Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

นักบินอวกาศ
ผู้คนมากกว่า 350 คน ได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศ จำนวน 26 คน ไปทำภารกิจบนดวงจันทร์และอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในวงโคจรรอบโลก  สำหรับการท่องเที่ยวไปในอวกาศ นักบินอวกาศจะต้องเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ และจะต้องได้รับการฝึกฝนในการเตรียมตัวใช้ชีวิตและทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในอวกาศ

ชุดอวกาศ
ในขณะที่นักบินอวกาศทำงานอยู่ภายนอกยานอวกาศ พวกเขาจำเป็นต้องสวมชุดเพื่อรักษาร่างกายของตัวเอง
ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและป้องกันตนเองจากจุลอุกกาบาต (ฝุ่นคอสมิกในอวกาศที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 มม. และมีมวลน้อยกว่า 1)
ที่เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว ชุดจะต้องมีออกซิเจนสำหรับหายใจ
และเพื่อรักษาระดับความกดดันให้เป็นปกติ เนื่องจากไม่มีความกดอากาศหรือบรรยากาศในอวกาศ

astronaut

อุปกรณ์เคลื่อนไหวที่บังคับโดยมนุษย์ (Manned Maneuvering Unit = MMU)   
ขณะที่บินอย่างเป็นอิสระจากยานอวกาศ นักบินอวกาศจะสวมเครื่องยนต์ติดหลัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์เคลื่อนไหวที่บังคับโดยมนุษย์ เครื่องขับไนโตรเจนขนาดเล็กจะขับพ่นออกจากส่วนแขน ผลักดันนักบินอวกาศไปประมาณ 20 เมตรต่อวินาที (65 ฟุตต่อวินาที)

astronaut

การใช้ชีวิตในอวกาศ
การใช้ชีวิตประจำวันสำหรับนักบินอวกาศประกอบด้วย
สิ่งที่ทำเป็นปกติทุกอย่าง เช่น การหายใจ การรับประทานอาหาร การหลับ และการเข้าห้องน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก็มีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง
คือการใช้ชีวิตในสภาวะ
ที่ไร้น้ำหนัก นักบินอวกาศที่กำลังหลับจะลอยไปรอบ ๆ
ยานอวกาศแต่จะมีเชือกล่ามไว้ และการใช้ห้องน้ำจะต้องควบคุมจัดการอย่างระมัดระวัง

astronaut
astronaunt

อาหารในอวกาศ
อาหารบนกระสวยอวกาศได้รับการจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ 70 ชนิดที่แตกต่างกันและเครื่องดื่ม 20 ชนิด ถาดอาหารจะผูกไว้ด้วยสายหนังหรือผ้าและการกินอาหาร
จะใช้มือหรือช้อนส้อม การดื่มน้ำจะดูดจากกล่องหรือกระบอกน้ำ

 

ห้องสุขาอวกาศ
นักบินอวกาศที่อยู่นอกยานอวกาศจะเข้าห้องสุขาในชุดอวกาศ ซึ่งจะเก็บของเสียไว้ในชุดอวกาศนั้น ภายในยานอวกาศ พวกเขาจะใช้ห้องสุขาอวกาศ ซึ่งต้องมีความมั่นใจว่านักบินอวกาศจะถูกมัดติดกับที่นั่งอย่างมั่นคง ของเสียจะถูกห้องสุขาดูดทิ้งไปและเก็บไว้ในภาชนะที่มีความแน่นหนา

astronaut

รองเท้ามีแรงดึดดูด
การอยู่ในสถานที่แห่งเดียวในยานอวกาศก็มีปัญหาได้ รองเท้าที่มีหลุมดูดคล้ายถ้วยจะทำให้นักบินอวกาศมีที่ยึดได้ดี

 

astronaut

การทำงานในอวกาศ
สมาชิกที่เป็นลูกเรืออวกาศแต่ละคนจะมีภารกิจเป็นพิเศษ ภารกิจเหล่านี้อาจจะรวมถึงการบังคับยานอวกาศ การปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร หรือการทดสอบอุปกรณ์ใหม่ ๆ ภาวะไร้น้ำหนักของอวกาศหมายความว่านักบินอวกาศจะมีประสบการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้บนโลก

astronaut

งานซ่อมบำรุง
ขณะที่ดาวเทียมอยู่ในอวกาศ มันจะถูกปล่อยให้ทำงานด้วยตัวของมันเอง แต่บางโอกาสก็จำเป็นต้องมีการซ่อมแซม ช่องเก็บสัมภาระของกระสวยอวกาศจะได้รับการติดตั้งแขนที่เป็นหุ่นยนต์ ซึ่งนักบินอวกาศที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษจะใช้ซ่อมแซมดาวเทียม ครั้นแล้วนักบินอวกาศเหล่านั้นก็จะซ่อมแซมดาวเทียมและปล่อยกลับไปสู่วงโคจร

astronaut

การทดลอง
นักบินอวกาศจะทำการทดลองมากมายในอวกาศจนสำเร็จ การทดลองเหล่านี้ประกอบด้วยการสังเกตว่าสิ่งที่มีชีวิต เช่น ผึ้งจะมีผลกระทบอย่างไรต่อภาวะไร้น้ำหนัก

 

ASTRONAUTS
MORE THAN 350 PEOPLE have travelled into space; 26 on missions to the Moon and the rest in orbit around Earth. For journeying into space, astronauts must be physically and mentally fit. They must also be trained to prepare them for living and working in the hostile environment of space.

Spacesuit
When astronauts work outside the spacecraft, they need to wear a suit that keeps their body at the correct temperature and protects them from fastmoving micrometeoroids. The suit must also provide oxygen for breathing and be pressurized because there is no air or atmospheric pressure in space.

Click to see the pictures.

MMU
To fly free from the spacecraft, an astronaut wears a powered backpack, the Manned Manoeuvring Unit (MMU). Mini nitrogen thrusters, operated from arm rests, propel the astronaut at about 20 m/s (65 ft/s).

Click to see the pictures.

Living in space
Daily life for an astronaut includes all the usual things, such as breathing, eating, sleeping, and going to the bathroom. The big difference, however, is living in weightless conditions. Sleeping astronauts float around the spacecraft unless tethered down, and using the toilet has to be carefully controlled.

Click to see the pictures.

Space food
Meals on the space shuttle are prepared from 70 different foods and 20 drinks. The meal tray is strapped down and the food eaten with the hand or cutlery. Liquids are sucked from cartons or tubes.

Click to see the pictures.

Space toilet
Astronauts outside the spacecraft "go to the toilet" in their spacesuit, where the waste materials are collected. Inside the craft, they use a space toilet, making sure they are firmly strapped to the seat. The waste is sucked away by the toilet and collected in a secure unit.

Click to see the pictures.

Suction shoes
Staying in one place in a spacecraft can be a problem. Suction-cup shoes allow astronauts to get a better grip.

Click to see the pictures.

Working in space
Each member of a space crew has specific tasks. These may include flying the craft, releasing a satellite into orbit, or testing new equipment. The weightless conditions of space mean that astronauts can also perform experiments not possible on Earth.

Repair work
Once a satellite is in space it is left to work on its own. But occasionally one needs repairing. The cargo bay of the space shuttle is equipped with a robotic arm, which specially trained astronauts use to recover the satellite. They can then repair the satellite and release it back into orbit.

Click to see the pictures.

Experiments
Astronauts have carried out many experiments in space. These include observing how living things such as bees are affected by weightlessness.

Click to see the pictures.