Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
          แม่ทัพหนุ่มผู้ปราดเปรื่องใช้เวลาน้อยกว่า 4 ปีในการสร้างจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา จักรวรรดิเป็นการสร้างขึ้นของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียซึ่งเป็นผู้นำที่มีพรสวรรค์ผู้เกิดแรง บันดาลใจในความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่จากกองกำลังของพระองค์ ยาวเหยียดตั้งแต่ประเทศกรีซในทางตะวันตก ไปจนถึงประเทศอินเดียในทางตะวันออก การสวรรคตอย่างกะทันหันในขณะพระชนมายุ 33 ปี ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ จึงทำให้จักรวรรดิล่มสลาย แต่ยังมีเมืองที่สืบทอดการเผยแพร่วัฒนธรรมของกรีก ไปยังตะวันออกหลายเมือง เมืองเหล่านี้ทั้งหมด เรียกว่า อเล็กซานเดรีย (Alexandria) ตามพระนามผู้ก่อตั้ง เป็นเมือง ที่เปิดประตูไปสู่การค้าขายระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ

ชีวิตในวัยเด็ก
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ประสูติเมื่อ 356 ปีก่อนคริสตกาล เป็นโอรสของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิดอน (ครองราชย์ เมื่อ 359 – 336 ปีก่อนคริสตกาล 23 ปี) ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ดำเนินตามรอยบิดาในด้านการทหาร พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้รับการยกย่องเมื่อทรงฝึกม้าป่าสีดำ
ตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า บูซีฟาลัส (Bucephalus) จนเชื่อง ซึ่งมันก็อยู่กับพระองค์จนตลอดชีวิต

alexander
aristotle

อริสโตเติล
อริสโตเติลได้ศึกษาเล่าเรียนกับอริสโตเติลนักปรัชญาชาวเอเธนส์ (มีอายุเมื่อ 384 – 322 ปีก่อนคริสตกาล อายุ 62 ปี) อริสโตเติลมีความสนใจตั้งแต่วิชาการเมืองและวิชาศีลธรรมจนถึง
วิชาชีววิทยาและวรรณคดี ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความกระตือรือร้น
ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ พร้อมกับลูกศิษย์หนุ่มของท่าน

จักรวรรดิของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์
ในขณะที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งมาซิโดเนีย เมื่อ 336 ปีก่อนคริสตกาลประเทศกรีซถูกปกครองโดยเปอร์เซีย ด้วยการโจมตีทางทหารเป็นชุด ๆ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์จึงพิชิตเปอร์เซียและสร้างจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ไพศาล

Macedonian Empire
Aphrodite

Terracotta figure of the Greek love goddess, Aphrodite
รูปปั้นดินเผาสีแดงของแอโฟรไดที (Aphrodite) เทพธิดาแห่งความรักของกรีก

 
Persian silver stag ornament

Stag comes from palace at Persepolis.
กวางตัวผู้มาจากปราสาทที่เมืองแพร์ชโพลิส

กรีซ
ดินแดนที่เป็นใจกลางสำคัญของจักรวรรดิของพระเจ้า
อเล็กซานเดอร์ คือ รัฐมาซิโดเนีย ประเทศกรีซตอนเหนือ ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ ก่อนที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์จะเป็นกษัตริย์ กรีซถูกแบ่งแยกออกเป็นนครรัฐที่เป็นคู่แข่งกัน และถูกจักรวรรดิเปอร์เซียที่ทรงอำนาจคุกคาม

 

เปอร์เซีย
จักรวรรดิเปอร์อันอุดมสมบูรณ์ อยู่ในบริเวณอิรัก ตุรกี และอิหร่านในปัจจุบันเสียสวนมาก หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์พิชิตบริเวณนี้แล้ว พระองค์ก็พยายามรวบรวมมาซิโดเนียและเปอร์เซียให้เป็นเอกภาพ
ด้วยการสนับสนุนให้แม่ทัพของพระองค์แต่งงานกับชาวเปอร์เซีย
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองก็ทรงสมรสกับโรซานา (Roxana) เจ้าหญิงจากเปอร์เซียตะวันออก

อียิปต์
        เมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์พิชิตได้อียิปต์
และเป็นฟาโรห์องค์ใหม่ พระองค์ทรงก่อตั้งเมืองอเล็กซานเดรีย ในอียิปต์ตอนเหนือ ซึ่งกลายมาเป็นเมืองสำคัญที่สุด
ในโลกแห่งคนผู้พูดภาษากรีก เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคตเมื่อ 323 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์ถูกฝังไว้ในสุสาน
อันใหญ่โตมโหฬารในใจกลางเมือง

Alexander wears the Pharaoh's crown
Alexander wears the pharaoh’s crown
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวมมงกุฎฟาโรห
battle of Issus

Relief of the Battle of Issus
ประติมากรรมนูนแห่งสงครามอิสซุส

สงครามแห่งอิสซุส
เมื่อ 333 ปีก่อนคริสตกาล กองทัพมาซิโดเนียได้พิชิตกองทัพเปอร์เซียที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งนำโดยพระเจ้าดาไรอัสที่ 3 (Darius III ครองราชย์ 336 – 330 ปีก่อนคริสตกาล) ที่สงครามอิสซุส ประเทศซีเรีย ชาวเปอร์เซียพ่ายแพ้อีกครั้งเมื่อ 331 ปีก่อนคริสตกาล ที่กอกามีลา (Gaugamela) ใกล้แม่น้ำไทกริส หลังจากสิ้นสุดสงครามนี้ แพร์ชโพลิส เมืองหลวงของเปอร์เซียก็ถูกทำลายและจักรวรรดิก็ล่มสลาย

coin from Indus area

coin from Indu area
เหรียญตราจาก บริเวณลุ่มน้ำสินธุ

จักรวรรดิฝั่งตะวันออก
เมื่อ 326 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ยาตราทัพผ่านเปอร์เซียและพิชิตอัฟกานิสถานและรัฐปัญจาบ  (ของอินเดีย) แม้กองทัพของพระองค์จะจงรักภักดีต่อพระองค์เพียงใด พวกเขาก็ปฏิเสธที่จะเดินทางไปไกลเกินกว่าลุ่มแม่น้ำสินธุ (เหนื่อยล้าและคิดถึงครอบครัว)

 

Alexander's sarcophagus

การสวรรคตของพรเจ้าอเล็กซานเดอร์
เมื่อ 323 ปีก่อนคริสตกาล (ประมาณ พ.ศ. 220) พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทรงประชวรในเมืองบาบิโลน แม้พระองค์จะทรงมีพระชนมายุเพียง 33 พรรษาเท่านั้น พระองค์ก็เสด็จสวรรคต การเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันนี้ หมายความว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไม่มีเวลาในการรวบรวมการปกครองหรือแม้แต่จะตั้งรัชทายาท ภายในสองสามปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ จักรวรรดิมาซิโดเนียอันใหญ่โตมหึมาก็ล่มสลาย

 

 

ALEXANDER THE GREAT
IN LESS THAN FOUR YEARS, a brilliant young general created the largest empire the world had ever seen. The empire was the creation
of Alexander the Great of Macedon, a gifted leader who inspired tremendous loyalty from his troops. It stretched from Greece in the west to India in the east. Alexander's sudden death at the age of 33 led to the empire's collapse, but it lived on in a series of towns that spread Greek culture eastwards. These cities, all called Alexandria after their founder, opened up a trade between Asia and Europe that survived for centuries.

Early life
Alexander was born in 356 BC, the son of King Philip II of Macedon (r. 359-336 BC). As a young man, he went on military campaigns with his
father. Alexander won fame for taming a wild black horse called Bucephalus, which stayed with him throughout his whole life.

Click to see the picture.

Aristotle
Alexander was taught by the Athenian philosopher Aristotle (384-322 BC). Aristotle's interests ranged from politics and morality to biology and literature. He shared his enthusiasm for new ideas with his young pupil.

Click to see the picture.

Alexander's empire
When Alexander became king of Macedon in 336 BC, Greece was
dominated by Persia. In a series of brilliant military campaigns, Alexander defeated Persia and created his vast empire.

Click to see the picture.

Greece
The heartland of Alexander's empire was his home state of Macedon, northern Greece. Before Alexander became king, Greece was divided into rival city states, and was threatened by the powerful Persian Empire.

Click to see the picture.

Persia
The rich empire of Persia occupied much of modern Iraq, Turkey, and
Iran. After Alexander had conquered the area, he tried to unite Macedonia and Persia by encouraging his generals to marry Persians.
Alexander himself married Roxana, a princess from eastern Persia.

Click to see the picture.

Egypt
in 332 BC, Alexander conquered Egypt and was accepted as the new pharaoh. He founded the city of Alexandria, in northern Egypt, which became the most important city of the Greek-speaking world. When Alexander died in 323 BC, he was buried in a vast tomb in the centre of the city.

Click to see the picture.

Battle of Issus
In 333 BC, the Macedonian army overwhelmed the more powerful Persian army led by Darius III (r. 336-330 BC) at the battle of Issus, Syria. The Persians were defeated again in 331 BC at Gaugamela near the River Tigris. After this battle, the Persian capital, Persepolis, was destroyed and the empire collapsed.

Click to see the picture.

Eastern empire
By 326 BC, Alexander had marched through Persia and had conquered Afghanistan and the Punjab. Although his troops were very loyal to him, they refused to go further than the River Indus.

Click to see the picture.

Death of Alexander
In 323 BC Alexander caught a fever in the city of Babylon. Although he was only 33, he died. This sudden death meant that Alexander did not have time to consolidate his rule or even name his successor. Within a few years of his death, the huge Macedonian Empire had collapsed.

Click to see the picture.