Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

อารยธรรมกรีซโบราณ
อารยธรรมหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกมากกว่า 2,500 ปีที่ผ่านมามีความรุ่งเรืองในแผนดินใหญ่ของกรีซ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล นักเขียน นักคิดและศิลปินได้สร้างอุปการะอันยิ่งใหญ่ ต่อวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง บทละคร เทพนิยาย สถาปัตยกรรม และวรรณคดี อารยธรรมกรีกได้สิ้นสุดลง ภายหลังที่พิชิตเปอร์เซียและสร้างอาณานิคม
มากมายในยุโรปโดยสันติภาพ พวกเขาก็ถูกรวมเข้าไปในจักรวรรดิโรมัน

  ancient greek

อารยธรรมไมซีเนียน
ชาวไมซีเนียนสร้างอารยธรรมอัน
ยิ่งใหญ่ขึ้นที่กรีซแผ่นดินใหญ่เป็น
พวกแรก (ศตวรรษที่ 2700
– 1120 ก่อนคริสตกาล) และเป็นผู้บุกเบิก
อารยธรรมกรีกยุคคลาสสิก
เหล่าพ่อค้าและนักรบยุคสัมฤทธิ์
เหล่านี้ท่องเที่ยว
ค้าขายไป
ทั่วทุกบริเวณของ

 

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นับตั้งแต่ตั้งหลักแหล่งที่ไมซีเนีย หน้ากากทองคำครั้งหนึ่งมีความคิดกันว่า
เป็นของอกาเมมนอน (Agamemnon) ผู้นำในตำนานสงครามเมืองโทรจัน

วิหารพาร์เธนอน

วิหารพาร์เธนอน (The Parthenono)

นครรัฐ
กรีซโบราณมีนครรัฐแยกต่างหากจากกันหลายร้อยแห่ง บางนครรัฐแทบจะไม่ใหญ่ไปกว่าหมู่บ้าน ในขณะที่หลายนครรัฐตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ เมืองใหญ่ ๆ เช่น สปาร์ตาหรือเอเธนส์ นครรัฐแต่ละแห่งเหล่านี้ เรียกว่า polis (พหูพจน์เป็น poleis) กฎหมาย เทศกาลและระบบการปกครองมีความแตกต่างกัน
หลากหลาย และปกติก็เกิดสงครามขึ้นในระหว่างนครรัฐ
ที่เป็นศัตรูกัน ม้โดยทั่วไปว่าโดยภูมิหลังก็เป็นชนชาติกรีก
ด้วยกัน ความต้องการดินแดนทำให้นครรัฐบางนครรัฐ
ได้เอา ส่วนอื่น ๆ ของไมซีเนียนมาเป็นอาณานิคม
ในระหว่างศตวรรษ ที่ 8 ถึง ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล และกรีซโบราณจึงขยายดินแดนด้วยวิธีนี้

สปาร์ตา
เอเธนส์ กรีซ ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล

 

 

 

นักรบสปาร์ตา
นักรบสปาร์ตา

เอเธนส์

       

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล เอเธนส์ปกครองโดยรูปแบบประชาธิปไตย
(ปกครองโดยประชาชน) ซึ่งพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงเป็นผู้ชายทั้งหมด
ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เอเธนส์ต้องขอบคุณอิทธิพลกองทัพเรือ จึงมีอำนาจเด็ดขาดในทะเลอีเจียน
และประชากรที่เข้มแข็ง 250,000 คน มีความปีติยินดีกับยุคทองของศิลปะและวัฒนธรรม
หลังจากชัยชนะต่อเปอร์เซียชาวเอเธนส์ก็ได้เฉลิมฉลองด้วยการสร้าง“ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง” ขนาดใหญ่ คืออะโครโพลิส (the Acropolis) พาร์เธนอน (Parthenon 447 – 432 ก่อนคริสตกาล)
เป็นวิหารที่สำคัญมากที่สุดในอะโครโพลิส
และสร้างอุทิศให้กับเทพีอะธีนา

สปาร์ตา
การดำเนินชีวิตในสปาร์ตามีการลงโทษและมีความรุนแรง ชาวสปาร์ตาจะฝึกเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายให้มีความเป็นเลิศ
ในด้านกีฬาและมีความอดทนอดกลั้น เด็กผู้ชายทุกคนจะต้องไปเป็นทหาร
เพื่อสร้างอำนาจกองทัพให้แข็งแกร่ง หลังจากช่วยเหลือเอเธนส์พิชิตเปอร์เซียเมื่อ 480 ก่อนคริสตกาล สปาร์ตาก็พิชิตเอเธนส์ในสงครามเพโลพอนนีเซียน (Peloponnesian War – 431 – 404 ปีก่อนคริสตกาล)

 

ยอดเขาโอลิมปัส

 

ยอดเขาโอลิมปัส
ชาวกรีกโบราณเชื่อว่ามีเทพเจ้ามากมาย (เทพและเทพี) ซึ่งคอยสอดส่องดูแลมนุษย์มาจากสวรรค์เหนือภูเขาที่สูงที่สุดในกรีซ คือ ยอดเขาโอลิมปัสที่มีหิมะปกคลุม เทพเจ้าผู้อาศัยอยู่ ณ ที่นั่น เรียกว่า โอลิมเปียน (Olympian) แต่ละโอลิมเปียนจะมีหน้าที่เฉพาะ โพไซดอน (Poseidon) ดูแลทะเล เทพีอะธีนาเป็นเทพีแห่งปัญญาและศิลปะ เทพอะพอลโล (Apollo) เป็นเทพแห่งดนตรีและบทกวี และดิมีเทอร์ (Demeter) เป็นเทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร เทพสูงสุด คือ เทพซูส (Zeus) เจ้าแห่งสวรรค์และโลกมนุษย์ เมืองกรีกนับถือเทพเจ้าแตกต่างกันมีหน้าที่ปกป้องพวกเขาเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น เอเธนส์จะมีความจงรักภักดีเทพีอะธีนา

สงครามเทพไททัน
ชาวกรีกเชื่อว่าแรกเริ่มเดิมทีโลกมียักษ์ตนหนึ่งชื่อ ไททัน ( Titan) อาศัยอยู่ ผู้ปกครองของพวกยักษ์ไททัน ชื่อ โครนอส (โครนัส = Cronos หรือ Cronus หรือ Kronus) ได้กลืนกินลูก ๆ ของตนทั้งเป็น เพื่อไม่ให้ลูก ๆ เหล่านั้นมาล้มล้างอำนาจตัวเอง บุตรคนหนึ่ง ชื่อ ซูส (Zeus) หนีพ้นเคราะห์ร้ายนี้ได้เมื่อมารดาของเขาเอาก้อนหินแต่งด้วยเสื้อผ้าให้โครนอสกลืนไปแทน ซูสเจริญเติบโตแบบลับ ๆ ทำให้โครนอสสำรอกพี่น้องของเขาออกมา แล้วพิชิตไททันคนอื่นในการต่อสู้และทำตัวเองให้เป็นเจ้าแห่งเทพทั้งหลาย

โครนอสกำลังกินลูก
โครนอสกำลังกินลูกตัวเอง

รูปจำลองม้าโทรจัน

ตำนานแห่งเมืองทรอย
        เมืองทรอยเป็นเมืองโบราณเล็ก ๆ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกี) ที่ยังมีซากเหลืออยู่ มหากาพย์อีเลียด (Iliad) ของโฮเมอร์ (Homer) กล่าวไว้ว่า กองทัพกรีกได้โอบล้อมกรุงทรอยเป็นเวลา 10 ปีในปลายยุคไมซีเนียน (ศตวรรษที่ 1250 คริสตกาล) เหตุการณ์เรียกว่า สงครามกรุงทรอย (Trojan War) ตำนานกล่าวไว้ว่า เทพอะธีนาแนะนำให้ชาวกรีกลักลอบนำทหารเข้าไปในกรุงทรอยภายในม้าไม้ขนาดใหญ่
และด้วยวิธีนี้จึงได้รับชัยชนะ

(ซ้าย) ม้าโทรจันจำลอง

เทวาลัยพยากรณ์ที่เดลฟี (หรือเดลไฟ)
        กรีกโบราณได้ปรึกษาเทพเจ้าทั้งหลายเพื่อขอคำแนะนำหรือคำพยากรณ์ ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า เทวาลัยพยากรณ์หรือวิหารพยากรณ์ (Oracle) เทวาลัยพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรีซอยู่ที่เมืองเดลฟี (Delphi) ประชาชนจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อถามปัญหาเกี่ยวกับศาสนาหรือเรื่องราว
ทางการเมืองที่วิหารอะพอลโล นักบวชชั้นสูงได้เข้าฌานเพื่อให้คำถามของเทพอพอลโล  เทพเจ้าส่วนใหญ่จะมีวิหารเป็นพิเศษ แต่พวกเทพเหล่านั้นจะแข่งขันกันเพื่อให้ได้วิหารที่ดีที่สุด มีตำนานเล่าว่า เทพีอะธีนาชนะการแข่งขันเทพโพไซดอนเหนือวิหารพาร์เธนอนในกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นเมืองแห่งเทพที่ใหญ่ที่สุดในกรีซ และเทพโพไซดอนจึงต้องย้าย
วิหารของตนเองไปยังแอตติกา (Attica)

                                                           โพไซดอน เทพเจ้าแห่งทะเล (ขวา)

รูปจำลองม้าโทรจัน

 

 

GREECE, ANCIENT
MORE THAN 2,500 YEARS AGO one of the world’s most influential civilizations flowered in mainland Greece. From the 8th until the 2nd centuries BC, Greek writers, - thinkers, and artists made a huge contribution to western culture — especially in politics, drama, mythology, architecture, and literature. Greek civilization declined when, after defeating the Persians and peacefully colonizing much of Europe, they were absorbed into the Roman Empire.

Mycenaean civilization
The Mycenaeans formed the first great mainland Greek civilization (c.2700-1120 BC), and were the forerunners of classical Greece. These Bronze Age traders and warriors ranged all over the Mediterranean area from their settlement at Mycenae. The gold mask was once thought to be of Agamemnon, a leader in the legendary Trojan War.

Click to see the picture.

Polis
Ancient Greece was made up of hundreds of separate citystates. Some were hardly bigger than villages, while others were based around great cities, such as Sparta or Athens. Each of these city-states was known as a polis (plural: poleis). Laws, festivals, and government systems varied, and there was often war between rival poleis, despite their common Greek background. The need for land led some poleis to colonize other parts of the Mediterranean between the 8th and 6th centuries BC, and in this way ancient Greece expanded.

Sparta
Life in Sparta was disciplined and harsh. Spartans trained both girls and boys to excel at sports and feats of endurance. To strengthen military power, all the boys went on to become soldiers. After helping Athens defeat the Persians in 480 BC, Sparta conquered Athens in the Peloponnesian War (431-404 BC).

Athens
From the 6th century BC, Athens was governed by a form of democracy (rule by the people), in which all male citizens voted. In the 5th century BC, thanks to its powerful navy, Athens had a maritime empire in the Aegean Sea, and its 250,000-strong population enjoyed a golden age of art and culture. After their triumph against the Persians, the Athenians celebrated by building a massive "fortified citadel" - the Acropolis. The Parthenon (447 and 432 BC) was the most important temple in the Acropolis, and was dedicated to Athena.

Click to see the picture.

Mount Olympus
Ancient Greeks believed that various deities (gods and goddesses) watched over ordinary mortals from a cloud-palace above the highest mountain in Greece - the snow-capped Mount Olympus. The deities who lived there were also known as Olympians. Each Olympian had specific responsibilities: Poseidon was in charge of the sea, Athena of wisdom and the arts, Apollo of music and poetry, and Demeter of crops. The supreme god was Zeus, lord of sky and earth. Greek cities regarded different deities as their special protectors. For example, Athens was devoted to the cult of Athena.

Click to see the picture.

Clash of the Titans
The Greeks believed that the world was originally inhabited by giants called Titans. Their ruler, Cronos, swallowed his children alive, so that they could not overthrow him. One son, Zeus, escaped this fate when his mother gave Cronos a clothed stone to swallow instead. Zeus grew up in secret, made Cronos vomit up his siblings, defeated the other Titans in battle, and made himself king of the gods.

Click to see the picture.

The Legend of Troy
Little of the ancient city of Troy (in modern Turkey) remains. Homer's Iliad says that a Greek army besieged Troy for 10 years in the late Mycenaean Age (c.1250 BC). This became known as the Trojan War. According to legend, Athena advised the Greeks to smuggle their soldiers into the city inside a huge wooden horse, and in this way they gained victory.

Click to see the picture.

Oracle at Delphi
Ancient Greeks consulted the gods for advice or prophecies at holy places called oracles. The most famous oracle in Greece was at Delphi. People went there to ask questions at Apollo's shrine about religious or political matters. A high priestess went into a trance to give Apollo's answers. Most gods had their special shrine, but they competed with each other for the best ones. Legend has it that Athena won a competition against Poseidon over the Parthenon in Athens, die largest city in Greece, and he had to move his shrine to Attica.

Click to see the picture.