Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
   

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นับถือวัวเพราะถือว่า วัวเป็นพาหนะของพระอิศวร เมื่อวัวตาย จะเอาไขจากวัวมาทำเป็นน้ำมัน เพื่อจุดบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่ตนเคารพ  แต่ชาวพุทธซึ่งนับถือศาสนาพุทธ จะทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย โดยการเอารังผึ้ง ร้างมาต้มเอาขี้ผึ้ง แล้วฟั่นเป็นเทียนเล่มเล็ก ๆ มีความยาวตามต้องการ เช่น ยาวเป็นคืบ หรือเป็น ศอกแล้วใช้จุดบูชาพระ

          เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือ เป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเอง เป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

          เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่ และยาวเป็นพิเศษกว่า เทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษา จนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)

 

 

 


ประเพณีวิ่งควาย

     ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีประจำถิ่นเฉพาะที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในช่วงของเทศกาลออกพรรษา ประเพณีวิ่งควายนั้น เริ่มมาเมื่อประมาณ 100 ปี เศษที่ผ่านมา

     ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี นิยมจัดทำกัน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านในอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอใกล้เคัียง จะตื่นแต่เช้ามืด นำควาย ออกจากคอก มาอาบน้ำให้สะอาด และแต่งตัวให้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างย่ิง จะตกแต่งส่วนหัวตั้งแต่คอขึ้นไป รวมทั้งสายสนตะพายและปฏักด้วย  ตัวควาย จะอาบน้ำสะอาด และชะโลมด้วยน้ำมันและเครื่องหอม ขนจะถูกถูด้วยแปลงสะอาด เป็นมันะยับไปทั้งตัว ส่วนเกวียนที่บรรทุก ก็จะตกแต่งสวยงามด้วย ซุ้มทางมะพร้าว และบรรทุกผลไม้พื้นบ้าน ผู้ที่จะขึ้นขี่ควาย นิยมใช้เด็กหนุ่ม บางคนอาจจะใช้เด็กชาย อายุ 10 ขวบขึ้นไป

ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีวิ่งควาย

     เมื่อจะเริ่มพิธีวิ่งควาย คณะกรรมการจะจัดเครื่องเซ่น ซึ่งประกดอบด้วยอาหาร คาวหวาน ใส่กระทงใบตองอย่างละเล็กละน้อย วางบนโต๊ะ ซึ่งปูด้วยผ้าขาว วางไว้ กลางแจ้ง จุดธูปเทียน และกล่าวคำอัญเชิญเทวดา และภูตผีปีศาจที่เร่ร่อน ให้มากิน เครื่องเซ่น และช่วยคุมครองประชาชนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านของตน และให้ประสบ ความสุขสวัสดีในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตลอดปี แล้วจะมีขบวนแห่ ควาย ที่ตกแต่งสวยงามดังกล่าว เป็นขบวนยาวเข้าไปที่ตัวเมืองชลบุรี และมาหยุด ชุมนุมควายกันที่ลานกว้างของวัดอินทาราม แล้วจะเริ่มประกวดควาย ตั้งแต่ประกวด สุขภาพ ความแข็งแรง ความงาม ที่เป็นคุณลักษณะ ประกวดวิ่งควายแข่งขันกัน เมื่อตัวใดชนะ เจ้าของจะได้ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลเป็นเกียรติยศ และกำลังใจ การแข่งวิ่งควาย จะใช้ระยะทางวิ่งประมาณ 100 เมตร เมื่อถึงเวลากลางคืน จะมีพิธี ทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ และประพรมน้ำมนต์ให้ควายและคน เมื่อเสร็จพิธีกรรมต่าง ๆ  ก็พากันแยกย้ายกลับท้องถิ่น

ประเพณีวิ่งควาย

     ปัจจุบัน จังหวัดชลบุรี เห็นความสำคัญ และมอบให้เทศบาลเมืองชลบุรี เป็นผู้จัด ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีประจำจังหวัดขึ้นทุกปี โดยใช้สถานที่บริเวณหน้าศาลา กลางจังหวัดชลบุรี อันเป็นสถานที่กว้างขวาง

 

                           ประเพณีแห่เทียนพรรษา     

     เทศกาลเข้าพรรษา เป็นเริ่มต้นแห่งการ ที่พระภิกษุ จะอธิษฐานเข้าพนักอยู่ในวัด หรือในสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ท่องเที่ยวไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ของถวายพระที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของเทศกาลเข้าพรรษา คือ เทียนจำนำพรรษา พุ่มเทียน และผ้าอาบน้ำฝน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

     เทียนจำนำพรรษา คือ เทียนที่ผู้ถวาย ตั้งใจให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดตลอดกาลพรรษา (ปัจจุบัน นิยมใช้หลอดไฟฟ้าก็มี เนื่องจากสมัยเปลี่ยนไป) โดยเฉพาะในเวลาทำวัตรสวดมนต์ หรือแสดงธรรม ในเวลากลางคืน จึงนิยมหล่อให้เล่มโต การถวายเทียน จึงมีคุณค่าในด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นประการแรก

     การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ชาวไทย กระทำกันเป็นประจำ มีทั้งพระราชพิธี และพิธีโดยราษฎร ทั่วไป ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีหล่อเทียนและพระราชทาน ไปยังวัดหลวงทั่วราชอาณาจักร ในขณะที่ราษฎร และหน่วยงานจำนวนมากต่างก็จัดเทียนพรรษาของตน และนำไปถวายตามวัดที่ตนศรัทธา

     เมื่อจัดการประดับตกแต่งเทียนให้งดงามตามประสงค์ แล้ว อาจจัดงานฉลองเทียนขึ้น วัตถุประสงค์ ของพิธีฉลอง คือ เพื่อชื่นชมกับผลงานสร้างศูนย์รวม จิตใจ และเพื่อให้จิตตั้งมั่นในกุศลสัมมาปฏิบัติ การฉลอง จึงประกอบด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ส่วนจะตามด้วยมหรสพและการละเล่นใด ย่อมแล้วแต่ รสนิยมของเจ้าภาพ ส่วนการแห่เทียน เพื่อนำไปถวายวัดนั้น จะเอิกเกริกหรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เพื่อเป็นเครื่องแสดงออก ซึ่งความรื่นเริง ศรัทธา สามัคคี และเป็นโอกาส เชิญชวนผู้อื่นให้สนใจไปด้วย