Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

   น้ำมะตูม
   
   
 
      
   สมุนไพร เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ป่วยส่วนมากเลือกใช้ในการรักษาโรค  สถาบันการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ศึกษาหาแนวทาง ในการดูแลรักษาโรค มีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยทั่ว ๆ  ไป  รวมทั้งโรคเรื้อรังต่าง ๆ  เช่น  โรคมะเร็ง  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  มีความสำคัญสูงมากกว่าการเน้นไปที่การรักษา  เพราะเชื่อว่ามะเร็งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้  ด้วยการมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  เหมาะสม

   ดังนั้น  การแพทย์แผนไทยจึงได้พัฒนาองค์ความรู้  การศึกษาวิจัย การเผยแพร่ความรู้ ด้านการใช้สมุนไพร และการักษาด้วยแพทย์แผนไทย  โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน  ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค  การปฏิบัติตัว  เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง  เหมาะสม...

ที่มา :  เคล็ดลับสมุนไพร  ฉบับเดือนเมษายน  2551

>สมุนไพรหนอนตายหยาก   >เห็ดตับเต่า บำรุงกำลัง
>สมุนไพรกับโรคที่เกี่ยวกับใบหน้า
>สมุนไพรที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง
>สมุนไพรแก้อาการโลหิตจาง
>สมุนไพรต้านมะเร็งตับ
>สมุนไพรแก้ปวดหัว
>สมุนไพรขับฟอกระดูสตรี
>สมุนไพรแก้ความดันโลหิต
>สมุนไพรแก้คราบบุหรี่กาแฟติดฟัน
>สมุนไพรแก้นิ่ว
>สมุนไพรสลายไขมัน
>สมุนไพรกับโรคที่เกี่ยวกับผม
>สมุนไพรใกล้บ้าน เห็ดหลินจือ
>สมุนไพรแก้โรคอีสุกอีใส/คันตามตัว
>สมุนไพรสูตรแก้ปวดท้ายทอย

>สมุนไพรใกล้บ้าน มะเขือพวง

<<มีสมุนไพรอีกมาก คลิก>>


 
>สมุนไพรแก้เหน็บชา น้ำเหลืองเสีย
>สมุนไพรแก้เกาต์
>สมุนไพรลบรอยสัก
>สมุนไพรแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ
>สมุนไพรแก้เหงือกบวม  ปวดฟัน
>สมุนไพรลดกลิ่นตัว
>สมุนไพรยาดองเหล้าเพิ่มพลังอึ๊บ
>สมุนไพรช่วยผู้ป่วยนิ่วในไต
>สมุนไพรใกล้ตัว ข้าวกล้อง
>มาตรฐานการเลือกซื้อสมุนไพร
> สมุนไพรบำรุงผิว ป้องกันฝ้า
> สมุนไพรแก้ปวดหัว ตับแข็ง
>สมุนไพรล้างไขมันในลำไส้
>กะเม็ง ล้างพิษตกค้างจากไต
>สมุนไพรบำรุงอสุจิให้แข็งแรง

<<สวยใสอ่อนกว่าวัยด้วยธรรมชาติ>>