Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง
ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากปลา พวกมันปรับตัวขึ้นไปใช้ชีวิตบนบก แต่ส่วนใหญ่จะกลับลงไปสู่น้ำในรูปแบบบางอย่าง
เพื่อสืบพันธุ์ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะผ่านขบวนการที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะ (metamorphosis) ในวิวัฒนาการของพวกมันจากตัวอ่อนไปเป็นตัวโตเต็มวัย ดังนั้น คำว่า Amphibian จึงมาจากคำภาษากรีกว่า amphi หมายความว่า “สองเท่า” และคำว่า bios หมายความว่า “ชีวิต”  มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 3 กลุ่มและมากกว่า 3,000 สายพันธ
ุ์

 

ลักษณะของ
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ


นอกจากวงศ์และสายพันธุ์ของ
ซาลาแมนเดอร์
สองสามสายพันธุ์แล้ว สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่โตเต็มวัยจะมี 4 ขา แต่ละขาจะมี 4 หรือ 5 นิ้ว ส่วนใหญ่จะลงไปสู่น้ำ
เพื่อจับคู่ออกไข่ แต่บางชนิดก็ทำรับบนบก บางครั้งก็อยู่โพรงหรือรู้ในพื้นดิน
หรือในหนองบึง

Amphibians
amphibian
คางคกตระกูล Pilobatidae

การแพร่ขยายของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอาศัยอยู่ทุกแห่ง ชนิดที่อยู่ทะเลทรายมีชีวิตอยู่รอดตลอดฤดูที่แห้งแล้งสุดขีดได้
ด้วยการฝังตัวอยู่ใต้ดิน
ภายในถุงที่เป็นเหยื่อบุผิวบาง ๆ ซึ่งพวกมันจะฝังตัวเองอยู่ สายพันธุ์เขตอบอุ่นบางสายพันธุ์จะจำศีลในโคลนสระน้ำในฤดูหนาว

กลุ่มของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ     
1. ตระกูลที่ชอบความอบอุ่น    
2. ตระกูลที่มีหาง รวมทั้งตัวนิวท์และซาลาแมนเดอร์  และ
3. ตระกูลกบและคางคกที่ไม่มีหาง บางทีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลากหลายที่สุด

amphibian

เขียดงู
เขียดงูเป็นสัตว์ไม่มีขา ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารส่วนมากจะอาศัยอยู่ในเขตร้อน บางชนิดจะขุดรูอยู่ในดิน บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ ชนิดเหล่านี้จะมีตาและหูขนาดเล็ก มีหนวดสำหรับรับความรู้สึกอยู่บนหัว

กบและคางคก
ในภูมิภาคที่มีอากาศอบอุ่น กบจะอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าคางคก มีผิวหนังบอบบางกว่าและมีขายาวกว่า ในเขตอบอุ่น กบและคางคกบางชนิดจะอาศัยอยู่ในน้ำ
โดยสมบูรณ์และอาศัยอยู่บนต้นไม้และใต้พื้นดิน

amphibian
amphibian

ตัวนิวท์และตัวซาลาแมนเดอร์
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีหาง คือ ตัวนิวท์ ตัวซาลาแมนเดอร์ และ ตัวไซเรนคล้ายกับปลาไหลที่อยู่อเมริกาเหนือ อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อน ในไม้ที่มีอากาศอบอุ่น ในลำธารบนภูเขา และทะเลสาบ บางชนิดมีรูปแบบชีวิตที่พิเศษมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสองสามชนิดที่อาศัยอยู่ในความมืดในถ้ำตลอดชีวิต

amphibian

ผิวหนัง
ผิวหนังของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางและไม่มีเกล็ด ปกติมันจะรักษาความชื้นด้วยเมือกเพื่อเพิ่มความสามารถ
ให้ออกซิเจนไหลผ่านเพื่อหายใจทางผิวหนัง มันจะหลั่งสารเคมีบางอย่างออกมา สารเคมีที่หลั่งออกมาสามารถดึงดูดคู่ผสมพันธุ์ที่มีศักยภาพได้ ในขณะที่พิษจะป้องกันนักล่า เมื่อพวกมันเจริญเติบโต สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะสลัดคราบผิวหนังชั้นบนออกทิ้ง

 

การพรางตัว      
กบและคางคกมากมายจะพรางตัว
เพื่อหลีกเลี่ยงการค้นหาของนักล่า ส่วนใหญ่จะมีกลมกลืนไปกับ
สีของป่าไม้และมีลวดล

 

สี
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีสีสันเพื่อดูดซึม
และสะท้อนความร้อนกลับ สีสันยังแตกต่างกันเนื่องจากอุณหภูมิด้วย สีสันจะอ่อนเมื่ออุณหภูมิอบอุ่น
และเข้มขึ้นถ้าหนาวเย็นและชุ่มชื้น

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะ
        การวิวัฒนาการมาจากตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในน้ำ หายใจทางเหงือกหรือช่องหายใจไปเป็นตัวโตเต็มวัยหายใจทางอากาศ เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะ มันเกี่ยวกันกับการงอกของขาและการสูญเสียหางในจำพวกกบและคางคก

 

amphibian

  ไข่
ไข่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะถูกวางไว้อย่างโดดเดี่ยว เป็นกลุ่มก้อน หรือเป็นสายวุ้นใส ๆ เรียกว่า spawn (ไข่กบ ไข่ปลา) ไม่มีเปลือกป้องกันและจำเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อม
ที่เป็นเมือกชุ่มเพื่อการอยู่รอด
 

ลูกอ๊อด
ตัวอ่อน หรือลูกอ๊อด ลูกมาจากไข่ ลูกอ๊อดของซาลาแมนเดอร์จะมีแขนขา แต่กบและคางคกจะวิวัฒนาการของลูกอ๊อต
ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลูกอ่อนของตัวซาลาแมนเดอร์กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร แต่กบและคางคกส่วนมากกินพืชเป็นอาหาร

 

AMPHIBIANS
COLD-BLOODED animals, amphibians are vertebrates (animals with a backbone) that evolved from fish. They are adapted for life on land, but most must return to water in some form to breed. Amphibians undergo a process known as metamorphosis in their development from larvae to adult, hence the Greek origin of their name: amphi meaning "double"; bios meaning "life". There are three groups of amphibians and more than 3,000 species.

Amphibian features
Apart from the caecilians and a few species of salamander, adult amphibians have four legs, each with four or five digits. Most species take to the water to mate and produce their eggs, but some make nests on land, occasionally in burrows in the ground or in moss.

Click to see the picture.

Distribution of amphibians
Amphibians live everywhere. Desert species survive the driest season by staying underground inside a membranous sac, which they secrete themselves. Some temperate species hibernate in pond mud in the winter.

Click to see the picture.

Amphibian groups
There are three groups of amphibians: the worm-like caecilians; the tailed amphibians, including newts and salamanders; and the tail-less frogs and toads, probably the most diverse group.

Caecilians
Caecilians are legless, carnivorous amphibians most of which live in the tropics. Some species burrow in the ground; others are aquatic. They have small eyes and ears and sensory tentacles on the head.

Click to see the picture.

Frogs and toads
In temperate regions, frogs are more aquatic than toads, have slimier skin and longer legs. In the tropics, some species of frog and toad are fully aquatic and live in trees or underground.

Click to see the picture.

Newts and salamanders
The tailed amphibians - newts, salamanders, and the eel-like sirens of North America - live in tropical forests, temperate woods, mountain streams, and lakes. Some have very specialized lifestyles: a few even live in the total darkness of caves.

Click to see the picture.

Skin
Amphibian skin is thin and scaleless. It is usually kept moist with mucus to increase its ability to allow oxygen through for skin breathing. Skin can be smooth or rough. It secretes certain chemicals: pheromones can attract potential mates, while poisons deter predators. As they grow, amphibians shed the top layer of skin.

Click to see the picture.

Camouflage
Many frogs and toads are camouflaged to avoid detection by predators. Most have a combination of forest colours and disruptive patterning.
Some rainforest species are shaped to look like dead leaves.

Colour
Amphibians may have skin colours that absorb or reflect heat. Colour also varies with temperature, becoming pale when warm and darker if cold and damp.

Click to see the picture.

Metamorphosis
The development from an aquatic larva that breathes through gills, or spiracles, to an air-breathing adult is called metamorphosis. It involves the growth of legs and the loss of the tail in frogs and toads.

Eggs
Amphibian eggs are laid singly, in clumps, or in strings of clear "jelly" called spawn. They have no shell and require a moist environment to survive.

Tadpoles
Larvae, or tadpoles, hatch from the eggs. Salamander tadpoles have limbs, but frogs and toads develop these during metamorphosis. Salamander larvae are carnivorous, but most frog and toad tadpoles are herbivorous.

Click to see the picture.