Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ


 

     บึงพระราม  เดิมเรียกว่า "หนองโสน"  มีมาก่อนการสร้างพระนครศรีอยุธยา  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ เป็น "บางชีชัน"  จนพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้สร้างวัดพระรามขึ้น บึงแห่งนี้ ตั้งอยู่หน้าวัดพระราม  คนจึงเรียก "บึงหน้าวัดพระราม"  ภายหลังเพี้ยน มาเป็น "บึงพระราม" จนถึงทุกวันนี้ จนกลายเป็น "สวนสาธารณะพระราม"

**********  
 

 


 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
      วัดพนัญเชิงวรวิหาร

     วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ทางทิศใต้ ตรงข้าม  เกาะเมือง  ห่างจากตัวเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  5  กิโลเมตร  วัดนี้ เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา  เมื่อครั้งยุคก่อนที่พระเจ้าอู่ทอง จะทรงสร้างกรุงศรีอยุธยา ประเทศสยามนั้น  ไม่มีกษัตริย์ปกครองราชอาณาจักร  เหล่าอำมาตย์ รวมทั้งข้าราชบริพาร และสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลาย  จึงตกลงกันว่าจะทำพิธี "เสี่ยงเรือ"  ที่บรรทุกเครื่องราชกกุธภัณฑ์  อันประกอบด้วย

1.
พระมหาพิชัยมงกุฏ
2.
พระแสงขรรค์ชัยศรี (ดาบ)
3.
ธารพระกร (ไม้เท้า)
4.
วาลวีชนี (พัดกับแส้จามรี)
5.
ฉลองพระบาท  (รองเท้า)

    เรือเสี่ยงทาย ได้แล่นมาจนถึงตำบลหนึ่ง  เรือไม่ยอมขยับเขยื้อนแล่นต่อ  เหล่าอำมาตรย์ จึงขึ้นจากเรือ เพื่อสืบดูจึงพบกับเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งมีท่าทางที่เฉลียวฉลาด  เมื่อให้พราหมณ์ ตรวจดวงชะตา ก็พบว่าเด็กคนนี้มีลักษณะของผู้ที่มีบุญญาธิการสูง  จะได้ขึ้นครองราชสมบัตเป็นพระมหากษัตริย์  พระนามว่า  "เจ้าชายสายน้ำผึ้ง"  ทางฝ่ายพระเจ้ากรุงจีน ทรงมีธิดาบุญธรรม นามว่า  "เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก" ซี่งโหรได้ทำนายว่า พระธิดาทรงเป็นเนื้อคู่ของพระเจ้าแห่งกรุงสยาม หลังจากนั้น เจ้าชายสายน้ำผึ้ง ก็ทรงได้รับสาส์นที่พระเจ้ากรุงจีนประสงค์แจ้งมา

ป้ายหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
 

 

หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
      เมื่อถึงกำหนด  ที่ต้องเสด็จไปรับเจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก  พระองค์ได้เดินทางด้วยเรือเอกชัย ไปเพียงลำเดียว  ชาวจีนต่างโจษจัน ถึงความอัศจรรย์ ที่เรือเล็ก ๆ  ของพระองค์สามารถแล่นฝ่าคลื่นลมมาได้  จากนั้นก็ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก  เมื่อทรงเดินทางกลับมาถึงเมืองสยาม  พระเจ้าสายน้ำผึ้ง มีรับสั่งให้เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก คอยพระองค์อยู่ในเรือ พระองค์จะเสด็จเข้าพระราชวังก่อน เพื่อจัดเตรียมขบวนเกียรติยศออกมารับ  ครั้นเมื่อขบวนเกียรติยศมาถึง  เจ้าหญิงสร้อยดอกหมากเห็นว่า  เจ้าชายสายน้ำผึ้ง ไม่เสด็จมารับด้วยพระองค์เอง  ทำให้รู้สึกน้อยพระทัย ไม่ยอมเสด็จเข้าเมือง

     เช้าวันรุ่งขึ้น เจ้าชายสายน้ำผึ้ง เสด็จมารับด้วยพระองค์เอง เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก ได้ตัดพ้อต่อว่า เจ้าชายสายน้ำผึ้งตรัสสัพยอกว่า เมื่อเจ้าหญิงไม่ไปก็จงอยู่ที่นี่เถิด เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก เมื่อได้ฟังดังนั้น ก็คิดว่าเจ้าชายตรัสอย่างนั้นจริง ๆ  เพราะไม่ได้รักนาง  ด้วยความเสียพระทัย เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก จึงกลั้นใจตาย  เจ้าชายสายน้ำผึ้ง ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก ทรงสร้าง "วัดพนัญเชิง" เป็นอนุสรณ์แด่เจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก  ปัจจุบันคือวัดพนัญเชิงวรวิหาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนตึกแม่สร้องดอกหมากนั้น สร้างเป็นตึกแบบจีน เป็นที่ประดิษฐานของรูปเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก  ชาวจีนเรียกว่า "จู๊แชเนี้ย"  เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนทั่วไป

วัดพนัญเชิงวรวิหาร