ภายหลังจึงใช้เรียก ที่สำหรับ ประหารนักโทษว่า “ ตะแลงแกง ” ไปทุกแห่ง

 

ตะแลงแกง

     ตะแลงแกง  หมายถึงสี่แยก  ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนสายหลัก ในเกาะเมืองศรีอยุธยา คือถนนหน้าวังกับถนนหลังวัง

แผนที่ตะแลงแกง
ผังบริเวณย่านตะแลงแกง

     ถนนวัง  เป็นถนนที่ตัดออกจากหน้าวังหลวงลงไปทางทิศใต้ ผ่านหน้าวัดพระราม ศาลพระกาฬ และย่านป่าถ่านไปถึงประตูชัย ส่วนถนนหลังวัง เป็นถนนที่ตัดจากทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก จากผ่านป่าโทน ผ่านสะพานชีกุน ไปจดวังหลัง จุดที่ถนน 2 สายนี้มาตัดกัน จึงกลายเป็นสี่แยก เรียกว่า ตะแลงแกง

     ตะแลงแกงจึงเหมือนเป็นจุดกึ่งกลางของพระนคร มีหลักฐานของชาว ต่งชาติที่เข้ามาในสมัยนั้นบันทึกไว้ว่า ตั้งแต่ประตูชัยขึ้นมา จนถึงย่านตะแลงแกง เป็นจุดที่มีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีตลาดขายของชำและของสดเช้าเย็น ได้แก่ ตลาดหน้าคุก ตลาดหน้าศาลพระกาฬ คงด้วยเหตุนี้กระมัง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงมักใช้ตะแลงแกง เป็นที่ประหารชีวิตและเสียบหัวประจานนักโทษ ในคดีล้มล้างราชบัลลังก์ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่คิดจะทำการใหญ่ ต่อไป

     ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091 - 2111) พระศรีศิลป์ พระราชโอรสของสมเด็จพระไชยราชาและท้าวศรีสุดาจันทร์ ซึ่งโปรดให้นำมาชุบเลี้ยงไว้ หลัีงทำรัฐประหารยึดอำนาจ จากขุนวรวงศาธิราชสำเร็จ ได้ซ่องสุมผู้คนก่อการกบฎ แต่แผนการล้มเหลวเสียก่อน จึงถูกพระราเมศวร และพระมหินทราธิราช พระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิปราบปรามลงได้ พระศีศิลป์ ต้องปืนตาย ระหว่างการต่อสู้กับทหารจากวังหลวง ส่วนผู้ก่อการที่คิดกับ พระศรีศิลป์ ก็ถูกนำไปประหารชีวิตและเสียบหัวประจานที่ตะแลงแกง

 

 

 

       การประหารชีวิตขนานใหญ่ที่ตะแลงแกง เกิดขึ้นอีกครั้ง ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172 - 2199) พระอาทิตยวงศ์ ซึ่งถูกถอดออกจากราชสมบัติไปแล้ว แต่ยังทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงไว้ เพราะเห็นว่า เป็นพระโอรส ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาภายหลัง ได้คบคิดกับกลุ่มขุนนาง ที่ยังจงรักภักดีก่อการกบฎขึ้น เมื่อรวบรวมกำลังได้ประมาณ 200 คนแล้ว ก็บุกเข้าไปในพระราชวังหลวง จะจับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปลงพระชนม์ ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มิทันรู้พระองค์ ก็เสด็จหนีลงเรือมาลอยลำอยู่ตรงบริเวณฉนวนน้ำประจำท่าฟาก แม่น้ำลพบุรี จากนั้น ก็โปรดให้เร่งคุมไพร่พลไปปราบกบฎ จนแตกพ่าย พระอาทิตยวงศ์ และผู้ก่อการทั้งหมดถูกจับได้ จึงโปรดให้นำไปประหารชีวิต และเสียบหัวประจานที่ตะแลงแกง

     การเดินทาง ถ้าเริ่มจากหน้าวิหารพระมงคลบพิตร มุ่งหน้าตรงไปจนเจอถนนศรีสรรเพชญ์ จากนั้นให้เลี้ยวขวา จะผ่านหน้าวัดพระรามทางซ้ายมือ ส่วนทางขวามือ คือคุ้มขุนแผน หรือบริเวณที่เป็นคุกเดิม ถัดขึ้นไปใกล้ ๆ กันเป็นซากโบราณสถาน วัดเกษ เมื่อพ้นวัดนี้ไปแล้ว จะเห็นสี่แยกมีวงเวียน บริเวณดัลกว่าว คือย่านตะแลงแกง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ลงพระราชอาญาผู้ก่อ การกบฎในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ้นสี่แยกผ่านถนนป่าโทนตรงไป จะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ทางขวา ติดกันนั้น เป็นซากอาคาร ที่เมื่อก่อนคือศาลพระกาฬ  ยังปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้

 

ตะแลงแกง
    
   ตะแลงแกง เป็นจุดที่อยู่ย่าน ใจกลางพระนคร มักใช้เป็นที่ประหารชีวิต และเสียบหัวประจานผู้ที่กระทำผิดร้ายแรง สมัยกรุงศรีอยุธยา