Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 

 

พระราชวังแวร์ซายส์

 พระราชวังแวร์ซายส์ (ภาษาฝรั่งเศส: Ch?teau de Versailles)  เป็นพระราชวังหลวง แห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส  ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่ง ของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็นหนึ่งในเจ็ด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคปัจจุบันด้วย

     เดิมนั้น เมืองแวร์ซายส์เป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เยี่ยงชนบทอื่น ๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์ น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น

     เมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ขึ้นครองบัลลังก์ มีประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี พ.ศ. 2204 ใช้เงินทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์ คนงาน 30,000 คน และใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในพ.ศ. 2231 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก ภาย ในแบ่งออกเป็นห้องๆ เช่น  ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ  ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตา และภาพเขียนที่มีชื่อเสียง

     การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้  ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวัง และจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อองตัวเนต  ประหารด้วย "กิโยติน" ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2332  ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดี และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้

 

พระราชวังโปตะลา

พระราชวังโปตาลา

     ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน พระราชวังแห่งนี้อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร  บนที่ราบสูงทิเบต พระราชวังซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการ และ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17  บนที่ตั้งปราสาทในสมัยพระเจ้าสองสันกัมโป  ปราสาทถูกทำลายและสร้างใหม่ หลายครั้งหลายคราว จนถึงทะไลลามะองค์ที่ 5 ใน ค.ศ. 1617 - 82  มีพระบัญชาให้สร้างปราสาทนี้ ในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว เพราะทาสีขาว สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง ซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ 50 ปี พระราชวังโปตาลามีระเบียง ที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน  มีทั้งบันไดไม้บันไดหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงาม  มีรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็น  พิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา

 

วัดพระแก้ว  กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

        คำว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า "เมืองแห่งเทวดา" มาจากชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์  มีความหมายว่า "เมืองของเทวดา มหานครอันเป็นอมตะ สง่างามด้วยแก้ว 9 ประการ และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง ดุจเป็นวิมาน   ของเทวดา ซึ่งมีพระวิษณุกรรมสร้างขึ้น ตามบัญชาของพระอินทร์ (ท้าวสักกะเทวราช)"

     ชื่อทางการของกรุงเทพมหานครเมื่อถอดเป็น อักษรโรมันคือ  Krung Thep Maha Nakhon   แต่คนทั่วไปนิยมทับศัพท์ตามชื่อที่ผู้พูดภาษาอังกฤษ  เรียกเมืองนี้  ว่า  Bangkok ซึ่งมาจากชื่อเดิม               ของกรุงเทพฯ คือ บางกอก 

       ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครเมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน คือ  Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin  Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit     ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลก และได้จดบันทึกไว้ใน กินเนสบุ๊ค  (169 ตัวอักษร)  

 

 

 

 


 
 ที่สุดในโลก
 

1.  ทวีปที่ใหญ่ที่สุึดในโลก คือ ทวีปเอเชีย มีเนื้อที่ประมาณ 42,700,000 ตร.กม.

2.  ทวีปที่เล็กที่สุดในโลก คือ ทวีปออสเตรเลีย มีเนื้อที่ประมาณ 7,635,000 ตร.กม.

3.  มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ประมาณ 181,000,000 ตร.กม. ลึก  13,740  ฟุต

4.  มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก คือ มหาสมุทรอาร์กติก มีเนื้อที่ประมาณ 14,350,000 ตร.กม.

5.  บรเวณที่ลึกที่สุดในโลก คือ บริเวณที่เรียกว่า Mariana Trench ในมหาสมุทรแปซิฟิก ลึก  36,639  ฟุต

6.  ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลจีนใต้ (South  China  Sea) มีเนื้อที่ประมาณ 1.1 ล้าน ตารางไมล์

7.  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบ Superior อยู่ระหว่างแคนาดา กับ สหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่ประมาณ 82,409 ตร.กม.

8.  ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบ Caspian อยู่ระหว่างทางใต้ของรัสเซียกับอิหร่าน มีเนื้อที่ประมาณ 438,695 ตร.กม.

9.  ทะเลสาบที่มีน้ำเค็มที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบ Dead Sea อยู่ระหว่างประเทศอิสราเอล กับ จอร์แดน เค็มจนสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ และคนตกลงไปก็ไม่จม

10. ทะเลสาบน้ำจืดที่เล็กที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบ Baykal ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ลึกประมาณ  6,365  ฟุต

แผนที่โลก

แผนที่โลก

11.  ทะเลสาบน้ำจีดที่ใช้ในการเดินเรือที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบ Titicaca ในทวีปอเมริกาใต้  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล  12,506  ฟุต

12.  ทะเลสาบที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบ Glacial Lake ในธิเบต  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 15,060 ฟุต

13. ทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลทราย Sahara ในทวีปแอฟริกาเหนือ มีเนื้อที่  9,064,965 ตร.กม.

ทะเลทรายซาฮารา
ทะเลทรายซาฮารา

14.  อ่าว (Gulf) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ อ่าว Mexico มีเนื้อที่  596,000  ตารางไมล์  มีชายฝั่งยาว  3,100  ไมล์

15.  อ่าวที่มีฝั่งดินล้อมรอบ (Bay) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ อ่าวฮัตสัน ในประเทศแคนาดา มีเนื้อที่ 476,000  ตารางไมล์

16.  เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  คือ  เกาะ  Greenland  ของเดนมาร์ก มีเนื้อที่ 2,175,000 ตร.กม.

17.  เกาะหินปะการังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เกาะ Kwajalein ในหมู่เกาะ Marshall Island มีความยาว 283 กม.

18.  หมู่เกาะที่มีจำนวนเกาะมากที่สุดในโลก คือ หมู่เกาะอินเดียตะวันออก มีเกาะรวมกันประมาณ 13,600 เกาะ

19.  แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก คือ แม่น้ำ Nile ในทวีปแอฟริกา มีความยาวประมาณ 6,670 กิโลเมตร

20.  ปากแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก คือ ปากแม่น้ำ Ob ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย กว้าง 50 ไมล์

21.  คลองที่ยาวที่สุดในโลก คือ คลอง Volga-Baltic ในประเทศรัสเซีย มีความยาว 1,850 ไมล์

22.  ช่องแคบที่ยาวที่สุดในโลก คือ ช่องแคบ Tartar อยู่ระหว่างเกาะซัคคาลิน กับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซีย มีความยาว 805 กิโลเมตร

23.  ช่องแคบที่มีเรือเดินสมุทรผ่านเข้าออกมากที่สุดในโลก คือ ช่องแคบ Dover ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศส มีเรือผ่านเข้าออก ในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 120,000 ลำ

24.  คลองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก คือ คลอง Suez เป็นเส้นทางเดินเรือสินค้าระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชีย

25.  ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ ป่าที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย มีเนื้อที่กว้าง 2.7 พันล้านเอเคอร์

26.  ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขา Everest ระหว่างพรมแดนเนปาลกับธิเบต สูงประมาณ 29,028 ฟุต

ยอดเขา Everest
ยอดเขา Everest

27.  ภูเขาไฟที่อยูเหนือที่สุดในโลก คือ ภูเขา Beeren Berg ในเกาะกรีนแลนด์ ในขั้วโลกเหนือ

28.  ภูเขาไฟที่อยู่ใต้สุดของโลก คือ ภูเขา Erebus ในทวีปแอนตาร์กติก ในขั้วโลกใต้

29.  เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก คือ เทือกเขา Andis ในทวีปอเมริกาใต้

30.  เนินทราย (Sand dunes) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เนินทรายในทะเลทราย Sahara มีความสูงถึง 1,410 ฟุต และลึก 10,574 ฟุต

31.  หุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ หุบเขา Grand Canyon ในรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ลึกประมาณ 1,524 เมตร ยาวประมาณ 2,012 เมตร

32.  หุบเขาลึกที่สุดในโลก คือ หุบเขา El Canon De Colca ในประเทศเปรู ลึกประมาณ 3,215 เมตร

33.  ถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ ถ้ำ Teh Sarawak Chamber ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีความยาวประมาณ 700 เมตร และกว้างประมาณ 300 เมตร

34.  ถ้ำหินปูนที่ยาวที่สุดในโลก คือ ถ้ำ The Cueva de Nerja ในประเทศสเปน มีความยาวประมาณ 60 เมตร

35.  น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก คือ น้ำตก Angel ในประเทศเวเนซุเอลา สูง 3,212 ฟุตร

น้ำตก Angel ในเวเนซุเอลา
น้ำตก Angel ในเวเนซุเอลา

36.  น้ำพุร้อนที่สูงที่ในโลก คือ น้ำพุร้อน Waimangu ในประเทศนิวซีแลนด์

37.  แนวหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลก คือ แนวหินประการัง Great Barrier Reef ในประเทศออสเตรเลีย มีความยาวประมาณ 2,027 กิโลเมตร

38.  ประเทศที่มีเนื้อมากที่สุดในโลก คือ ประเทศรัสเซีย  แยกออกเป็นหลายประเทศแล้ว ก็ยังมีเนื้อที่มากที่สุด เนื่องจากอยู่ในเอเชีย มากที่สุด คือ แถบ ไซบีเรีย

39.  ประเทศที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในโลก คือ นครรัฐวาติกัน มีเนื้อที่ประมาณ 0.44 ตร.กม. อยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

นครรัฐวาติกัน
นครรัฐวาติกัน

40.  ประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก คือ ประเทศธิเบต  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 12,087 ฟุต

41.  ประเทศที่มีพื้นที่ต่ำที่สุดในโลก คือ ประเทศอิสราเอล บริเวณใกล้ฝั่งทะเล Dead Sea อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 1,292 ฟุต

42. ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือ ประเทศฟิลิปปินส์ มีประมาณกว่า 17,300 เกาะ

43.  ประเทศที่มีทะเลสาบมากที่สุดในโลก คือ ประเทศฟินแลนด์ มีมากกว่า 7,100 แห่ง

44. ประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านต่อด้าน

 

45.  ประเทศที่มีลำธารมากที่สุดในโลก  คือ  ประเทศมาเลเซีย

46.  ประเทศที่มีคลองมากที่สุด คือ ประเทศอิตาลี (เมืองเวนิซ หรือเ เวนีเซีย)

เวนิส
เมืองเวนิซในอิตาลี

47.  ประเทศ ที่มีฟยอร์ดมากที่สุดในโลก  คือ ประเทศนอร์เวย์

48.  ประเทศที่ (เคย) มีเมืองขึ้นมากที่สุดในโลก  คือ ประเทศอังกฤษ

49.  ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก  คือ ประเทศจีน

50.  ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด  คือ  นครรัฐวาติกัน

51.  ประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในโลก  คือ  ประเทศโมนาโก

52.  ประเทศที่มีอัตราการเกิด (Birth  rate) ของประชากรสูงที่สุดในโลก  คือ  ประเทศมาลาวี  มีอัตราการเกิดร้อยละ  5.5 (สถิติในปี ค.ศ. 1990)

53.  ประเทศที่มีอัตราการเกิด (Birth  Rate) ของประชากรต่ำที่สุดในโลก  คือ  นครรัฐวาติกัน  มีอัตราการเกิดเป็นศูนย์  (เนื่องจากพลเมืองเป็นพระในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิกทั้งนั้น)

54.  ประเทศที่มีอัตรการตาย (Dead  rate) ของประชากรสูงที่สุดในโลก  คือ  ประเทศอัฟกานิสถาน (Afganistan) มีอัตราการตายร้อยละ  2.2  (สถิติเมื่อปี ค.ศ. 1990)

55.  ประเทศที่มีอัตราการตาย (Dead  Rate) ของประชากรต่ำที่สุดในโลก  คือ  ประเทศคูเวต  มีอัตราการตายร้อยละ  0.2 (สถิติในปี  ค.ศ.  1990)

56.  ประเทศที่มีประชากรมีอายุขัยโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก  คือ  ประเทศญี่ปุ่น  ชายจะมีอายุโดยเฉลี่ย  76  ปี  ส่วนหญิงจะมีอายุเฉลี่ย  82  ปี  (สถิติในปี  ค.ศ. 1990)

57.  ประเทศที่ประชากรมีอายุขัยโดยเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลก  คือ  ประเทศเซียร์ราลีโอน ในทวีปแอฟริกา  เพศชายจะมีอายุเฉลี่ย  41  ปี  ส่วนเพศหญิง จะมีอายุโดยเฉลี่ย  45 ปี (สถิติในปี  ค.ศ.  1990)

58.  ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูงเป็นอันดับที่ 1  ของโลก  คือ  ประเทศลักเซมเบิร์ก ประมาณ 1,000,000 บาท/คน/ปี (สถิติในปี  ค.ศ.  1995)

59.  ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลต่ำเป็นอันดับที่ 1 ของโลก  คือ  ประเทศเอธิโอเปีย ในทวีปแอฟริกา มีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล ประมาณ 3,000 บาท/คน/ปี (สถิติในปี  ค.ศ. 1995)

60.  ประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนามากที่สุดในโลก  คือ  ประเทศอินเดีย
 
61.  ประเทศที่มีภาษาพูดมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย มีภาษาพูดมากกว่า 840 ภาษา)

62.  ประเทศที่มีสถานีวิทยุมากที่สุดในโลก  คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถานีวิทยุ F.M.  4,570 สถานี และ A.M. 4,985 สถานีทั่วประเทศ

63.  ประเทศที่มีหมายเลขโทรศัพท์มากที่สุดในโลก  คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมากกว่า  114  ล้านเลขหมาย

64.  ประเทศที่มีเส้นทางรถไฟยาวที่สุดในโลก  คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ 302,580  กิโลเมตร

ฟยอร์ด
ฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์

65.  ประเทศที่มีเส้นทางรถไฟหนาแน่นที่สุดในโลก  คือ  ประเทศเบลเยี่ยม มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย  1,406.2  กิโลเมตร/10,000  ตร.กม.

66.  ประเทศที่มีทางด่วนมากที่สุดในโลก  คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  คิดเป็นอัตรา ร้อยละ  65  ของความยาวทางด่วนทั่วโลก

67.  ประเทศที่มีทางรถไฟใต้ดินมากที่สุดในโลก  คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเส้นทางรถไฟใต้ดิน ยาวรวม  744  กิโลเมตร

68.  ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศอื่นมากที่สุดในโลก  คือ ประเทศจีน มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านถึง  14  ประเทศด้วย  คือ มองโกเลีย  รัสเซีย  เวียดนาม  ลาว  พร่าม  อินเดีย  เกาหลีเหนือ  ภูฏาน  เนปาล  อัฟกานิสถาน  ปากีสถาน  ทาจิกิสถาน  คีกิสถาน  และ คาซักสถาน

69.  พรมแดนระหว่างประเทศสั้นที่สุดในโลก  คือ  พรมแดนระหว่างนครรัฐวาติกัน กับ ประเทศอิตาลี ยาว 2.53  ไมล์

70.  พรมแดนระหว่างประเทศ ที่ยาวที่สุดในโลก คือ พรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรับอเมริกา ยาวติดต่อกัน 3,987 ไมล์

71.  ประเทศที่มีชื่อเมืองหลวงยาวที่สุดในโลก  คือ ประเทศไทย  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  อมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยา  มหาดิลกภพนพรัตนราชธานี บุรีรมย์  อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน  อมรพิมาน  อวตารสถิต  สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ เมืองหลวงขงไทย

72.  เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  คือ เมือง  Jericho  ม่อายุเก่าแก่ในยุคโรมัน  ก่อนคริสต์ศักราช  27,000 ปี

73.  เมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  คือ เมือง  Dimashq (Damascus) เมืองหลวงของประเทศซีเรีย ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราช 2,500 ปี

74.  เมืองที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก  คือ  เมือง  Mount  Isa  ในรัฐควีนส์แลนด์  ประเทศออสเตรเลีย  มีเนื้อที่  15,822  ตารางไมล์

75.  เมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก  คือ  เมือง  Lhasa  ของประเทศธิเบต  อยู่สูงกกว่าระดับน้ำทะเล  12,087  ฟุต

76.  เมืองที่ตั้งอยู่ในที่ต่ำที่สุดในโลก  คือ  เมือง  Ein Bokek  ในประเทศอิสราเอล บนชายฝั่งของ  Dead Sea  อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 1,291 ฟุต

77.  เมืองหลวงที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลก  คือ  เมือง  Reyjavik  ประเทศไอซ์แลนด์

78.  เมืองที่ตั้งอยู่ใต้สุดของโลก  คือ  เมือง  Puerto  Wiliams  ประเทศชีลิ

79.  เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใต้สุดของโลก  คือ เมือง  Wellingto  นิวซีแลนด์

80.  ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก  คือ  ทะเลสาบไบคาล (Baykal) มีความลึกประมาณ  6,500  ฟุต  มีพื้นที่ประมาณ  12,738 ตารางไมล์ ตั้งอยู่ในไซบีเรีย ของรัสเซีย

82. ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก  คือ  ทะเลสาบแคสเปียน (Caspian Sea) มีเนื้อที่ประมาณ 109,000  ตารางไมล์

ทะเลสาบแคสเปียน
ทะเลสาบแคสเปียน

83.  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  คือ  ทะสาบสุพีเรีย  มีเนื้อที่ประมาณ  31,810  ตารางไมล์  ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ  อยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดา

84. น้ำพุธรรมชาติที่สูงที่สุดในโลก  คือ  น้ำพุเยลโลสโตน ในสวนเยลโลสโตน สหรัฐอเมริการ  มีความสูง  150  ฟุต

84.  กำแพงที่ยาวที่สุดในโลก  คือ  กำแพงเมืองจีน  มีความยาวประมาณ  1,400 ไมล์  (ประมาณ 1,500 กิโลเมตร  สูง 30  40  ฟุต หนา 25 - 35 ฟุต บนกำแพงมีทางเดิน กว้างประมาณ 10 ฟุต มีป้อมประมาณ 15,000 แห่ง

85.  น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในโลก คือ  น้ำตกไนแองการา (Niagara Fall) ตั้งอยู่พรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

น้ำตกไนแองการา

น้ำตกไนแองการา