Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

       
 พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (Soontorn Poo, Suntorn Poo or Soontorn Phoo)      (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นกวีชาวไทย ที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น มหากวี แห่งรัตนโกสินทร์  หรือ เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์   ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการ เป็นกวีราชสำนัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลา  ร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการ อีกครั้ง ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็น อาลักษณ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น   พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์     ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้าย ก่อนสิ้นชีวิต

**********
 
 

 


 อนุสาวรีย์สุนทรภู่
      อนุสาวรีย์สุนทรภู่

     อนุสาวรีย์สุนทรภู่  ประดิษฐานอยู่บ้านกร่ำ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  อนุสาวรีย์สุนทรภู่นี้  กรมศิลปากร เป็นผู้ช่วยออกแบบแปลนและวางผังบริเวณ รวมทั้งสร้างจตุรมุขมีแผ่นหินอ่อนแนบไว้  ในแผ่นหินอ่อน มีข้อความจารึกด้วย  รวมเนื้อที่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ทั้งหมด  ประมาณ  8 ไร่ เศษ ๆ

     เฉพาะรูปสุนทรภู่  อยู่ในลักษณะนั่งกำลังใช้ความคิด ประดิษฐานอยู่บนเนินดิน  โดยมีแทนหินรองรับ  นอกจากนั้น ยังหล่อเป็นรูปตัวละครเอก จากเรื่องพระอภัยมณี  อันเป็นวรรณคดีชั้น  "อมตะ"  ของสุนทรภู่อีกด้วย  เช่น  รูปปั้นพระอภัยมณีนั่งเป่าปี่อยู่ที่เชิงเนิน  รูปปั้นนางเงือกอยู่บนแทนหินกลางน้ำ  รูปปั้นนางผีเสื้อสมุทร ยืนอยู่ในสระ  ตัวละครต่าง ๆ  จะอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นสุนทรภู่

     พิธีเปิดอนุวาวรีย์สุนทรภู่  ซึ่งตรงกับวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513  เวลา  10.00 นาฬิกา  ซึ่งเริ่มด้วยนายวิทยา  เกษรเสาวภาค  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ประธานคณะกรรมการจัดงาน  ได้กล่าวรายงานการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ต่อนายถวิล  สุนทรศารทูล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์สุนทรภู่  ความว่า  สุนทรภู่เป็นจินตกวีเอกของชาติไทย  รัฐบาลได้ดำริและดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่นี้มาช้านานแล้ว  โดยได้มีการวางศิลาฤกษ์ไว้ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2498  แต่ก็ได้หยุดชะงักการก่อสร้างลงชั่วคราว ด้วยมีอุปสรรคบางประการ

     ต่อมาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ.  2511  คณะกรรมการจังหวัดระยอง  จึงได้เสอนเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง  และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอก  ประภาส  จารุเสถียร  เป็นรัฐมนตรี  ก็ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  ในที่สุดคณะรัฐมนตรี ก็ได้อนุมัติให้ทางจังหวัดระยอง ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไปได้

     ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม  พ.ศ.  2511  ทางจังหวัดระยองจึงได้เริ่มดำเนินการหาทุน และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์การ สถาบันการศึกษา  คณะสงฆ์  พ่อค้า  คหบดี  และประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ  โดยได้เงินรวมทั้งสิ้น  962,773.10 บาท  

      อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ได้ประกอบเททอง  ณ  กรมศิลปากร  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512  โดยพลตำรวจเอก ประเสริฐ  รุจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  และอธิบดีกรมตำรวจ  ได้เป็นประธานในพิธี  กรมศิลปากร ได้ติดตั้งรูปปั้นต่าง ๆ  ได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  5  มีนาคม  พ.ศ.  2513

 
                                              วรรณคดีพระอภัยมณีของสุนทรภู่

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ 
          จตุรมุขจารึกคำกลอน สุนทรภู่

     ที่จตุรมุข ซึ่งมีหินอ่อนประทับทั้ง 4 ด้าน ได้จารึก "คำประพันธ์" ของสุนทรภู่  ที่อ่านแล้วมีความหมายดีเด่น  ลึกซึ้งกินใจ  คณะกรรมการได้ยกตัวอย่างจารึกไว้  ณ ที่จตุรมุขสุนทรภู่ด้วย ดังนี้

 

 

            "มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน"
(สุภาษิตสอนหญิง)
               "แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน"
(พระอภัยมณี)


     อนุสาวรีย์สุนทรภู่