Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

ดาราศาสตร์
ดาราศาสตร์คือการศึกษาเกี่ยวกับอวกาศและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอวกาศ เป็นวิชาที่ศึกษากันมาตั้งแต่ยุคโบราณกาล ในยุคที่มนุษย์ใช้สายตาจ้องมองออกไปที่ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ นักดาราศาสตร์ยุคปัจจุบันใช้เครื่องมือที่ช่ำชองเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและการทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับจักรวาล

หอดูดาวหรือหอสังเกตการณ์
อุปกรณ์กล้องส่องทางไกลของนักดาราศาสตร์จะถูกติดตั้งไว้และใช้ในหอดูดาวหรือหอสังเกตการณ์ บรรยากาศจะทำให้แสงและรัศมีอื่น ๆ จากอวกาศเกิดความบิดเบี้ยว ดังนั้น หอดูดาวจึงติดตั้งไว้ในระดับที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล

astronomy  

astronomy

หอดูดาววิทยุ
คลื่นวิทยุโดยทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศ ดังนั้น กล้องโทรทรรศน์วิทยุจึงสามารถติดตั้งได้เกือบทุกที่ จานวิทยุอาเรซีโช (Arecibo) สูง 305 เมตร (1,000 ฟุต) อยู่ในหุบเขาธรรมชาติบนเกาะในประเทศปวยร์โตรีโก เป็นจานสัญญาวิทยุแบบจานเดี่ยวขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

หอดูดาวด้วยตาเปล่า
หอดูดาวด้วยตาเปล่าที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่บนยอดภูเขา ไกลออกไปจากแสงไฟในเมืองและสถานที่ที่มีบรรยากาศที่มีท้องฟ้าแจ่มใสและไร้ฝน หอดูดาวแห่งชาติคิท พีค (Kitt Peak National Observatory) ซึ่งมีกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ 22 ตัว อยู่บนภูเขาสูง 2,100 เมตร (6,900 ฟุต) ในรัฐแอริโซนา  สหรัฐอเมริกา หอดูดาวตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไปถึงยากเช่นนั้นจำเป็นต้องมีการบริการสนับสนุนให้นักดาราศาสตร์และอุปกรณ์ของพวกเขา ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก การประชุมปฏิบัติการ และการขนส่ง

เครื่องมือของนักดาราศาสตร์
        นักดาราศาสตร์จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากอวกาศด้วยการวิเคราะห์ขอบเขตของรัศมีแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสงและคลื่นวิทยุตลอดจนความยาวของคลื่นอื่น ๆ เช่น รังสีเอ็กซ์ อินฟาเรด และอัลตราไวโอเล็ต  นักดาราศาสตร์จะใช้กล้องโทรทรรศน์พิเศษกับอุปกรณ์ยึดติดต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูล
astronomy

หอสังเกตการณ์อวกาศ
กล้องโทรทรรศน์ในอวกาศจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและถ่ายทอดกลับมายังโลก กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลที่ปล่อยไปในอวกาศเมื่อปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) จะโคจรรอบโลกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากความยาวคลื่นแสง
และอัลตราไวโอเล็ต (ภาพซ้าย)

 

astronomy       กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล

กล้องโทรทรรศน์
กล้องโทรทรรศน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จะใช้กระจกหนึ่งแผ่นหรือมากกว่าเพื่อรวมแสงจากวัตถุที่อยู่ห่างไกลและสร้างเป็นรูปภาพขึ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมาเก็บรวบรวมข้อมูลได
้ค่อนข้างดีกว่าใช้สายตาเก็บรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์ยึดติดอื่น ๆ เช่น กล้องศึกษาสเปกตรัมและเครื่องวัดความสว่างหรือระดับความเข้มของแสง จะช่วยวิเคราะห์แสงที่ดาวฤกษ์ปล่อยออกมา (ภาพซ้าย)

 

astronomy
        ยานสำรวจไวกิ้ง

ยานสำรวจอวกาศ
วัตถุในระบบสุริยะจะได้รับการศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยยานสำรวจอวกาศ อุปกรณ์ดำเนินการสำรวจจำนวนมาก ประกอบด้วย การทำรายละเอียดรูปภาพของดาวเคราะห์และดวงจันทร์บริวาร  และการวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไร ยานสำรวจไวกิ้งที่มีชื่อเหมือนกัน 2 ลำ (ไวกิ้ง 1 และ 2) ได้สำรวจดาวอังคารในปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519)

นักดาราศาสตร์ขณะทำงาน
          นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญในสาขาของการวิจัยหนึ่งสาขา เช่น ธรณีวิทยาของดาวเคราะห์
ฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ การเกิดขึ้นของกาแล็กซี หรือเควซาร์ ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม นักดาราศาสตร์ก็จะ
สามารถค้นพบได้ในสถานที่แห่งหนึ่งในบรรดาสองแห่งที่สำคัญ คือ ในมหาวิทยาลัยและหอสังเกตการณ์

astronomyการสังเกต 
          นักดาราศาสตร์ใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นในการสังเกต
ข้อมูลส่วนใหญ่
ได้มาจากการสังเกตการณ์ที่นักดาราศาสตร์คนอื่น ๆ
กระทำและบันทึกไว้ในกล้องโทรทรร
ศน์ขนาดใหญ่หรือจากอุปกรณ์อัตโนมัติบนยานสำรวจอวกาศแทน
การสังเกตใช้เพื่อช่วยเหลือ
ในการสร้างทฤษฎีหรือเพื่อยืนยันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
เช่น ดาวฤกษ์เกิดขึ้นได้อย่างไรการเก็บรวบรวมข้อมูล
          อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (CCD =
charge-coupled device)
ซึ่งเป็นชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูลจากอวกาศ
สามารถรวบรวมข้อมูลได้มากภายในไม่กี่
ชั่วโมงเพื่อดูแลนักดาราศาสตร์ผู้ที่มีงานยุ่งเป็นเวลาแรมปี
astronomy

astronomy

 

 

การวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์และแล้วก็สามารถ
ถ่ายโอน ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลภาพและจัดการข้อมูลจำนวนมากได้เร็วกว่า
นักดาราศาสตร์

 

ASTRONOMY
ASTRONOMY is THE STUDY OF SPACE and everything it contains. It is a subject that has been studied since ancient times when humans used their eyes to gaze out at the stars and planets. Today's astronomers use sophisticated equipment to collect information about space and how the Universe as a whole works.

Observatories
An astronomer's telescopic equipment is housed and used in an observatory. The atmosphere distorts light and other radiations from space, so many observatories are located at high altitudes.

Optical observatory
The world's biggest optical observatories are on mountaintops, away from city lights and where the atmosphere is clear and dry. The Kitt Peak National Observatory, which has 22 major telescopes, is on a 2,100-m (6,900-ft) mountain in Arizona, USA. Observatories sited in such inaccessible places need support services for the astronomers and their equipment, including accommodation, workshops, and transport.

Click to see the pictures.

Radio observatory
Radio waves are largely unaffected by the atmosphere, so radio telescopes can be sited virtually anywhere. The 305-m (1,000-ft) Arecibo radio dish is in a natural hollow on the island of Puerto Rico. It is the world's largest single radio dish.

Click to see the pictures.

Astronomers' tools
Astronomers collect data from space by analysing a range of electromagnetic radiations; light and radio waves as well as other wavelengths such as X-ray, infrared, and ultraviolet. Astronomers use specialized telescopes with various attachments for collecting and studying the data.

หอสังเกตการณ์อวกาศ
กล้องโทรทรรศน์ในอวกาศจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและถ่ายทอดกลับมายังโลก กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลที่ปล่อยไปในอวกาศเมื่อปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) จะโคจรรอบโลกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากความยาวคลื่นแสงและอัลตราไวโอเล็ต

Click to see the pictures.

Telescope
The finest and most powerful telescopes use one or more mirrors to collect light from a distant object and form an image. Electronic devices or photographic plates rather than the eye collect the data. Other attachments, such as spectroscopes and photometers, help analyse light emitted by stars.

Click to see the pictures.

Space probe
Objects in the Solar System have been studied at close hand by space probes. Instruments perform a host of investigations, including making detailed images of planets and their moons, and analysing what they are made of. Two identical Viking probes investigated Mars in 1976.

Click to see the pictures.

Astronomer at work
Most astronomers specialize in one area of research, such as planetary geology, interplanetary dust, stellar development, galaxy formation, or
quasars. Whatever the subject, an astronomer can be found in one of two main locations: in universities and observatories.

Observation
Only a fraction of an astronomer's time is spent observing. Instead, most of the data comes from observations made
and recorded by other astronomers on big telescopes, or from automatic equipment on space probes.
The observations are used to help build theories or to confirm an established theory, such as how stars form.

Click to see the pictures.

Data collection
The CCD, an electronic chip that records data from space, can collect enough data in a few hours to keep an
astronomer busy for years. Click to see the pictures.
Analysis
Data can be collected directly on to a computer and then transferred to other computers for analysis. Computers
can process images and handlelarge amounts of information much more quickly than an astronomer. Click to see the pictures.