Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 

  อำเภอถลางในอดีต เป็นเมืองของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร เดิมเรียกว่า อำเภอเมืองถลาง มีเจ้าเมืองปกครองเรียกว่า พระยาถลาง ได้จัดตั้งเป็นอำเภอ    เมื่อปี พ.ศ. 2441


 
 


   พระบรมธาตุไชยา
 
      พระบรมธาตุไชยา

     พระบรมธาตุไชยา ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นโบราณสถานศรีวิชัย ทำเป็นรูปทรงมณฑป เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ทิศ ตอนหลังคาทำยอดเป็นพระสถูปมีเจดีย์เล็ก ๆ  ทรงกลม ประดับรายรอบสถูปนี้ขึ้นไปเป็นขั้น ๆ  พระบรมธาตุไชยา ได้รับการบูรณะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ. 2521 - 2523)  โดยกรมศิลปากรจนเสร็จสมบูรณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธียกฉัตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2525

     อาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ในเกาะสุมาตรา ทางทิศตะวันตกของเมืองปาเล็มบัง ขณะนั้น อาณาจักรศรีวิชัย เป็นอาณาจักรที่มีอานุภาพมาก ระหว่าง พ.ศ. 1300 - 1800  สามารถแผ่อาณาเขต ไปจนถึงเกาะชวา และแผ่มาในแหลมมลายูถึงเมืองนครศรีธรรมราช สมัยนั้นเรียกว่า "ตามพรลิงค์" และไชยานั้นเรียกว่า "ครหิ"  เป็นเหตุให้ศิลปะแบบศรีวิชัย แพร่หลายเข้ามาประเทศไทยทางใต้ และคงจะแพร่หลายขึ้นยังกรุงสุโขทัย  เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราช  ในรัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระบรมธาตุไชยา

 

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี (จัน)ท้าวศรีสุนทร (มุก)

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทร      ประดิษฐานอยู่ที่สี่แยกท่าเรือ  จังหวัดภูเก็ต  เพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งความกล้าหาญของคุณหญิงจัน และนางมุกน้องสาว ในสงครามเมืองถลาง เมื่อปี พ.ศ. 2328 อนุสาวรีย์นี้ ปั้นและหล่อโดยกรมศิลปากร อัญเชิญมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จฯ ทรงเปิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 มีคำจารึกอยู่ที่ฐานอนุสาวรีย์ว่า...

      "ท้าวเทพกระษัตรี (จัน) ท้าวศรีสุนทร (มุก) ได้กระทำการป้องกันรักษาเมืองไว้เป็นสามารถ มิให้ข้าศึกที่ยกมาประชิดเมืองถลาง เมื่อ พ.ศ. 2328 ตีหักเอาเมืองได้ พม่าแตกทัพกลับไป เมื่อ 2 14 ฯ 4 มะเส็ง  สัปตศก จ.ศ. 1147 เป็นวีรกรรมอันควรแก่ชาวเมืองถลาง ตลอดจนชาวไทยทั่วไปยกย่องสรรเสริญ ชาวเมืองถลาง โดยการนำของนายอ้วน  สุระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชวนกันสร้างไว้เมื่อ 5  9 ฯ 6 มะเมีย อัฐศก จ.ศ. 1328 28 เมษายน พ.ศ. 2509 เวลา 08.09 น. ขอให้ดวงวิญญาณของวีรสตรีทั้งสอง จงสถิตเป็นมิ่งขวัญปกป้องชาวถลางสืบต่อไป"

     นามบรรมดาศักดิ์ของทั้งสองท่าน  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน