Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

สัตว์ป่าในทะเลทราย
ทะเลทรายในทวีปแอฟริกามีทั้งทะเลทรายสะฮารา ซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทะเลทรายในดินแดนจะงอยแอฟริกา คือ ทะเลทรายคาลาฮารีและทะเลทรายนามิบ แม้ว่าทะเลทรายจะแห้งแล้งปราศจากพืช ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์มากมาย เช่น นกบัสตาร์ด นกพิราบทราย และกวางออริกซ์มีเขาเป็นดาบโค้ง

desert wildlife
addax sand skink

กวางแอดแดกซ์
        กวางแอดแดกซ์อาศัยอยู่ในส่วนที่แห้งแล้งที่สุดและร้อนที่สุด
ของทะเลทรายสะฮารา ซึ่งเป็นสภาวะที่สัตว์อื่น ๆ เล็กน้อยสามารถทนได้
 นาน ๆ ทีมันจะดื่มน้ำ เนื่องจากมันได้รับของทั้งหมดจากพืช
และหัวของพืชที่อวบน้ำที่มันกินเข้าไป

จิ้งเหลนทราย

        จิ้งเหลนทรายจะใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ใต้ดินในรูของมัน มันใช้หางแบน ๆ ดันตัวเองเข้าไปในทราย มันจะล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็ก ๆ เป็นอาหาร เช่น หนู และกินไข่นกด้วย ถ้าถูกโจมตี จิ้งเหลนจะสลัดหางของมันทิ้ง ทำให้ผู้โจมตีงงงวยและทำให้มันหลบหนีไปได้
Sandgrouse fennec fox

นกพิราบทราย
        แม้ว่าปกติแล้วนกพิราบทราย จะอาศัยอยู่ในทะเลทราย
ก็ต้องดื่มน้ำเป็นธรรมดา นั่นหมายความว่ามันจะบินเป็นระยะทางยาวไกล
เป็นประจำ นกพิราบทรายจะเอาน้ำมาให้ลูกของมัน ด้วยการเอาตัวมันจุ่มลงไปในน้ำ และนำหยดน้ำกลับไปยังรังด้วยขน

หมาจิ้งจอกเฟนเนก
        หมาจิ้งจอกเฟนเนกอาศัยอยู่ในอาณาจักรเล็ก ๆ ท่ามกลางเนินทราย ที่มันขุดเป็นโพรงเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน มันจะขุดเร็วมาก มันจะหายจากสายตาในไม่กี่วินาท

สัตว์ป่าในป่าดิบชื้น
ป่าดิบชื้นกินเนื้อที่แอฟริกากลางด้านตะวันตก สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เปียกชื้น เป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์มากมาย สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น ลิงกอริลลา จะกินใบไม้ ผลไม้ที่หล่นจากท้องฟ้าจะเป็นอาหารให้หมูและเม่น ในขณะที่สัตว์ เช่น ลิ่นต้นไม้ จะหาอาหารบนต้นไม้

rain forest wildlife
yellow-backed duiker small spotted genet

ตัวดุยเกอร์หลังเหลือง
        ตัวดุยเกอร์หลังเหลือมีความสูง 1 เมตร (3.3 ฟุต) ในระดับหัวไหล่ เป็นดุยเกอร์ป่าที่ใหญ่ที่สุด ในแอฟริกาตะวันตก มันจะอาศัยอยู่ในส่วนที่หนาแน่นที่สุดของป่าดิบชื้น ในแอฟริการตะวันออก มันจะอาศัยอยู่ในป่าไม้ไผ่

สัตว์กินเนื้อตัวเล็ก ๆ จำพวก Genetta มีลายจุดเล็ก ๆ
สัตว์คล้ายแมวชนิดนี้ใช้เวลาหลับตอนกลางวันบนกิ่งไม้ที่ตายแล้ว ตอนกลางคืนจะมีความคล่องแคล่ว สัตว์ปีนต้นไม้อันปราดเปรียว จะย่องไปล่าเหยื่อ เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็ก ๆ และแมลง คล้ายแมว ก่อนจะตะครุบเหยื่อโดยทันทีทันใด

mountain gorilla red colobus monkey

ลิงกอริลลาภูเขา
        ลิงกอริลลาภูเขาจะเก็บตัวอยู่ในบริเวณเล็ก ๆ ของป่าดิบชื้น ณ จุดที่เป็นเขตแดนของประเทศยูกันดา ซาอีร์ และรวันดาบรรจบกัน มันเป็นสัตว์ที่ถูกสร้างมาอย่างใหญ่โตมหึมา แต่โดยปกติไม่มีความก้าวร้าว ตัวเมียจะสร้างรังในสถานที่พวกมันหลับอยู่กับลูก ๆ ของมัน

ลิงโคโลบัสสีแดง

        ลิงโคโลบัสสีแดงเป็นลิงสายพันธุ์หนึ่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กินใบไม้เป็นลักษณะพิเศษห้าสายพันธุ์ ซึ่งแพร่กระจายทั่วแอฟริกา มันอาศัยอยู่ในที่ที่มีใบไม้ปกคลุมเป็นกลุ่มครอบครัว ประมาณ 20 ตัว 
นาน ๆ ทีจะลงมายังพื้นดิน

Desert wildlife
The African deserts include the Sahara, the world's largest desert, and the deserts of the Horn of Africa, Kalahari, and Namib. Though the deserts seem barren, they are home to many animals such as bustards, sandgrouse, and the scimitar-horned oryx.

Addax
The addax lives in the driest and hottest parts of the Sahara — conditions few other animals could tolerate. It rarely drinks as it obtains all its liquid from the succulent plants and tubers on which it feeds.

Click to see the picture.

Sand skink
The sand skink spends most of its life underground in its burrow. It uses its flattened tail to propel itself through the sand. It preys on small mammals such as mice, as well as birds' eggs. If attacked, the sand skink can shed its tail, confusing its attacker and enabling it to get away.

Click to see the picture.

Sandgrouse
Despite living in the open desert, sandgrouse must drink regularly. This often means flying long distances. Sandgrouse obtain water for their young by immersing themselves in water and carrying droplets back to their nests in their feathers.

Click to see the picture.

Fennec fox
The fennec lives in small colonies among sand dunes, into which it burrows to avoid the heat. It burrows so quickly, it disappears from sight in seconds.

Click to see the picture.

Rainforest wildlife
Rainforests dominate western Central Africa. The warm, wet environment is home to many animals. Herbivores such as gorillas feed on leaves. Fruit that falls from the canopy provides food for pigs and porcupines, while animals such as tree pangolins forage in the trees.

Yellow-backed duiker
Standing 1 m (3.3 ft) at the shoulder, the yellow-backed duiker is the largest of the forest duikers. In West Africa it lives in the densest parts of the rain forest; in East Africa it lives in bamboo forests.

Click to see the picture.

Small spotted Genet
This cat-like animal spends the day asleep in die branches of a tree, becoming active at night. An agile climber, it stalks its prey - birds, small mammals, and insects - like a cat, before seizing it with a sudden pounce.

Click to see the picture.

Mountain gorilla
The mountain gorilla is confined to a small area of rainforest, at a point where the boundaries of Uganda, Zaire, and Rwanda meet. It is a massively built animal, but is not normally aggressive. The females build nests where they sleep with their young.

Click to see the picture.

Red colobus monkey

The red colobus is one of five species of specialized leaf-eating primates spread across Africa. It lives in the forest canopy in family groups of about 20 animals, rarely descending to the ground.

Click to see the picture.