Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

ชาวแองโกล-แซกซัน
ประมาณปลายศตวรรษที่ 8 ชาวบริเตน เรียกกันว่า แองโกล-แซกซัน (Anglo-Saxons) ได้สร้างวัฒนธรรมอันมีค่า ซึ่งรวมถึงผลงานชิ้นเอกด้านเพชรพลอย สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม เดิมทีผู้คนเหล่านี้เดินทางมาจากตอนเหนือของเยอรมนีและตอนใต้ของเดนมาร์ก ซึ่ง ณ ที่นั้นพวกเขาได้รับการเรียกขานว่า ชาวแองเกิล แซกซัน และชาวจูต ในศตวรรษที่ 3 และ 4 ชนเผ่าเหล่านี้ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังส่วนต่าง ๆ ของจักรวรรดิโรมัน รวมทั้งกอล หรือปัจจุบันคือประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง ณ ที่นั่นอิทธิพลของพวกเขามีอยู่ช่วงสั้น ๆ พวกเขาเดินทางไปยังเกาะบริเตนในศตวรรษที่ 5 ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ และก่อตั้งเป็นราชอาณาจักรแยกกันต่าง ๆ มากมาย ในที่สุด ราชอาณาจักรเวสเซกซ์ก็มีอำนาจโดดเด่นขึ้นมา

ราชอาณาจักร        
มีความพยายามเพื่อความเป็นใหญ่
ระหว่างราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ตั้ง
หลักแหล่งอยู่เสมอ นอร์ทธัมเบรียเป็น
ราชอาณาจักรแรกสุดที่ปกครอง
โดยพระเจ้าเอดวิน (Edwin คริสต์ทศวรรษที่ 633)

ต่อมาก็เป็นราชวงศ์เมอร์เซียกลับมาปกครองโดยพระเจ้าแอเธลบอลด์ (Aethelbald คริสต์ทศวรรษที่ 757) และพระเจ้าออฟฟา (Offa คริสต์ทศวรรษที่ 796)

anglo-saxon

ในที่สุด ราชวงศ์เวสเซ็กซ์ก็ขึ้นปกครองโดยพระเจ้าอัลเฟรดมหาราช (Alfred the Great) เมื่อชาวไวกิงจากเดนมาร์กและยึดครองอังกฤษตอนเหนือ พระเจ้าอัลเฟรดได้ยับยั้งพวกไวกิงไม่ให้ขับไล่ให้ไปไกลในทางตอนใต้ และชาวแองโกล-แซกซันก็กลับมาพิชิตอังกฤษตอนเหนือกลับมาได้ในศตวรรษที่ 10

anglo-saxon           พระเจ้าคนุตมหาราช
          Canute the Great

พระเจ้าคนุตมหาราช
ประมาณ คริสต์ศักราช 1016 (พุทธศักราช 1559 ก่อนสมัยสุโขทัย) ชาวเดนส์ได้ปกครองปกครองอังกฤษทั้งหมด
โดยพระเจ้าคนุตผู้เลื่องลือ (คริสต์ศตวรรษที่ 995 – 1035) โอรสของพระเจ้าคนุตได้ปกครองอังกฤษสืบต่อมา แต่ชาวแองโกล-แซกซัน นามว่า พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดธรรมสักขี (Edward the Confessor คริสต์ศตวรรษที่ 1003 - 1066) ได้ยึดเอาประเทศคืนมาในปี ค.ศ. 1042 (พ.ศ. 1585 ก่อนสุโขทัย) พระองค์ไม่มีบุตรและเมื่อพระองค์สวรรคต อังกฤษเป็นประเทศที่ไม่มั่นคงจึงถูกชาวนอร์มัน (Normans) พิชิตได้อย่างง่ายดาย
        

anglo-saxon
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดธรรมสักขึ
Edward the Confessor

วัฒนธรรม
ชีวิตทางวัฒนธรรมมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดและราชสำนัก พระเจ้าอัลเฟรดมหาราชได้รวบรวมนักราชปราชญ์และศิลปินที่อยู่แวดล้อมพระองค์พร้อมทั้งพระองค์ได้แปลงานคลาสสิกละติน
เป็นภาษาแองโกล-แซกซัน หรือภาษาอังกฤษแบบเก่า

สถาปัตยกรรม
โบสถ์แองโกล-แซกซันเหมือนกับ
โบสถ์ที่เอิร์ล  บาร์ตัน ประเทศอังกฤษ มักจะมีหอคอยสี่เหลี่ยม
ประดับประดา
ด้วยประติมากรรมนูน
เป็นก้อนหิน แบบอย่างนี้อาจจะยึด
เอาอาคารไม้
แห่งยุคเป็นหลัก
ซึ่งพังทลายไปทั้งหมด

anglo-saxons

anglo-saxons

ต้นฉบับที่ได้รับการตัดแต่ง
พระได้สร้างต้นฉบับที่มีคุณภาพขึ้น พระรูปหนึ่ง ได้เขียนงานขึ้น ในขณะที่รูปที่สองได้ใส่
ภาพประกอบ เช่น ภาพนักบุญดันสตัน
(St Dunstan คริสต์ศตวรรษที่ 909 - 988) กำลังคุกเข่าเบื้องหน้าพระเยซู และรูปที่สามได้ประดับตกแต่ง
ชิ้นงานนั้น

เครื่องเพชรพลอย
เพชรพลอยนี้จารึกคำว่า “พระเจ้าอัลเฟรดได้รับสั่งให้สร้างข้าพเจ้าขึ้นมา” และอาจจะเป็นของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราช ข้อความที่จารึกและเครื่องประดับศีรษะ
ของสัตว์ได้รับการสร้างขึ้นเป็นทองคำอย่างสวยงาม ภาพเหมือนของคน บางทีอาจเป็นของกษัตริย์เอง ทำมาจากเครื่องเคลือบ

 

anglo-saxons

เอกสารที่ได้รับการบันทึก
ในศตวรรษที่ 7 คณะมิชชันนารีจากยุโรปแผ่นดินใหญ่ เช่น นักบุญออกกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรี (St Augustine of Canterbury) ได้เปลี่ยนจากแองโกล-แซกซันไปเป็นคริสเตียน การสร้างสรรค์วัดหมายถึงผู้คนจำนวนมากได้ศึกษาการอ่านและการเขียน พระได้สร้างผลงานทางประวัติศาสตร์ เช่น Anglo-Saxon Chronicle (บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน) ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความเข้าใจลึกซึ้งในเหตุการณ์แห่งยุค

 

anglo-saxons

บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน
  ในศตวรรษที่ 9 พระเจ้าอัลเฟรดมหาราชทรงรับสั่งให้
บันทึกเหตุการณ์เรื่องราว
ของประวัติศาสตร์อังกฤษในแต่ละปี  เรื่องราวประวัติศาสตร์นี้ครอบคลุมถึงประวัติ
ของกษัตริย์และผู้นำทางศาสนจักร

ประวัติศาสตร์ทหาร และเหตุการณ์สำคัญ เช่น การรุกรานของ
พวกไวกิงและได้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1154 (พ.ศ. 1697 ก่อนสมัยสุโขทัย)

นักบุญบีด (คริสต์ศตวรรษที่
673 – 735 อายุ 62 ปี)

นักบุญบีด เป็นพระและครู
ชาวอังกฤษในเมืองจาร์โรว์ (Jarrow) ได้เขียนประวัติศาสตร์
ของศาสนจักร
และประชาชนชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่ง
ที่ให้ความรู้ยุคแองโกล-แซกซันให้กับพวกเรา
anglo-saxons

 

 

ANGLO-SAXONS
BY THE END of the 8th century, Britain's people, known as the Anglo-Saxons, had created a rich culture, which included masterpieces of jewellery, architecture, and literature. Originally these people had come
from northern Germany and southern Denmark, where they were known as the Angles, Saxons, and Jutes. In the 3rd and 4th centuries, these tribes travelled to various parts of the Roman Empire, including Gaul, or present-day France, where their influence was short-lived. They travelled to Britain in the 5th century, where they settled, and formed several separate kingdoms. Eventually the kingdom of Wessex became
the dominant power.

Kingdoms
There was always a struggle for supremacy among the kingdoms formed by the settlers. Northumbria was the earliest one to dominate under Edwin
(d. 633). Then it was Mercias turn under Aethelbald (d. 757) and Offa (d. 796). Finally, Wessex dominated under Alfred the Great. When Vikings from Denmark attacked and occupied northern England, Alfred stopped them from pushing farther south, and the Anglo-Saxons reconquered the north in the 10th century.

Click to see the picture.

King Canute the Great
By 1016, the Danes ruled all England under the popular Canute (c.995-1035). Canute's sons inherited England, but the Anglo-Saxon Edward the Confessor (c. 1003-1066) regained the country in 1042. He had no children and, when he died, an unsettled England was vulnerable to conquest by the Normans.

Click to see the picture.

Culture
Cultural life centred on the monasteries and on the royal court. Alfred the Great gathered scholars and artists around him, and he himself translated many of the Latin classics into Anglo-Saxon, or Old English.

Architecture
Anglo-Saxon churches, like the one at Earls Barton, England, often have square towers decorated with stone relief. This pattern may be based on timber buildings of the period, which have all perished.

Click to see the picture.

Decorated manuscripts
Monks produced quality manuscripts. One monk wrote the work, while a
second illustrated it with figures, such as St Dunstan (c.909-988) kneeling before Jesus, and a third decorated it.

Click to see the picture.

Jewellery
This jewel is inscribed "Alfred ordered me to be made" and may have belonged to Alfred the Great. The inscription and animal-head decoration are finely worked in gold; the portrait, perhaps of the king himself, is made of enamel.

Click to see the picture.

Written records
In the 7th century, missionaries from mainland Europe, such as St Augustine of Canterbury, converted the Anglo-Saxons to Christianity. The creation of monasteries meant that more people learned to read and write. Monks produced historical works, such as the Anglo-Saxon Chronicle, which today give insights into the events of the period.

Anglo-Saxon Chronicle
In the ninth century, Alfred the Great ordered the Chronicle, a year-by-year account of the history of England. It covers the lives of kings and church leaders, military history, and major events, such as the Viking invasions, and was last updated in 1154.

Click to see the picture.

Bede (c.673-735)
Bede, an English monk and teacher in Jarrow, wrote A History of the
English Church and People, one of the most important sources of our knowledge of Anglo-Saxon times.

Click to see the picture.