Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

การทำให้ศพแห้งและไม่เน่า
ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อในชีวิตหลังความตาย พวกเขาคิดว่าบุคคลมีจิตวิญญาณเช่นเดียวมีร่างกาย และคิดว่า เมื่อบุคคลมีชีวิตมีชีวิตในโลกหน้าแล้ว จิตวิญญาณจะกลับเข้ามาสู่ร่างอีกครั้ง ดังนั้น พวกเขาจึงเก็บรักษาร่างกายของคนตายไว้ในรูปแบบของมัมมี่

หีบมัมมี่
ชาวอียิปต์จะวางมัมมี่ไว้ภายในโลงศพหรือหีบศพ และใส่เสื้อผ้าไว้ด้านบน ในยุคแห่งราชอาณาจักรกลาง (ศตวรรษที่ 2100 – 1550 ก่อนคริสตกาล) พวกเขาใช้โลงศพสองโลงเพื่อป้องกันโจรขโมยสุสานและป้องกันสัตว์มาทำลาย โลงศพจะประดับประดาไปด้วยการเขียนอักษร รูปวาดเทพเจ้า และเครื่องรางของขลังที่อุทิศให้กับเทพเจ้า หรือเวทย์มนตร์ที่ทำให้โชคด

การทำมัมมี่

คัมภีร์มรณะ Book of dead

คัมภีร์มรณะ
นี้เป็นชุดของบทสวดมนต์ ซึ่งเขียนบนใบพาไพรัส มีความหมายในการช่วยเหลือคนตายให้ท่องเที่ยวไปในโลกหน้า

มัมมี่

มัมมี่ไม่ได้ห่อผ้า แสดงถึงกรรมวิธีการเก็บ
รักษาศพไว้ได้เป็นอย่างดี

อารยธรรมอียิปต์

 

การทำมัมมี่
อันดับแรกชาวอียิปต์จะเอาอวัยวะ
ภายในออกให้หมด และตากศพให้แห้งด้วย natro (สารจำพวก sodium bicarbonate) พวกเขาจะเอาขึ้เลื่อยหรือใบไม้แห้ง
ใส่เข้าไปในร่างกาย แล้วก็เอาผ้าห่อศพ

อารยธรรมอียิปต์

อวัยวะของศพจะวางไว้ในภาชนะที่เรียกว่า โถคาโปปิก

การทำมัมมี่

การเขียน
ชาวอียิปต์โบราณได้พัฒนาระบบการเขียนอันสลับซับซ้อน เรียกว่า ไฮเออโรกลีฟิก (hieroglyphics) ซึ่งจะใช้ภาพง่าย ๆ แทนวัตถุสิ่งของ ภาพบางภาพจะใช้แทนตัวอักษรด้วย ความคิดที่สลับซับซ้อนมากเกินกว่าที่แสดงเป็นภาพภาพเดียวจะเขียน
เป็นกลุ่มไฮเออโรกลีฟ

อักขระไฮเออโรกลีฟิกและอักขระไฮเออแรติก
ภาษาไฮโรกลีฟิกเขียนได้ช้า ดังนั้นชาวอียิปต์จึงใช้เขียนคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และสลักสุสานเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่ง เขียนได้เร็ว  เรียกว่า ไฮราติก สำหรับใช้ในทางธุรกิจและคัมภีร์ทางการประพันธ์ ต่อมาพวกเขาได้ประดิษฐ์ตัวเขียนแบบที่สาม เรียกว่า ดีมอติก (demotic)

การทำมัมมี่

ศิลาโรเซตตา
เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ไม่มีใครสามารถอ่านอักษรไฮโรกลีฟได้ ครั้นแล้ว ในปี ค.ศ. 1799 (พ.ศ. 2342) แผ่นหินหนาที่เรียกว่า ศิลาโรเซตตาก็ถูกค้นพบ แผ่นหินนั้นบรรจุข้อความคล้ายกับอักษรไฮเออโรกลีฟ ดีมอติก และกรีก นักวิชาการสามารถอ่านและเข้าใจอักษรกรีกได้ ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถแกะความหมายของอักษรไฮโรกลีฟได้

ชีวิตประจำวัน
ชาวอียิปต์ส่วนมากจะใช้ชีวิตทำงานหนักในทุ่งนาและโครงการ
ก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ พวกเขารับประทานผักและขนมปังเป็นอาหารหลัก และดื่มเบียร์ ข้าราชการขั้นสูงและข้าราชบริพารจะมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยมากกว่า

อาคารบ้านเรือน

อาคารบ้านเรือน
ชาวอียิปต์โบราณจะสร้างอาคารบ้านเรือนจากอิฐโคลนที่ตากแดด พวกเขาทาผนังกำแพงด้วยปูนฉาบผนังนุ่ม ๆ หน้าต่างสูงเล็ก ๆ เปิดรับสายลมที่พัดเบา ๆ แต่ป้องกันแดดร้อนจัดได้ ภาพอาคารบ้านเรือนด้านบนเป็นของเจ้าหน้าที่ราชสำนัก
และมีสวนไม้เต็มไปด้วยผลไม้

  เครื่องมือของช่างฝีมือ
 

การทำงาน
ชาวอียิปต์ส่วนมากจะทำงานผลิตอาหารของตนเอง บางพวกเป็นช่างฝีมือทำสิ่งของใช้กับบ้านเรือนจากไม้ เครื่องเคลือบเผาและโลหะ เครื่องมือของพวกมีเลื่อยและสิ่ว คล้ายคลึงกับเครื่องมือที่ช่างฝีมือใช้ในปัจจุบัน

 

 

Mummification
Ancient Egyptians believed in life after death. They thought that people had a spirit as well as a body, and that for the person to live in the next world, the spirit had to be reunited with the body. They therefore preserved the body of the dead person in the form of a mummy.

Mummy cases
The Egyptians placed the mummy inside a coffin or case, and put a cover on top. By the time of the Middle Kingdom (c.2100-1550 BC), they used two coffins to give added protection from tomb robbers and animals. The coffins were decorated with writing, images of the gods, and sacred amulets, or lucky charms.

Click to see the picture.

Book of the Dead
This is a series of prayers, written on papyrus, that were meant to help the dead person travel to the next world.

Click to see the picture.

Making a mummy
The Egyptians first removed the organs, and dried out the body with natron. They filled the body with sawdust or dry leaves, then wrapped the body in bandages.

Click to see the picture.

Writing
Ancient Egyptians developed a complex system of writing, called hieroglyphics, in which simple pictures represented objects. Some pictures also stood for letters. Ideas that were too complicated to be shown by one picture were written as groups of hieroglyphs.

Click to see the picture.

Hieroglyphs and hieratic script
Hieroglyphs were slow to write, so the Egyptians used them mainly for sacred texts and tomb carvings. They used another, faster script, called hieratic, for business and literary texts. Later, they invented a third script, called demotic.

Click to see the picture.

Rosetta Stone
For hundreds of years, no one could read hieroglyphs. Then, in 1799, a stone slab called the Rosetta Stone was discovered. It contained the same text in hieroglyphs, demotic, and Greek. Scholars could read and understand Greek, so they could work out the meaning of the hieroglyphs.

Daily life
For most Egyptians, life consisted of hard work in the fields, and on the great building projects. They ate mainly vegetables and bread, and drank beer. High officials and royal courtiers lived a much more leisurely life.

Houses
Ancient Egyptians built houses of sun-dried mud-bricks. They covered the walls with smooth plaster. Small, high windows let in the breeze, but kept out the sun. The house pictured above belonged to a royal official, and had a garden with fruit trees.

Click to see the picture.

Work
Most ancient Egyptians worked at producing their own food. Others were craft workers, making items for the home from wood, pottery, and metal. Their tools, such as saws and chisels, were very similar to the hand tools used by craftworkers today.

Click to see the picture.