Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

พิกัดโกฐ

  โกฐทั้งห้า  ได้แก่  โกฐหัวบัว  โกฐสอ  โกฐเขมา  โกฐเชียง  โกฐจุฬาลำพา  เป็นส่วนประกอบ ในยาธาตุบรรจบ  ยาวิสัมพยาใหญ่

    โกฐทั้งเจ็ด  ได้แก่  โกฐทั้งห้า  โกฐกระดูก  โกฐก้านพร้าว

     โกฐทั้งเก้า  ได้แก่  โกฐทั้งเจ็ด  โกฐพุงปลา  โกฐชฎามังษี  เป็นส่วนประกอง ในยาหอมอินทจักร์  ยาหอมเนาวโกฐ

      สรรพคุณรวม  แก้ไข้  แก้ไข้ร่วมกับมีเสมหะ  แก้หืดไอ  ขับลม  บำรุงเลือด  บำรุงกระดูก

โกฐหัวบัว

โกฐหัวบัว

โกฐจุฬาลำพา

โกฐจุฬาลำพา

โกฐสอ

โกฐสอ

โกฐกระดูก

โกฐกระดูก

โกฐเขมา

โกฐเขมา

 


 ร้านขายสมุนไพร
 
มาตรฐานสมุนไพร

และการเลือกซื้อ

     การนำสมุนไพรมาใช้เป็นยา  ต้องแน่ใจว่า สมุนไพร ที่นำมาใช้นั้น เป็นสมุึนไพรชนิดที่ต้องการจริง และจำเป็นที่ต้องควบคุมมาตรฐานของสมุนไพร ที่นำมาใช้ปรุงยา ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ยาที่ได้ มีฤทธิ์ตามที่ต้องการเหมือนทุก ๆ  ครั้ง

     มาตรฐานของสมุนไพรบางชนิด มีกำหนดไว้ใน Thai  Herbal  Pharmacopoeia  นอกจากนี้  ยังศึกษาได้จากหลักการทั่วไป  ในการประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร  ตามมาตรฐานของประเทศเยอรมัน รวมถึงแนวทางขององค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานของสมุนไพร  ทั้งนี้ การควบคุมมาตรฐานของสมุนไพร จะควบคุมในส่วนใหญ่ ๆ  ดังนี้

       1.  ตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชว่า เป็นสมุนไพรชนิดนั้น ๆ  จริง  โดยอาศัยการดูจากลักษณะภายนอก กวาวเครือ(Macroscopics)  และลักษณะเฉพาะ ของยา ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic  Character)

      2.  ตรวจสอบสิ่งปลอมปน      ทั้งส่วนอื่น ๆ  ของพืชชนิดนั้น หรือพืชอื่น ๆ  ที่อาจปะปนมา

       3.  ตรวจหาปริมาณสารสำคัญ  หรือปริมาณสารสกัด ที่ละลายออกมาในตัวทำละลายบางชนิด  เช่น  แอลกอฮอล์  น้ำ  (Alcohol/Water  extractive)  โดยจะต้องมีไม่ต่ำกว่างปริมาณที่กำหนดไว้

       4.  ตรวจหาปริมาณความชื้น  และน้ำหนักที่หายไป  เมื่อทำให้พืชแห้ง  (Drying  loss)  โดยจะต้องมีไม่มากกว่าที่ระบุไว้

       5.  ตรวจหาปริมาณเถ้า  (Ash  contens)  เพื่อช่วยตรวจสอบว่า เป็นส่วนของพืชนั้น ๆ  จริง ๆ  รวมถึงช่วยตรวจสิ่งที่อาจแปลกปลอมมา  เช่น  ดิน  ทราย  เป็นต้น

ขมิ้นชัน    6.  ตรวจหาสารตกค้า ที่เป็นยาฆ่าแมลง รวมทั้งโลหะหนักต่าง ๆ  จะต้องมีไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด 

      7.  ตรวจหาปริมาณสิ่งปนเปื้อน  และเชื้อที่ก่อโรค  จะต้องมีไม่เกินมา่ตรฐานเช่นเช่น

 

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อยาสมุนไพร

     ในปัจจุบัน ยาสมุนไพรอาจพบได้ในหลายรูปแบบ  มีทั้งยาสมุนไพร ที่ใช้เป็นยาเดี่ยว ๆ  ยาสมุนไพรที่ใช้เป็นตำรับ ซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน  รวมถึงาสมุนไพรที่นำมาตัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบัวบกแคปซุลบต่าง ๆ  เช่น  ยาลูกกลอน  ยาแคปซูล   ยาตอกเม็ด  เป็นต้น  ในการเลือกซื้อยาสมุนไพร  จึงต้องมีข้อสังเกต  ดังนี้

      1.  ดูว่ามีทะเบียนยาถูกต้องหรือไม่  ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ จัดอยู่ในหมวดยาแผนโบราณ

       2.  ดูวันผลิตยา  และวันหมดอายุ  ไม่ควรซื้อยามี่หมดอายุ  เพราะตัวยาอาจเสื่อมสภาพ

       3.  ดูลักษณะบรรจุว่า  อยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่  ถ้าภาชนะชำรุด  ไม่ควรซื้อ

       4.  ดูว่ามีราขึ้นหรือไม่  ถ้ามี  ไม่ควรซื้อ

ยาชงสมุนไพรมะตูม    5.  ดูภาชนะบรรจุว่า  อยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่  ถ้าภาชนะชำรุด  ไม่ควรซื้อ

      6.  ดูแหล่งผลิยาว่า  น่าเชื่อถือหรือไม่  ในฉลากยา  จะต้องระบุสถานทีผลิตยาอย่างชุดเจน

 

 

 

 

 

สมุนไพรชุมเห็ดเทศ
 อาการเจ็บป่วย และโรคที่ไม่ควรใช้ยา สมุนไพรรักษา

 

   หากผู้ป่วย  มีอาการ ข้างต้นรุนแรง ควรไปหาหมอ  หรือไปโรงพยาบาล  และถ้ามีอาการดังต่อไปนี้  ไม่ควรใช้ยาสมุนไพร  หรือซื้อยามากินเอง  ควรไปหาแพทย์ หรือโรงพยาบาล

    1.  ไข้สูง (ตัวร้อนมาก)  ตาแดง  ปวดเมื่อย  ซึม  บางทีเพ้อ  จับไข้วันเว้นวัน  หรือสองวัน

        2.  ไข้สูง ตัวเหลือง  (ดีซ่าน)  อ่อนเพลีย  อาจมีเจ็บ แถว ๆ  ชายโครง

       3.  ปวดท้องแถว ๆ  รอลสะดือ  หรือตำจากสะดือลงมาทางขวา  เอามือกดเจ็บ  ท้องแข็ง อาจมีไข้  อาจมีท้องผูก  อาจมีคลื่นไส้อาเจียนด้วย

       4.  เจ็บแปลบ ๆ  ในท้อง  ปวดท้องรุ้นแรง  อาจมีตัวร้อน  คลื่นไส้อาเจียนด้วย  บางทีเคยปวดท้องบ่อย ๆ  แต่เพิ่งมาปวดแรงตอนนี้

          5.  อาเจียน  หรือไอ  มีเลือดออกมาด้วย  ควรนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

          6.  ท้องเดินอย่างแรง  ถ่ายเป็น้ำ  บางทีเหมือนน้ำซาวข้าว  บางทีพุ่งออกมา  ถ่ายติด ๆ  กัน  อ่อนเพลียมาก  ตาลึก  ผิวแห้ง  ถ้าเป็นเด็ก  ไม่ควรให้ถ่ายเกิน  3  ครั้ง  ถ้าผู้ใหญ่ ไม่ควรให้เกิน  5  ครั้ง  ต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วน  ถ้าอยู่ไกลโรงพยาบาล  ให้ไปแจ้งที่สถานีอนามัย  หรือ อสม.  หาน้ำเกลือแห้งมาละลายน้ำให้กิน  ถ้าหาไม่ได้  ให้เอาเกลือที่ใช้ในครัว  มาละลายน้ำ ถ้ามีน้ำตาลผสมลงไปนิดหน่อยให้กิน ในระหว่างพาส่งโรงพยาบาล

         7.  ถ้าอุจจาระเป็นมูกเลือด  บางทีเกือบไม่มีเนื้อ  อุจจาระเหลว  ถ่ายบ่อย  อาจถึง  10  ครั้ง ใน  1  ชั่วโมง  และเพลียมาก 

       8.  ในเด็กอายุต่ำกว่า  12  ปี ไข้ตัวร้อนมาก ไอมาก หายใจเสียงผิดปกติ  หน้าเขียว  หรือไม่มีไอ แต่ซึมไข้ลอย (คือไข้ไม่ลด ตัวร้อนอยู่นาน  ตัวร้อนตลอดเวลา)

         9.  มีเลือดสด ๆ ออกมา  จากทางใดก็ตาม  อาจเป็นช่องคลอด  เป็นต้น

         10.  โรคร้ายแรงอื่น ๆ  เช่น  โรคเรื้อรัง  โรคที่ดูอาการไม่ออกว่า  เป็ฯอะไรกันแน่  งูพิษกัด  สุนัขบ้ากัด  บาดทะบัก  (ตื่นเต้นง่าย  คอแข็ง  ขากรรไกรแข็ง  หนาวสะท้าน  มีไข้เล็กน้อย  ปวดหัว)  กระดูกหัก  มะเร็ง  วัณโรค  กามโรค  ความดันเลือดสูง  ปอดบวม  โรคตา  ฯลฯ

สมุนไพรส้มแขก                 ยาแคปซูลสมุนไพรเจ้าพระยา

     

 

ที่มา :  เคล็ดลับสมุนไพร  ฉบับเดือนเมษายน  2551

 

      

โกฐก้านพร้าว โกฐชฎามังฎี โกฐเชียง โกฐพุงปลา
โกฐก้านพร้าว       โกฐชฎามังฏี      โกฐเชียง    โกฐพุงปลา