Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

ตาและการมองเห็น
ดวงตาของคุณสามารถทำให้คุณมองเห็นได้ด้วยการกระตุ้นการสร้างภาพในสมองของคุณ ลูกตาทั้งสองแต่ละลูกมีรูปทรงกลมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 6.25 เซนติเมตร (2.5 นิ้ว)  ลูกตาประกอบด้วยเซลล์รู้สึก ซึ่งเมื่อถูกแสงเร้าจะส่งข้อความไปยังสมองให้ตีความเป็นรูปภาพ กลไกสะท้อนจะควบคุมแสงจำนวนมากที่เข้าไปสู่ดวงตา และทำให้ดวงตาสามารถรวมแสงไปยังวัตถุไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล   เบ้าตา ซึ่งเป็นเบ้ากระดูกภายในกะโหลกศีรษะจะปกป้องลูกตาที่ถูกซ๋อนไว้เป็นส่วนมาก เปลือกตาจะปกป้องพื้นผิวภายนอกของดวงตาที่มีความละเอียดอ่อน

eye and seeing

การทำให้ดวงตาเคลื่อนไหว
ดวงตาของคุณจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง แม้ขณะที่คุณจ้องมอง กล้ามเนื้อ 6 มัด จะทำให้ดวงตาแต่ละลูกเคลื่อนไหวและยึดไว้กับที่ภายในเบ้าตาในกะโหลกศีรษะ กล้ามเนื้อแต่ละมัดจะดึงดวงตาไปในทิศทางที่แตกต่างกัน สามารถทำให้ดวงตาเคลื่อนขึ้น
เคลื่อนลง จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง และเป็นเส้นทแยงมุม สมองของคุณจะควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าดวงตาทั้งสอง
จะเคลื่อนไหวไปด้วยกัน

ภายในดวงตา
กระจกตาโปร่งใสอยู่ที่ด้านหน้าของดวงตา
จะช่วยรวมแสง ในขณะที่แสงเข้ามา ด้านหลังกระจกตาจะเป็นม่านตา ซึ่งควบคุมแสงจำนวนมาก
ที่ส่องเข้ามา และเลนส์ ซึ่งจะรวมแสงไปที่เรตินา
ได้เป็นอย่างดี ของเหลว 2 ชนิด คือ น้ำวุ้นตาและสารน้ำในลูกตา จะรักษารูปทรงของลูกตาไว้

 

eye and seeing
eye and seeing

การมองเห็น
ดวงตาทั้งสองจะรวบรวมแสงจากทุกสิ่งที่คุณมองเห็น กระจกตา (cornea) และเลนส์จะรวมแสงไปที่จอตาหรือจอประสาทตา (retina) เพื่อให้เกิดภาพ
พลิกกลับ เซลล์ภายในเรตินา เรียกว่า เซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวย มีหน้าที่ตอบสนองต่อแสงด้วยการส่งกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทตา
ไปยังสมอง สมองจะตีความหมายกระแสประสาทเหล่านี้
เพื่อให้คุณเห็นภาพในวิถีทางที่ถูกต้อง

eye and seeing

ม่านตาและรูม่านตา
ม่านตาจะควบคุมแสงจำนวนมากที่เข้าสู่ดวงตา กล้ามเนื้อภายในม่านตาจะเปลี่ยนขนาดของรูม่านตาที่เปิดให้แสงเข้ามา ในแสงสลัว รูม่านตาจะขยายกว้าง ในแสงสว่าง รูม่านตาจะเล็กลง

eye and seeing

เซลล์รูปแท่งและเซลล์รุปกรวย
มีเซลล์แท่งกลมยาวประมาณ 120 ล้านเซลล์และเซลล์รูปกรวยประมาณ 7 ล้านเซลล์ในเรตินา เซลล์รูปแท่งจะทำงานได้ดีที่สุดในแสงสลัว เซลล์รูปกรวยมีการตอบสนองต่อการเห็นสีและสามารถทำให้คุณเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างละเอียด

น้ำตา
น้ำตาจะไหลออกมาทางต่อมน้ำตาที่อยู่ใต้ดวงตา เมื่อคุณกระพริบตา น้ำตาจะกระจายไปทั่วพื้นผิวของดวงตา การทำเช่นนี้จะรักษากระจกตาให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ จะขจัดฝุ่นละอองออกไป และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  หลังจากไหลไปทั่วดวงตาแล้ว น้ำตาจะระบายออกทางช่องเล็ก ๆ 2 ช่องที่ด้านข้างของดวงตาไปสู่ท่อน้ำตา และไหลลงไปสู่จมูก

eye and seeing

EYES AND SEEING
YOUR EYES ENABLE you to see by stimulating the creation of images in your brain. Each of the two eyeballs is a sphere measuring 6.25 cm (2.5 inches) in diameter. Eyeballs contain sensory cells that, when stimulated by light, send messages to the brain that are interpreted as images. Reflex mechanisms control the amount of light entering the eye, and enable the eye to focus on objects whether they are near or distant. Much of the eyeball is hidden because it is protected within the orbit, a bony socket in the skull. The delicate outer surface of the eye is also protected by the eyelids.

Moving the eye
Your eyes move constantly, even when you are staring. Six muscles move each eyeball and hold it in place inside its skull socket. Each muscle pulls the eye in a different direction, enabling the eyeball to move up and down, from side to side, and diagonally. Your brain controls these movements to make sure that both eyes move together.

Click to see the picture.

Inside the eye
The transparent cornea at the front of the eye helps to focus light as it enters. Behind the cornea are the iris, which controls the amount of light entering, and the lens, which fine focuses light on the retina. Two liquids, aqueous and vitreous humour, maintain the shape of the eyeball.

Click to see the picture.

Seeing
The eyes gather light from whatever you look at. The cornea and lens focus this light on the retina to produce an upside-down image. Cells inside the retina, called rods and cones, respond to light by sending nerve impulses along the optic nerve to the brain. The brain interprets these impulses so you see the image the right way up.

Click to see the picture.

Iris and pupil
The iris controls the amount of light entering the eye. Muscles in the iris alter the size of the pupil the opening that allows in light. In dim light, the pupil widens; in bright light, the pupil gets smaller.   

Click to see the picture.

Rods and cones
There are about 120 million rods and 7 million cones in the retina. Rods work best in dim light. Cones are responsible for color vision and enable you to see things in detail.

Click to see the picture.

Tears
Tears are released by lacrimal (tear) glands above the eye. When you blink, tears spread over the eye's surface. This keeps the cornea moist, washes away dust, and kills germs. After flowing over the eye, tears drain through two small openings at the side of the eye into the lacrimal duct, and then into the nose.

Click to see the picture.