Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ


 
ไอสไตน์สอนหนังสือ

 
 

สาระสำคัญ ทฤษฎีสัมพันธภาพ ของไอน์สไตน

      สสารประกอบด้วยอนุภาคเล็ก  เรียกว่า "โมเลกุล" และ โมเลกุล จะประกอบด้วยอะตอม  แต่เดิม เข้าใจว่า อะตอม ไม่สามารถแยกต่อไปได้อีกแล้ว  แต่ไอน์สไตน์ ให้เหตุผลว่า แยกได้ และแยกได้เป็นพลังงาน  ขณะเดียวกัน ถ้ารวมพลังงานได้ ก็จะกลับเป็นสสารใหม่ เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ ในดวงอาทิตย์ ที่สสารสลายตัวให้พลังงาน  และพลังงานรวมตัว กลับเป็นสสารใหม่  ดวงอาทิตย์ จึงไม่มีวันดับ และเกิดพลังงานมหาศาล อยู่ตลอดเวลา  ถ้าหากดวงอาทิตย์ ไม่มีลักษณะอย่างนี้แล้ว  ดวงอาทิตย์ ก็คงหมดพลังงาน และดับไปนานแล้ว  และสัมพันธภาพ ระหว่างสสาร และพลังงานนี้เอง ไอน์สไตน์ ได้สร้างเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ ง่าย ๆ  ว่า    เมื่อ E คือ ค่าของพลังงาน ที่มีหน่วยเป็นจูล (Joule) ซึ่งเกิดจากการสลายตัว ของสสาร ที่มีมวล  m  ซึ่งมีหน่วย เป็นนิวตัน (Newton) และ  c คือ ความเร็วของแสง  มีค่าประมาณ 300,000,000  เมตรต่อวินาที

     ดังนั้น  ถ้าหาก มีสารกัมมันตภาพรังสี  เช่น  ยูเรเนียม ที่มีน้ำหนักมวลอยู่  1  กิโลกรัม ก็จะเป็นพลังงานเกิดขึ้น  ดังนี้

    จะเห็นว่า  พลังงานนี้ ที่เกิดจากทฤษฎีสัมพันธภาพ ของไอน์สไตน์ ทำให้เกิดพลังงานมหาศาลเพียงใด  และจากทฤษฎีนี้เอง  เมื่อนักวิทยาศาสตร์  ได้นำเอาไปทำการทดลอง ในห้องทดลอง ก็พบว่า เป็นความจริง จึงเป็นแนวทาง ที่ทำให้เกิดการทดลอง ผลิตระเบิด ปรมาณู และระเบิดไฮโดรเจน  ตลอดจนพลังงานนิวเคลียร์ ในปัจจุบัน

 

 

 


  
  นักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลก

 

ชื่อ : กาลิเลโอ  กาลิเลอี      (Galileo  Galilei)

  ประวัติ : นักวิทยาศาสตร์ และนักปราชญ์ ชาวอิตาลี  เกิด  ค.ศ.  1564  ที่เมืองปิซา  ประเทศ อิตาลี  ตาย  ค.ศ.  1642  รวมอายุ  78  ปี

ผลงานสำคัญ : พบกฎการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา  ประดิษฐ์เครื่องมือจับการเต้นของชีพจร  พบเครื่องชั่งไฮโดรสแตติก  พบว่า วัตถุ  2  ชนิดที่มีน้ำหนักต่างกัน แต่ขนาดและรูปร่างเหมือนกัน  เมื่อปล่อยลงมาจากที่สูงจะตกลงมาถึงพื้นดินพร้อมกัน  ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบหักเห ที่มีกำลังขยายมากถึง  33  เท่า  พบว่า ผิวของดวงจันทร์ขรุขระ  พบว่า ทางช้างเผือกประกอบด้วยดาวจำนวนมาก พบดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี  พบจุดดับบนดวงอาทิตย์  เชื่อว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยจักรวาล  หนังสือเล่มสุดท้ายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใหม่ ซึ่งเป็นการวางหลักไว้ จนนิวตันสามารถนำไปวางเป็นกฎแห่งการเคลื่อนที่ ซึ่งใช้กันมาจนทุกวันน

กาลิเลโอ กาลิเลอี ไอแซ็ค นิวตัน
กาลิเลโอ กาลิเลอี เซอร์ไอแซก นิวตัน
นิวตัน

ี้ ชื่อ : เซอร์ไอแซก  นิวตัน  (Sir  Isaac  Niwton)

ประวัติ : นักคณิตศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญา  เกิด  ค.ศ. 1642 ที่ลินคอล์นเคาน์ตี้ ประเทศอังกฤษ  ตาย ค.ศ. 1727  อายุ  85  ปี

ผลงานที่สำคัญ : คิดทฤษฎีไบโนเมียลได้  คิดฟลักเซียลได้สำเร็จ  ซึ่งต่อมาเรียกใหม่ว่า กฎเกณฑ์ในวิชาอินทีกราลแคลคูลัส  สร้างกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสง  พบแรงโน้มถ่วงของโลก และความโน้มถ่วงของจักรวาล และตั้งกฎของความโน้มถ่วง (Law  of  Gravitation) พบว่า ปริซึมสามารถแยกแสงจากดวงอาทิตย์ได้เป็น  7  สี  คือ แดง  ส้ม  เหลือง  เขียว  น้ำเงิน  คราม  และม่วง  พบกฎการเคลื่นที่

ชื่อ : เจมส์  วัตต์       (James  Watt)

ประวัติ : วิศวกร และนักประดิษฐ์ชาวสกอต  เกิด  ค.ศ.  1736  ตาย  ค.ศ.  1819  รวมอายุ  83  ปี

ผลงานที่สำคัญ : เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักไอน้ำ สำเร็จเป็นคนแรก

เจมส์ วัตต์ เบนจามิน แฟรงคลิน เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์
เจมส์ วัตต์ เบนจามิน แฟรงคลิน เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์

ชื่อ : เบนจามิน  แฟรงคลิน        (Benjamin  Franklin)

ประวัติ : รัฐบุรุษ  นักเขียน  และนักวิทยาศาสตร์  เกิด ค.ศ. 1706  ที่เมือบอสตัน  รัฐแมสซาจูเซตส์  สหรัฐอเมริกา  ตาย  ค.ศ.  1790  รวมอายุ  84  ปี

ผลงานที่สำคัญ : ศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับไฟฟ้า ในอากาศ  พบประจุไฟฟ้า ในอากาศ และพบว่าไฟฟ้าในอากาศ ทำให้เกิดฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า  เป็นผู้แนะนำให้รู้จักใช้สายล่อฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า

  ชื่อ : เอ็ดเวิร์ด  เจนเนอร์          (Edward  Jenner)

 ประวัติ : นายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ เกิด ค.ศ. 1749  ที่บาร์กลีย์  มณฑลกลอสเตอร์เชียร์ ตาย ค.ศ. 1823  รวมอายุ 74 ปี

ผลงานที่สำคัญ : ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ

ชื่อ : เซอร์ฮัมฟรีย์  เดวี        (Sir  Humphry Davy)

ประวัติ : นักเคมีชาวอังกฤษ  เกิด ค.ศ. 1778  ที่เมืองแพนซานช์  แคว้นคอร์นิชแมน  ตาย ค.ศ. 1829  ที่เมืองเจนีวา  รวมอายุ  56  ปี

ผลงานที่สำคัญ : พบก๊าซไตรัสออไซด์  สำหรับใช้เป็นยาสลบ  เพื่อช่วยในการผ่าตัด  ค้นพบธรรมชาติของความร้อน  ค้นพบการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า  จะแยกน้ำออกเป็นก๊าซสองชนิด  คือ  ไฮโดรเจนและออกซิเจน  ค้นพบธาตุโซเดียม และโพแทสเซียม และธาตุอื่นอีก 10 ชนิด  ประดิษฐ์ตะเกียงนิรภัย (ตะเกียงเดวี : Davy  lamp) สำหรับใช้ในเหมืองถ่านหิน

ฮัมฟรีย์ เดวี ไมเคิล ฟาราเดย์ ชาร์ลส์ กุ๊ดเยียร์
เซอร์ฮัมฟรี เดวี ไมเคิล ฟาราเดย์ ชาร์ลส์ กู๊ดเยียร์

  ชื่อ : ไมเคิล  ฟาราเดย์           (Michael  Faraday)

 ประวัติ : นักเคมี และนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เกิด ค.ศ. 1791  ที่เมืองเซอร์เรย์  ตาย ค.ศ. 1867  รวมอายุ 76 ปี

ผลงานที่สำคัญ : พิสูจน์ว่า กระแสไฟฟ้า สามารถผลิตได้จากแม่เหล็กไฟฟ้า  ประดิษฐ์ไดนาโม ศึกษากระบวนการที่ผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในของเหลวเพื่อชุบโลหะ  ค้นพบกฎการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของฟาราเดย์ (Faraday's  law  of  electrolysis) ค้นพบกฎเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าหลายอย่าง

ชื่อ : ชาลส์  กู๊ดเยียร์         (Charles  Goodyear)

ประวัติ : นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน  เกิด ค.ศ. 1800  ที่มลรัฐคอนเนตทิคัต  สหรัฐอเมริกา  ตาย ค.ศ.  1860  รวมอายุได้  60  ปี

ผลงานที่สำคัญ : ประดิษฐ์ยางให้มีคุณภาพดีขึ้น  โดยผสมกำมะถัน และใช้ความร้อนสูง (Vulcanization)

ชาร์ลส์ ดาร์วิน หลุยส์ ปาสเตอร์ โจเซฟ ลิสเตอร์
ชาร์ลส์ ดาร์วิน หลุยส์ ปานเตอร์ โจเซฟ ลิสเตอร์

  ชื่อ : ชาร์ลส์  ดาร์วิน       (Charles  Darwin)

  ประวัติ : นักธรรมชาิติวิทยา ชาวอังกฤษ  เกิด  ค.ศ. 1809  ที่ชรูว์สเบอรี่  ประเทศอังกฤษ  ตาย  ค.ศ. 1882  รวมอายุ  73  ปี

ผลงานที่สำคัญ : เป็นผู้อธิบายทฤษฎีวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิตด้วยหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

  ชื่อ : หลุยส์  ปาสเตอร์         (Louis  Pasteur)

   ประวัติ : นักเคมีชาวฝรั่งเศส  เกิด ค.ศ. 1822  ประเทศฝรั่งเศส  ตาย  ค.ศ. 1895  รวมอายุ  73 ปี

ผลงานที่สำคัญ : ค้นพบสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ  ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  หรือที่เรียกว่า  จุลินทรีย์  ค้นพบการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์ (Pasteuris  ation)  ค้นพบวิธีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้า  แก้โรคไหมซึ่งเป็นตัวทำลายตัวไหม และอุตสาหกรรมไหมสำเร็จ  ค้นคว้าโรคแอนแทรกศ์สำเร็จ  ค้นคว้าโรคอหิวาต์ไก่สำเร็จ

ชื่อ : โจเซฟ  ลิสเตอร์          (Joseph  Lister)  

 ประวัติ : ศัลยแพทย์ชาวอังกฤษ  เกิด  ค.ศ. 1827  ประเทศอังกฤษ ตาย  ค.ศ. 1912  รวมอายุ  85 ปี

ผลงานที่สำคัญ : ค้นพบยาฆ่าเชื้อโรค  ทำให้การผ่าตัด ปลอดภัยขึ้น จากการติดเชื้อที่แผล

ลับด้านบน

 

 ชื่อ : ลอร์ด  เคลวิน   (Lord  Kelvin)

ประวัติ : นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ และนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ  เกิด  ค.ศ. 1824 ที่เมืองเบลฟาสต์  ตาย ค.ศ. 1907  รวมอายุ  83  ปี

ผลงานที่สำคัญ : ประดิษฐ์เครื่องหยั่งทะเลแบบใหม่ ประดิษฐ์กัลวานอมิเตอร์  แบบกระจกสำหรับใช้ในการโทรเลข  ประดิษฐ์โทรเลขแบบไซฟอน  สามารถใช้บันทึกข่าวสารลงไปทันที  ประดิษฐ์เข็มทิศเดินเรือ แบบใหม่  ค้นพบมาตราสัมบูรณ์ของอุณหภูมิ

ลอร์ด เคลวิน วิลเฮลม์ คอนราด รันท์เกน อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์
ลอร์ด เคลวิน วิลเฮลม์ คอนราด รันท์เกน อเล็กซานเตอร์ แกรมแฮม เบลล์

  ชื่อ : วิลเฮลม์  คอนราด  รันท์เกน

       (Wilhelm  Konrad Rontgen)

  ประวัติ : นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน เกิด ค.ศ. 1845 ตาย ค.ศ. 1923 รวมอายุ  78  ปี

ผลงานที่สำคัญ : ค้นพบแสงรังสีเอกซ์  ซึ่งช่วยให้การผ่าตัดได้ผลดียิ่งขึ้น  ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ใน ค.ศ. 1901  เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขานี้

ชื่อ : อเล็กซานเดอร์  เกรแฮม  เบลล์

       (Alexander  Graham  Bell)

ประวัติ : นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน  เกิด ค.ศ. 1847 ตาย ค.ศ. 1922  รวมอายุ  75 ปี

ผลงานที่สำคัญ : คิดสร้างโทรเลขชนิด ฮาร์มอนิกมัลติเปิลได้  คิดเครื่องโทรศัพท์ แม่เหล็กไฟฟ้าได้สำเร็จ

  ชื่อ : โทมัส  อัลวา  เอดิสัน    (Thomas  Alva  Edison)

 ประวัติ : นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน  เกิด  ค.ศ. 1847  ที่รัฐโอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา  ตาย ค.ศ. 1931  รวมอายุ  84  ปี

ผลงานที่สำคัญ : คิดเครื่องเคาะโทรเลขอัตโนมัติ  คิดเครื่องบันทึกคะแนนเสียงเลือกตั้ง  คิดเครือ่งถ่ายภาพยนตร์ได้  คิดเครื่องเล่นจานเสียงได้  คิดหลอดไฟฟ้าได้  เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ  รวมทั้งสิ้น  1,100  ชิ้น

โทมัส อัลวา เอดิสัน มารี กูร ปิแอร์ กูรี
โทมัส อัลวา เอดิสัน มารี กูรี ปิแอร์ กูรี

 ชื่อ : มารี  กูรี และ ปิแอร์  กูรี      (Marie  Curie  and  Pierre Curie)

 ประวัติ :  มารี  กูรี  นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส  ชื่อเดิม  มาร์ยา  สโคลโดฟสกา  (Marja  Sklodowaska) เกิด ค.ศ. 1867   ที่กรุงวอร์ซอว์  โปแลนด์  ตาย ค.ศ. 1934 รวมอายุ  67  ปี  ปิแอร์  กูรี  นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส  เกิด ค.ศ. 1859  ตาย ค.ศ. 1906 รวมอายุ  47  ปี  ทั้งสอง เป็นสามีภรรยากัน

ผลงานที่สำคัญ : ค้นพบกัมมันตภาพรังสีของทอเรียม  ค้นพบธาตุกัมมันตรังสี  2  ชนิด  คือ พอโลเนียมและเรเดียม  ซึ่งสามารถใช้รักษาโรคมะเร็ง และโรคผิวหนังได้  แยกเรเดียมจากสินแร่  ค้นพบทฤษฎีของสารพาราแมกเนติก  ทั้งคู่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับแบ็กเกอแรล  ใน  ค.ศ. 1903  และมารี  กูรี  ได้รับรางวัลโนเบลอีกครั้งในสาขาเคมี ใน ค.ศ. 1911

  ชื่อ : วิลเบอร์และออร์วิลล์  ไรท์

     (Wilbur  and  Orville  Wright)

 ประวัติ :  นักประดิษฐ์สองพี่น้องตระกูลไรท์ ชาวอเมริกัน  ผู้บุกเบิกการบินในอากาศ วิลเบอร์  ไรท์  เกิด ค.ศ. 1867  ที่รัฐโอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา  ตาย  ค.ศ.  1912  รวมอายุ  45  ปี  ออร์วิลล์  ไรท์  เกิด ค.ศ. 1871  ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา  ตาย  ค.ศ. 1948  รวมอายุ  77  ปี

ผลงานที่สำคัญ : ประดิษฐ์เครื่องบินได้สำเร็จ  เป็นการบินด้วยเครื่องยนต์ที่หนักกว่าอากาศ

วิลเบอร์และออร์วิลล์ ไรท์ กูลิเอลโม มาร์โคนี
สองพี่น้องตระกูลไรท์ กูลิเอลโม มาร์โคนี

  ชื่อ : กูลิเอลโม  มาร์โคนี

         (Guglielmo  Marconi)

 ประวัติ : วิศวกรไฟฟ้า  ชาวอิตาลี  เกิด ค.ศ. 1874  ประเทศอิตาลี  ตาย ค.ศ. 1937  รวมอายุ  63  ปี

ผลงานที่สำคัญ : ประดิษฐ์เครื่องส่งวิทยุโทรเลข  ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ร่วมกับ คาร์ล  เฟอร์ดินานด์  เบราน์  ใน  ค.ศ.  1909

ชื่อ :  อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์

        (Albert  Einstein)

ประวัติ : นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน  เกิด ค.ศ. 1879  ในประเทศเยอรมนี  ตาย  ค.ศ. 1955  รวมอายุ  76  ปี

ผลงานที่สำคัญ : คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของไอน์สไตน์ (Einstein's  theory  of  Relativity)ซึ่งนำไปสู่สมการ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของระเบิดปรมาณู  คิดทฤษฎีเอกภาพแห่งสนาม  ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการนำทฤษฎี สัมพัทธภาพไปใช้ในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า  ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์  ใน ค.ศ. 1921

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เซอร์อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เฟลมมิง

  ชื่อ : เซอร์อเล็กซานเดอร์  เฟลมมิง

         (Sir  Alexander  Fleming)

 ประวัติ : นักวิทยาศาสตร์ ชาวสกอต  เกิด ค.ศ. 1881  ประเทศอังกฤษ  ตาย ค.ศ. 1955  รวมอายุ  74  ปี 

ผลงานสำคัญ : ค้นพบสารเพนิซิลลินจากเชื้อรา ซึ่งสามารถใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้  แะลใช้เป็นยาปฏิชีวนะ ที่ใช้รักษาโรคหลายโรค  ได้รับรางวัลโนเบล  สาขาแพทย์ ร่วมกับโอวาร์ด  วอลเทอร์  ฟลอรีย์  และเอิร์นสต์  โบริส  เชน  ใน ค.ศ.  1945