Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 
 

 

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

นาฬิกาบิกเบน

     อยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดของโลก เพราะหอดูดาววที่เมืองกรีนิช ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐาน ของโลก ใช้เป็นเครื่องบอกเวลา มาตรฐาน ผ่านทางสถานีวิทยุ บีบีซี ถ่ยทอดเสียงการตีบอกเวลา ของนาฬิกาเรือนนี้ ให้ได้ยินไปทั่วโลก ไม่มนาฬิกาใดอีกแล้ว ที่จะตีดังได้ยินทั่วโลกดังนาฬิกา เรือนนี้

 


 ภูเขาทอง
 
  ภูเขาทอง

        ภูเขาทอง เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง  เพราะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้  พุทธศาสนิกชน จึงพากันไปนมัสการกราบไหว้ ไม่แพ้ปูชนียสถานสำคัญแห่งอื่น ๆ  เลยทีเดียว  ภูเขาทอง มีนามเรียกได้ 2 อย่างว่า "พระบรมบรรพต" กับ "ภูเขาทอง" แต่ประชาชนส่วนใหญ่ นิยมพากันเรียกว่า "ภูเขาทอง"  พระราชประสงค์ ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น  เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเมืองหลวง  และเพื่อเป็นการเรียนแบบ เมืองหลวงกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย  (กรุงศรีอยุธยา มีภูเขาทอง  ปัจจุบันนี้คือ "เจดีย์ภูเขาทอง" ตำบลภูเขาทอง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา)

เจดีย์ภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจดีย์ภูเขาทอง ที่กรุงเก่า อยุธยา

    พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3 เป็นผู้สร้าง  โดยปรากฏ ตามหนังสือพระราชพงศาวดาร ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ว่า  พระองค์โปรดให้ พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาฯ  เป็นแม่กองทำองค์พระปรางค์ใหญ่ องค์หนึ่ง ฐานเป็นไม้ 12 ด้าน ยาว 50 วา ขุดรากลึกลงไปถึงโคน  แล้วเอาหลักแพทั้งต้น เป็นเข็มห่มลงไปจนเต็มที่ แล้วใช้ไม้ซุงปูเป็นตาตาราง แล้วเอาศิลาแลงก่อขึ้นมาเกือบเสมอดิน จึงก่อด้วยอิฐ ในระหว่างองค์พระนั้นเอาศิลาก้อน ซึ่งราษฎรเก็บมาขายบรรจุลงไปจนเต็ม  การก่อขึ้นไปได้ถึงชั้นทักษิณที่ 2  ศิลาที่ก่อหุ้มข้างนอกนั้น ก็แตกร้าวโดยรอบทั้งองค์ ของนี้ไม่ทลายก็เพราะทรุดกลางกดดันลงไป  พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาฯ  ให้ขุดดินริมฐานชันสูตรดู ก็พบหัวไม้ระเบิดขึ้นมาหมด

    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศานุวงศ์ และขุนนางข้าราชการ ที่ตามเสด็จพระราชทานพระกฐิน ซึ่งผู้คนยังคงพร้อมอยู่ ให้ปักเสาหลักแพ ป็นหลักมั่น กันข้างนอกให้แน่นเป็นหลายชั้น  กั้นฐานพระปรางค์ ไม่ให้ดินถีบออกไป สิ้นไม้หลักแพหลายพันต้น แล้วก็จัดการก่อแก้ไข ที่ทรุดหนักลงมาอีก 3 วา เห็นแก้ไขไม่ได้แล้ว ก็เลิกการนั้นเสียแล้ว ทำการอื่นต่อไป

     โปรดให้แก้ไขพระปรางค์ใหม่ ซึ่งทิ้งค้างมาแต่รัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยทำเป็นภูเขาทอง มีบันไดเวียน 2 สาย ขึ้นถึงยอด และบนยอดก็ก่อพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่ง พระราชทานนามว่า "สุวรรณบรรพต" การยังค้าง  แต่มาสำเร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์จึงโปรดให้ตัดถนนสระปทุม ต่อจากถนนบำรุงเมือง ถนนนี้ผ่านไปในระหว่างกุฎีวัดสระเกศ กับบริเวณเมรุปูน โปรดให้สร้างพลับพลาและแก้ไขบริเวณเมุปูน ให้เข้ากับถนน ให้ทำสะพานและถนนต่อจากถนนสระปทุม เข้าไปถึงลานพระบรมบรรพตด้วยสายหนึ่ง ต่อมาเมื่อตัดถนนจักรพรรดิ์ต่อถนนวรจักร โปรดให้ถมคลองข้างหน้าวัด ทำถนนและทำกำแพงวัด  หน้าวัดจะออกถนนใหญ่ได้ในครั้งนั้น แล้วโปรดให้ทำสะพานข้ามคลองข้างหลังวัด ต่อจากถนนสระปทุม เข้าไปในลานพระบรมบรรพตดอีกสายหนึ่งด้วย

     ทรงพระกรุณา พระราชทานพระทันตธาตุจำลองมาไว้ สำหรับตั้งในคูหาพระเจดีย์ยอดพระบรมบรรพต และโปรดให้กำหนดวันนักขัตฤกษ์ ให้ราษฎรมาบูชาพระที่บรมบรรพต ซึ่งตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน 12 ของทุก ๆ  ปี จนเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนเท่าทุกวันนี้

     ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชบัญญัติประกาศนามภูเขาทองแห่งนี้เสียใหม่ว่า "บรมบรรพต" แทนคำซึ่งเรียกกัีนว่า "สุวรรณบรรพต"

ภูเขาทอง

 


 รูปปั้นวีนัสวีนัสเทพีแห่งความงาม


    พอเอ่ยชื่อวีนัส (Venus) ใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความงาม แต่วีนัสตัวจริงนั้น เป็นรูปปั้นโบราณ ที่โบโตนี่ ชาวนาฝรั่งเศสคนหนึ่ง พบที่หน้าวิหาร ในเกาะมิโด ดินแนของตุรกี  เมื่อปี ค.ศ. 1820 (พ.ศ. 2363) เพราะความงาม อันประหลาดของรูปปั้นวีนัสนี้เอง ทำให้เกิดการแย่งชิงกันขึ้น ระหว่างกองทหารฝรั่งเศสและตุรกี และผลจากการยื้อแย่งนั้น ทำให้วีนัสต้องหักชำรุดทั้งแขนและขาบางส่วน แต่กระนั้น ก็ยังไม่หมดความงาม  ดูเหมือนยิ่งทำให้มีความงามยิ่งขึ้นไปอีกด้วยซ้ำ เวลานี้ วีนัสแห่งมิโด อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งฝรั่งเศส

     รูปปั้นวีนัส เป็นรูปสลักด้วยหินอ่อนสีขาวนวล เปลือยกายให้เห็นความงามทุกส่วน และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นเรือนร่างที่งดงามที่สุด จนยากที่ใคร ๆ จะปั้นให้เหมือนได้ และจนกระทั่งบัดนี้ ยังไ่ม่มีใครทราบเลยว่า จิตรกรคนใด ที่ปั้นวีนัสได้งามอย่างประหลาดเช่นนี้

เวนีส อิตาลี   เวนิส เมืองที่มีคอลมากที่สุดในโลก

    เวนิส (Venizia) เป็นเมืองท่าโบราณ อยู่บนฝั่งทะเลอ่าวเอเดรียติค เป็นเมืองที่มีคลองเป็นทางคมนาคม มากที่สุดในโลก อาคารบ้านเรือน ตึกร้านค้าต่าง ๆ ต้องตั้งติดกับริมคลอง ซึ่งมีเรือรับจ้าง เป็นยานพาหนะ ผู้คนไปซื้อสิ่งของ และเครื่องใช้กัน ในเมืองเวนิส ทางถนนมีน้อยที่สุด ที่มีอยู่บ้าง ก็เป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่เท่านั้น

สฟิงซ์   สฟิงซ์สัตว์ประหลาดในทะทราย

    เป็นวัตถุแกะสลักด้วยหิน ที่แปลกประหลาด และมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง ของโลก ก็คือสฟิซ์มหึมาในทะทรายสะฮารา ประเทศอียิปต์ มีลักษณะเป็นรูปครึ่งคน ครึ่งสัตว์ ใบหน้าเป็นมนุษย์ แต่ส่วนอื่นเป็นราชสีห์ พระเจ้าซีเฟน กษัีตริย์อียิปต์ องค์ที่ 4 เป็นผู้สร้าง เมื่อก่อน ค.ศ. ประมาณ 4800 - 4500 ปี มีความสูง 66 ฟุต ยาว 240 ฟุต อยู่ในท่าหมอบ เพื่อให้เฝ้าปิระมิดใหญ่ไว้ และกรำแดดกรำฝน คงทนอยู่ได้ตลอดเวลา 6,000 ปีมาแล้ว