Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
   
 
พระพุทธรูปไดบุตสุ

     พระพุทธรูปมหีมาที่กามากุระ อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นพระพุทธรูป ที่สร้างด้วยทองบรอนซ์ หนาประมาณ 1 นิ้ว สูง 40 ฟุต หนัก 92 ตัน พระเนตร ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ และมีจุตดตรงหน้า เป็นโลหะเงิน มีชื่อว่า ไดบุตสุ (Daibutsu) สร้างเมือง พ.ศ. 1795 เดิมอยู่ในวิหารใหญ่ แต่ตัววิหาร พังทะลายหมด ในคราวเกิดแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ และไม่ได้สร้างขึ้นใหม่อีก ปัจจุบัน จึงประดิษฐานกรำแดดกรำฝนอยู่ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวญี่ปุ่น นับถือมาก แม้ชาวต่างประเทศที่เข้าไปเที่ยวในญีปุ่น ก็เดินทางไปชมอยู่เสมอ

 


   พระปรางค์วัดอรุณ
 
   พระปรางค์วัดอรุณ

     พระปรางค์วัดอรุณ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)  ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  วัดอรุณเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอันดับหนึ่ง  ชนิด "ราชวรมหาวิหาร"  หนึ่งในจำนวนสี่วัดที่มีทั้งหมด ในกรุงเทพมหานคร คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์  วัีดสุทัศน์เทพวราราม  และวัดอรุณราชวราราม

    พระปรางค์องค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชปรารภสร้างพระปรางค์ในวัดอรุณ ซึ่งเดิมสร้างสูง 16 เมตรนั้น ให้สูงขึ้นอีก เพื่อเป็นศรีแก่พระนคร แต่พอทรงกำหนดแผนผังที่จะสร้างใน พ.ศ. 2363  ได้รื้อพระปรางค์องค์เดิม และขุดดินวางรากบ้างแล้ว ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดฯ ให้ดำเนินการสร้างพระปรางค์ต่อ และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2385  พอสร้างเสร็จจนถึงยกยอดนภศูล และพระมหามงกุฏไว้บนยอด แต่ไม่ทันจัดงานฉลองก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดฯ ให้จัดงานฉลองโดยสังเขป  ต่อมา พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์ ถมลานให้สูงขึ้นและทำรั้วเหล็ก โปรดฯ ให้จัดงานฉลองและทรงสถาปนาวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเองอันดับหนึ่ง  โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหมาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรก

     องค์ประปรางค์ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะรูปทรงและส่วนประกอบ ของพระปรางค์  สร้างได้ส่วนสัดสวยงาม สูง 81.85  เมตร  วัดรอบฐาน  234  เมตร ประกอบด้วยปรางค์เล็กล้อมอยู่ 4 ทิศ และมีพระมณฑปอยู่ทั้ง 4 ทิศ จากยอดพระปรางค์ลงไปหาฐาน มีสิ่งต่าง ๆ ตามลำดับคือ

     - พระมหามงกุฏ

     - นภศูล (บางแห่งเรียก "ลำภุขัน")

     - พระนารายณ์แบก

    - พญาครุฑแบก

ฐานพระปรางค์วัดอรุณ

   
วัดอรุณ
     ซุ้มยอดปรางค์ ประจำทิศ มีรูปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณอยู่ภายในทั้ง 4 ทิศ  กำแพงแก้ว กั้นฐานทักษิณ มี 3 ชั้น ชั้นบน มีรูปเทวดาแบก ชั้นที่ 2 มีรูปปั้นพญากระบี่ (ลิง) แบก ชั้นที่ 3 มีรูปปั้นยักษ์แบก ยักษ์แบกฐานพระปรางค์วัดอรุณ ตรงฐานมีซุ้มบรรจุตัวกินนร รูปปั้นติดผนังโดยรอบ  พระปรางค์เล็ก (สี่ทิศ) เป็นเครื่องประดับ พระปรางค์องค์ใหญ่  ภายในมีรูป พระพรายทรงม้าขาว เชิงบาตร มีรูปยักษ์และกระบี่แบกสลับกัน และในซุ้มล่าง บรรจุตัวกินนร ปูนปั้นติดผนังโดยรอบ  ส่วนพระมณฑปประจำทิศ ก็มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ปางประสูติ  ปางสมาธิ  ปางมารวิชัย และปางเสด็จปรินิพพาน

       พระปรางค์ใหญ่เล็ก  และพระมณฑปตกแต่งด้วย เครื่องกระเบื้องเคลือบ มีลวดลายที่ทำสำเร็จแล้วจากต่างประเทศ (ประเทศจีน เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงติดต่อค้าขายกับจีน) ส่วนที่เลาะจากถ้วยชามในเมืองไทย ถ้วยชามที่ยังคงรูปเดิมบ้าง และเปลือกหอยสีต่าง ๆ  นำมาเลือก  และเรียงติดเข้าเป็นลวดลาย รูปต่าง ๆ  พระปรางค์วัดอรุณ ได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2510

เทวดายกฐานพระปรางค์วัดอรุณ

พระปรางค์วัดอรุณ