Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

อียิปต์โบราณ
        ประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมา อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณได้เจริญรุ่งเรือง ณ ฝั่งแม่น้ำแม่น้ำไนล์ ดำรงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาถึง 3,000 ปีเลยทีเดียว ในช่วงเวลานี้ ชาวอียิปต์ได้สร้างอาคารที่ทำจากหินขนาดใหญ่อันแรกขึ้น ประดิษฐ์รูปแบบการเขียนครั้งแรกที่สุดรูปแบบหนึ่ง และสร้างลัทธิความเชื่อเกี่ยวกับการตายไม่เหมือนสิ่งใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันในวัฒนธรรมอื่นใด ลัทธิความเชื่อนี้เกี่ยวกับการรักษาร่างกายของคนตาย และการฝังร่างกายเหล่านั้นพร้อมกับสมบัติของพวกเขา เป็นเหตุให้ผู้คนในปัจจุบันรู้จักการกระทำอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับชาวอียิปต์โบราณ

แม่น้ำไนล์
แม่น้ำไนล์คือสายโลหิตที่ให้ชีวิต
ของภูมิภาคนี้ทั้งหมด ทุก ๆ ปี แม่น้ำไนล์จะไหลท่วมท้น ทิ้งโคลนดำไว้บนฝั่ง โคลนนี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ และด้วยเหตุนี้ ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่ตามแม่น้ำ เมื่อแม่น้ำไนล์ไหลท่วมท้นและการทำไร่
ไถนาในทุ่งนา
ก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ผู้คนมากมายจึงไปช่วยโครงการก่อสร้า
งขนาดใหญ่ของกษัตริย์ เช่น เกรทพีระมิดในเมืองกิซา

  อียิปต์โบราณ
 

พืชพันธุ์ธัญญาหาร
ชาวอียิปต์ปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ซึ่งเป็นพืชที่พวกเขาใช้ทำขนมปังและเบียร์ต้ม อากาศร้อนยังทำให้ชาวอียิปต์ปลูกผลไม้ต่าง ๆ มากมายหลายชนิด รวมทั้งผลมะเดื่อ อันทะผาลัม ผลทับทิม และองุ่น

การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก
ชาวนาอียิปต์ใช้มีน้ำหนักเบา
ใช้วัวลาก ไถมีผาลทำจากไม้และมีที่จับ (หางไถ) เพื่อให้ชาวนาถือหาง
และมีประสิทธิภาพ
พอที่จะตัดร่องดินในพื้นดินอ่อน ๆ ของชาวอียิปต์

อียิปต์โบราณ
                                    ชาวนาอียีปต์เมื่อ 2,000 ปีคริสตกาล
อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์

การสัญจรทางเรือ
แม่น้ำไนล์เป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรของอียิปต์ เรือที่ทำจากไม้จะขนส่งผู้โดยสารและสินค้าหนัก ๆ ขึ้นล่องตามแม่น้ำ การขนส่งทางน้ำมีประโยชน์ต่อการบรรทุกของหนักเป็นพิเศษ เช่น หินสำหรับสร้างพีระมิด ช่างต่อเรือชาวอียิปต์เป็นช่างฝีมือพวกแรกที่ต่อเรือ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือของพวกเขา

ฟาโรห์
อียิปต์โบราณปกครองโดยกษัตริย์ซึ่งเรียกว่า ฟาโรห์ (pharaoh) ฟาโรห์มีอำนาจสิทธิขาดและชาวอียิปต์เชื่อว่าฟาโรห์มีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าในโลกหน้าเวลาพวกเขาสิ้นชีวิต ด้วยเหตุผลนี้ ชายอียิปต์จึงดูแลเป็นพิเศษในขณะที่ฝังศพของฟาโรห์ ด้วยการรักษาศพไว้ไม่ให้เน่าและสร้างสุสานอันโอ่อ่า

ราชวังของฟาโรห์
ฟาโรห์จะแวดล้อมด้วยข้าราชการ ปุโรหิต และราชทูต ซึ่งจะช่วยบริหารงานราชอาณาจักร ราชสำนักยังเป็นพระราชฐานแห่งความสำราญและเหล่าสตรีแห่งราชสำนักฝ่ายใน ฟาโรห์และข้าราชบริพารมีชีวิตอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือย พวกเขามีความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ของตนเองด้วยการสวมใส่ผ้าลินินอันบริสุทธิ์ เหล่าสตรีใช้เครื่องสำอางทาตาสีดำ และแต่งทรงผมอย่างประณีต

อารยธรรมอียิปต์

เทพเจ้า
ชาวอียิปต์มีความเชื่อในเทพเจ้าต่าง ๆ มากมาย บางองค์เป็นเทพเจ้าประจำถิ่นซึ่งเป็นตัวแทนอียิปต์แต่ละตำบล เทพเจ้าอื่น ๆ มีอำนาจแผ่ทั่วไปมากมาย เช่น เทพเจ้า ธอธ (Thoth) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา

 

วิหาร
คาร์นัค (Karnak) ที่เมืองธีบส์คือวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในบรรดาวิหารของอียิปต์ วิหารมีการบริหารโดยนักบวชที่ดูแลสิ่งก่อสร้าง
และถวายเครื่องบูชาให้กับเทพเจ้า วิหารที่สำคัญที่สุดจะมีอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โต
และทรัพย์สมบัติมากมาย ดังนั้นนักบวชที่มีตำแหน่งสูงจึงมีอิทธิพลมากมาย

อารยธรรมอียิปต์
อารยธรรมอียิปต์

 

 

ANCIENT EGYPT,
ABOUT 5,000 YEARS ago, the great civilization of ancient Egypt grew up on the banks of the River Nile. It lasted virtually unchanged for 3,000 years. During this time the Egyptians built the first large stone buildings, invented one of the earliest forms of writing, and created a cult of the dead unlike anything known in any other culture. This cult involved preserving dead bodies, and burying them with their possessions. As a result, people today know a great deal about the ancient Egyptians.

River Nile
The River Nile was the lifeblood of the whole region. Every year the river flooded, depositing dark silt on the banks. This silt made the soil fertile and, because of this, most Egyptians lived by the river. When the Nile flooded and work in the fields was impossible, many people helped on the great royal building projects, such as the Great Pyramid at Giza.

Crops
The Egyptians cultivated wheat and barley, from which they made bread and brewed beer. The hot climate also allowed them to grow many different kinds of fruit, including figs, dates, pomegranates, and grapes.

Click to see the picture.

Tilling the soil
Egyptian farmers used a lightweight plough pulled by oxen. The plough had a wooden blade and a handle so that the farmer could steer it, and was effective enough to cut a furrow in the light Egyptian soil.

Click to see the picture.

Sailing boats
The Nile was the main highway of Egypt. Wooden boats carried passengers and heavy cargo up and down the river. Water transport was especially useful for heavy loads, such as stones for the pyramids. Egyptian boat-builders were among the first to attach sails to their craft.

Click to see the picture.

Pharaohs
Ancient Egypt was ruled by kings called pharaohs. The pharaohs had absolute power, and the Egyptians believed that they joined the gods in the next world when they died. For this reason, the Egyptians took special care when burying their pharaohs, mummifying them and building splendid tombs.

Pharaoh's court

A pharaoh was surrounded by officials, high priests, and ambassadors, all of whom helped him run the kingdom. The court was also the home of entertainers and the women of the royal harem. The pharaoh and courtiers lived in great luxury. They took pride in their appearance, dressing in fine linen. The women used black eye make-up, and had elaborate hairstyles.

 

Click to see the picture.

Gods
The Egyptians believed in many different gods. Some were local gods, who represented each district of Egypt. Others had more general powers, such as Thoth, the god of Wisdom.

Click to see the picture.

Temples
Karnak at Thebes was the greatest of the Egyptian temples. Temples were run by priests, who maintained the building and left offerings for the gods. The most important temples had large estates and rich treasuries, so high priests were very powerful.

Click to see the picture.