Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

 

Mesoamericans

เมโสอเมริกา
วัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์อย่างน่ามหัศจรรย์รุ่งเรืองในเมโสอเมริกาโบราณ ซึ่งเป็นตอนกลางของทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันคือ เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลาและฮอนดูรัส  โทลเท็ก มิกซ์เท็ก และฮวกซ์เท็ก เป็นกลุ่มชนที่แตกต่างกัน แต่ก็มีหลายสิ่งที่ใช้ร่วมกัน กลุ่มชนเหล่านั้นทั้งหมดนับถือเทพเจ้ากลุ่มเดียวกัน ทำการบูชายัญ พัฒนาระบบการเขียน และเล่นกีฬาลูกกลม ๆ คล้ายกัน

ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดของกลุ่มชนเหล่านั้นคือวิหารพีระมิดที่เป็นหิน และประติมากรรมกับเครื่องปั้นดินเผาอันสวยงามหรูหรา แต่พวกเขาไม่เคยพัฒนายานพาหนะ และไม่ได้ใช้ทองสัมฤทธิ์หรือเหล็ก กลุ่มชนเหล่านั้น้อยู่ในจุดรุ่งเรืองสูงสุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 900 แต่ได้สูญสลายไปเมื่อเมื่อกลุ่มผู้รุกรานชาวสเปนเดินทางเข้าไปในเม็กซิโกในต้นศตวรรษที่ 1500

Mesoamericans

กีฬาลูกบอล
กีฬาชนิดนี้มีนัยสำคัญทางศาสนาและทางการเมืองกับชาวเมโสอเมริกา
และผู้แพ้ก็ถูกสังเวยให้กับเทพเจ้าเสมอ ผู้เล่นจะต้องตีลูกบอลยางเล็ก ๆ
ไปทั่วบริเวณที่โล่งสูงของสนาม ด้วยการใช้สะโพก ไหล่ และเข่า
แต่ไม่ให้ใช้มือและเท้า

ผู้เล่นลูกบอล
ปกติแล้วผู้เล่นจะเป็นชนชั้นสูง พวกเขาจะสวมเสื้อผ้าชุดพิเศษสำหรับป้องกันตัวในเวลาเล่น ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีเป็นของนุ่ม รวมทั้งเข็มขัดหนังอย่างหนาด้วย สิ่งที่ของที่นุ่มนั้นลดการกระแทกจากลูกยางแข็งให้กับผู้เล่น ซึ่งปกติจะลอยมาด้วยความเร็วสูง

 

 

Mesoamericans

 

สนามเล่นลูกบอล, ชีเชนอิตซา
Ball court, Chichen Itza

Mesoamericans

สนามบอล
ชาวเมโสอเมริกาได้สร้างสนามบอลขนาดใหญ่ในศูนย์กลางเมืองหลายเมือง พื้นที่การเล่นจะขยายออกไป ณ ปลายสุดทั้งสองด้าน ทำเป็นรูปร่างคล้ายตัว “I”

 

 

Mesoamericans   Mesoamericans
ขวานเหล็ก Hacha
ขณะที่ผู้เล่นบอลจะเล่นกีฬา พวกเขาจะห้อยศีรษะพิธีการจากเข็มขัดของตนเอง ซึ่งเรียกกันว่า “ฮาชา” หรือขวาน ชาวเมโสอเมริกาจะใช้ศีรษะที่ทำจากหิน
ดังในภาพด้านบนนี้เพื่อหล่อฮาชา
  การหล่อเข็มขัด
ช่างฝีมือชาวเมโสอเมริกาจะใช้หินสีเขียวหล่อเป็นเข็มขัด
ป้องกันตัวให้กับผู้เล่นลูกบอล พวกเขาจะห่อแผ่นหนังเปียก ๆ รอบ ๆ แม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้แห้ง ในขณะที่พวกเขาเอาแผ่นหนังออก ช่างจะบรรจุวัสดุนุ่ม ๆ คล้ายกับฝ้าย เรียกว่า kapok (ใยนุ่น)

 

jewellery was worn by the upper classes
เครื่องเพชรพลอยที่ชนชั้นสูงใช้สวม

 

Gold pendant
เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย/
ต่างหู

Mesoamericans

 

 

 

Mesoamericans

ชาวมิกซ์เท็ก
ชาวมิกซ์เท็กตั้งถิ่นฐานอยู่ในเทือกเขาโออาซากาทางตอนเหนือในศตวรรษที่ 1200 และมีชื่อเสียงด้านช่างโลหะ พวกเขายังชอบทำสงครามด้วย ด้วยการพิชิตเมืองใกล้เคียง และต้านทานชนเผ่าแอซเท็กผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 15

Mesoamericans

 

 

ชาวฮวกว์เท็ก
ชาวฮวกซ์เท็กกำลังทำการค้าขายกับผู้คนมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุด ระหว่างศตวรรษที่ 900 ถึง 1450 พ่อค้าของพวกเขาจะเดินทางไปทั่วอ่าวเม็กซิโกและขึ้นสู่บริเวณที่ราบสูง
ตอนกลาง ช่างฝีมือของพวกเขาเป็นช่างแกะสลักหินที่ยอดเยี่ยม

 

 

MESOAMERICANS
WONDERFULLY RICH CULTURES flourished in ancient Mesoamerica — the middle part of the Americas, today known as Mexico, Belize, Guatemala, and Honduras. The Toltecs, Mixtecs, and Huaxtecs were separate groups, but with many things in common. They all worshipped the same group of gods, practised human sacrifice, developed writing, and played a similar ball game. Their finest achievements are their stone temple-pyramids, and superb sculpture and pottery, but they never developed the wheel, and did not use bronze or iron. They were at their peak from 900, but perished when Spanish invaders arrived in Mexico in the early 1500s.

Click to see the picture.

Ball game
This "game" had great religious and political significance to the Mesoamericans, and losers were often sacrificed to the gods. Players had to hit a small rubber ball through a high opening on the side of a court, by using hips, elbows, and knees — but no hands or feet.

Click to see the picture.

Ball court
The Mesoamericans built large ball courts in many of their city centres. The playing area was widened at either end, making a shape like a capital "I".

Click to see the picture.

Hacha
When the ball players starred a game, they hung ceremonial heads from their belts, which were known as "hachas", or axes. The Mesoamericans used a stone head, such as this, to mould the hacha.

Belt mould
Mesoamerican craftworkers used greenstone moulds to make protective belts for the ball players. They wrapped a strip of wet leather around the mould and left it to dry. When they removed the leather, the workers stuffed it with a padding material similar to cotton, called kapok.

Click to see the picture.

Mixtecs
The Mixtecs were based in the northern Oaxaca mountains in c. 1200, and were famous for their metalwork. They were also warlike, conquering nearby cities, and resisted the mighty Aztecs in the 15th century.

Click to see the picture.

Huaxtecs
The Huaxtecs were trading people, who reached the peak of their civilization between 900 and 1450. Their traders travelled all around the Gulf of Mexico and up into the Central Highlands. Their craftsmen were excellent sculptors in stone.

Click to see the picture.