Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

ราชวงศ์หมิง
        ในปี ค.ศ. 1368 (พ.ศ. 1911)  หงหวู่ (Hong Wu) ชาวนาผู้นำการปฏิวัติผู้ปกครองจีนที่เป็นมองโกล ได้จัดการขับไล่ชาวมองโกลออกไปและสร้างราชวงศ์ใหม่ขึ้น ชื่อ ราชวงศ์หมิง เขาสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ปักกิ่ง (Beijing) และสถาปนาการปกครองที่สันติ รุ่งเรืองและดีงาม เพื่อจัดการสังคมให้มีความเสอมภาคกัน เขาจึงยกเลิกระบบทาส ยึดทรัพย์สินที่ดินขนาดใหญ่ ให้ที่ดินแก่คนยากจนและเก็บภาษีคนรวย

history of China

ผู้บัญชาการทหารเรือเจิ้ง
ในส่วนของนโยบายฟื้นฟูศักดิ์ศรีของจีน จักรพรรดิหมิงได้ส่งผู้บัญชาการทหารเรือ เจิ้ง เหอ (Admiral Zheng He ค.ศ. 1371 – 1433 = พ.ศ. 1914 – 1976  อายุ 62 ปี) ไปเยือนผู้ปกครองต่างถิ่น ผู้บัญชาการทหารเรือเจิ้งได้เดินทางไปทางทะเล 7 ครั้ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย ด้วยการแล่นเรือไปไกลถึงทางทิศตะวันตกและอาฟริกาตะวันออก เขาได้ออกเดินทางไปพร้อมกับเรือเดินสมุทร 317 ลำ

china history

china history

การรัดเท้า
        ชาวจีนเชื่อว่า เท้ากระจิริดเป็นส่วนที่มีชีวิตชีวาแห่งความสวยงามของผู้หญิง เด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยจะผูกเท้าของตนเองอย่างรัดกุมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เท้าโผล่ออกมา ขบวนการนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทรมานมาก ผู้หญิงที่โตขึ้นจะถูกบังคับให้สวมรองเท้ายกพื้นด้วย ใน ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) จักรพรรดิออกระเบียบสั่งห้ามการรัดเท้า แม้ว่าระเบียบนี้จะดำเนินไปเป็นเวลาหลายปี

การล่มสลายของจักรวรรดิ
ในระหว่าง 250 ปีหลังของจักรวรรดิจีน ราชบัลลังก์ถูกชาวแมนจู ซึ่งเป็นประชาชนที่ไม่ใช่ชาวจีนจากตอนเหนือของกำแพงเมืองจีนยึดครอง ชาวแมนจูพวกแรกเป็นนักปกครองที่มีความรอบรู้ แต่จักรพรรดิองค์ต่อมากลัวว่าความเปลี่ยนแปลงอาจจะนำไปสู่การก่อการกบฏ
และพวกเขาได้ยึดติด
กับประเพณีวัฒนธรรมแบบเก่า  ในปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) ชาวจีนได้โค่นล้มอำนาจพวกแมนจูที่อ่อนแอ และสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ

สงครามฝิ่น
ในปี ค.ศ. 1839 (พ.ศ. 2382) ชาวจีนพยายามที่จะหยุดการค้าขายฝิ่น
ของอังกฤษในเมืองแคนตัน (Canton เป็นคำที่ชาวยุโรปเรียกเมืองกว่างโจว) ชาวอังกฤษจึงทำสงคราม บังคับให้ชาวจีนเปิดท่าเรือให้กับการค้าขายของชาวต่างชาติและยกเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและต่อมาก็เป็นญี่ปุ่นก็ทำการเรียกร้องทำนองเดียวกัน

History of China

Boxer Rebellion

กบฏนักมวย
ในปี ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) มีกลุ่มลึกลับที่เรียกว่า the Society of Harmonious Fists ก่อตัวขึ้นเพื่อประท้วงการที่ชาวยุโรปมีส่วนร่วมในประเทศจีน  การก่อตัวนี้ก็ล่มสลายอย่างรวดเร็วเมื่อกองทัพนานาชาติได้เข้ายึดกรุงปักกิ่ง แต่ก็ทำให้รัฐบาลจีนเกิดความอ่อนแอ

การรุกรานของญี่ปุ่น
สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้ทำให้รัฐบาล
สาธารณรัฐใหม่อ่อนแอลง ในปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) ชาวญี่ปุ่นถือโอกาสที่เกิดความอลหม่านเข้ารุกรานจังหวัด
ทางตอนเหนือ ของแมนจูเรีย หกปีต่อมาญี่ปุ่นก็รุกรานส่วนที่เหลือของจีนด้วยการยึดเมืองและท่าเรือ

china

จีนคอมมิวนิสต์
        ในปี ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) พรรคคอมมิวนิสต์นำโดยเหมา เจ๋อตง (Mao Zedong ค.ศ. 1893 – 1976 = พ.ศ. 2436 – 2519 อายุ 83 ปี) ได้เข้ายึดครองประเทศจีนหลังจากสงครามกลางเมืองผ่านไปหลายปี รัฐบาลใหม่ได้เข้าควบคุมอุตสาหกรรมและดินแดน ตลอดจนเริ่มวางแผนระยะ 5 ปีออกเป็นระยะ ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นประเทศมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมเป็นหลัก

china history
ดาวสีแดง สัญลักษณ์ที่ธงชาติของจีน
คอมมิวนิสต

จีนในปัจจุบัน
หลังจากเหมา เจ๋อตงถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ชาวจีนก็เริ่มปรับปรุงเศรษฐกิจของตนเองด้วยการนำแนวความคิดและเทคโนโลยี ของชาติตะวันตกเข้ามาใช้ รัฐบาลกลางบริหารเศรษฐกิจง่ายแบบผ่อนคลาย และข้อนี้จึงนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเมื่ออุตสาหกรรมใหม่ได้รับการก่อตั้งขึ้น

china history

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ในปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ได้พากันเดินไปสู่ถนนแห่งนครปักกิ่งเพื่อต้องการปฏิรูปประชาธิปไตย นักศึกษาจำนวนมากได้ยึดจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 4 มิถุนายน กองทัพได้ยกเข้าสู่จัตุรัสฆ่าประชาชนมากกว่า 3,000 คน ภายหลังจากการฆาตกรรมหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน การเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยก็ถูกปราบปรามอย่างไร้ความเมตตาปรานี

 

Ming dynasty
In 1368, Hong Wu, a peasant who had led revolts against China's Mongol rulers, managed to drive the Mongols out and create a new dynasty, the Ming. He built a new capital at Beijing and established peace, prosperity, and good government. To make society more equal, he abolished slavery, confiscated big estates, gave land to the poor, and taxed the rich.

Click to see the picture.

Admiral Zheng
As part of the policy of restoring Chinese prestige, the Ming emperors sent Admiral Zheng He (1371-1433) to visit foreign rulers. Zheng made seven voyages in Southeast Asia and the Indian Ocean, sailing as far west as East Africa. He was accompanied by a fleet of 317 ocean-going junks.

Click to see the picture.

Foot binding
The Chinese believed that tiny feet were a vital part of female beauty.
Young girls from rich families had their feet tightly bound to prevent them from growing. This process was very painful. Adult women were also forced to wear platform shoes. In 1902, the emperor issued an order banning foot binding, although it continued for many years.

Click to see the picture.

Decline of the empire
During the last 250 years of the Chinese empire, the throne was occupied by the Manchus, a non-Chinese people from north of the Great Wall. The first Manchus were enlightened rulers, but later emperors feared that change might lead to rebellion and they clung to old traditions. In 1911, the Chinese overthrew the feeble Manchus, and established a republic.

Opium wars
In 1839, the Chinese tried to stop the British opium trade in Canton. The British went to war, forcing the Chinese to open ports to foreign trade and to cede Hong Kong to the British. France, Russia, and later Japan, made similar demands.

Click to see the picture.

Boxer Rebellion
In 1900 a secret group called the Society of Harmonious Fists (Boxers) rose up in protest at European involvement in China. The rising was swiftly put down when an international force captured Beijing, but it weakened China’s government.

Click to see the picture.

Japanese invasion
Civil war and a communist uprising weakened the new republican government. In 1931 the Japanese took advantage of the chaos to invade the northern province of Manchuria. Six years later they invaded the rest of China, capturing cities and ports.

Click to see the picture.

Communist China
In 1949, the communist party led by Mao Zedong (1893-1976) finally took control of China after years of civil war. The new government nationalized industry and the land, and began a series of five-year plans to transform the country into a major industrial power.

Red star, symbol from the Communist Chinese flag

Modern China
After the death of Mao Zedong in 1976, the Chinese began to modernize their economy by introducing western ideas and technology. Central government control over the economy relaxed, and this led to an economic boom as new industries were established.

Tiananmen Square
In 1989, students took to the streets of Beijing demanding democratic reform. Many students occupied Tiananmen Square, Beijing. On 4 June, the army entered the square, killing more than 3,000 people. After the Tiananmen massacre the pro-democracy movement was ruthlessly suppressed.

Click to see the picture.