Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 
 
 


 เกระปันหยี
 เกาะปันหยี

     ตั้งอยู่จังหวัดพังงา  เกาะแห่งนี้ เป็นที่พำนักอาศัยของชาวประมงท้องถิ่น  มีโรงเรียน มัสยิด (คนพื้นเมือง โดยมากเป็นชาวมุสลิม)

     เมื่อประมาณ  200  ปี ก่อนนั้น มีครอบครัว  3  ครอบครัว  เดินทางมาโดยเรือและได้พบเกาะแห่งนี้  ครอบครัวทั้งสาม  คือ  ครอบครัวของโต๊ะบาบู  ชาวมลายู  ครอบครัวของโต๊ะปรัง   ชาวจังหวัดตรัง  และครอบครัวของโต๊ะหลง   ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ชาวมุสลมิ จะเรียกผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เคารพนับถือว่า "โต๊ะ)

    ครอบครัวทั้งสาม เห็นว่าเกาะแห่งนี้ มีความสวยงาม อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ และมีฝูงปลาน้อยปลาใหญ่มากมาย  จึงได้ตั้งรกรากอยู่บนเกาะนี้เป็นกลุ่มแรก  และเรียกกลุ่มนี้ว่า "ปันยี"  ซึ่งเป็นภาษามลายู  แปลว่า  "ธง" เพราะเกาะนี้ มีลักษณะคล้ายผืนธง  คำว่า  "ปันยี" (Panji) หมายถึง  ธงรูปสามเหลี่ยม  ที่ทำไว้เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบวงสรวง  ส่วนใหญ่มักทำด้วยผ้าสีขาว  

 

เกาะปันหยี

     อีกเรื่องหนึ่งของชื่อเกาะปันหยี..เล่าว่า  เมื่อราว  200  ปีก่อน  มีชาวมลายูกลุ่มหนึ่ง พากันมาหาที่ทำกินแห่งใหม่  พอเดินทางมาถึงอ่าวพังงา  เรือก็อับปางลง  เพราะโดนพายุ  ส่วนหนึ่งเสียชีวิตในทะเล  ที่เหลือ ก็ว่ายน้ำจนมาถึงเกาะนี้  และได้ปักธงของความช่วยเหลือไว้บนเกาะ  จึงเรียกเกาะนี้ว่า  "เกาะปันยี"

     นอกจากนี้  ยังมีเรื่องสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรืออับปาง ของชาวมลายู  เล่ากันต่อ ๆ  มาว่า  มีคนที่กำลังลอยคออยู่กลางทะเลหลังเรือล่ม  ได้อธิษบานว่า ถ้ารอดชีวิต จะนำธงไปปักบนแผ่นดิน  และเมื่อขึ้นเกาะได้  ก็นำธงไปปักแก้บน ตามที่ได้อธิษบานไว้  จึงเรียกเกาะนี้ว่า  "เกาะปันยี"  และต่อมาชาวบ้าน ก็เรียกเพี้ยนไปว่า  "เกาะปันหยี"