Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก
สัตว์ป่าในแอฟริกา
ไม่มีทวีปใดที่มีสัตว์มากมาย
เท่ากับทวีปแอฟริกา
เนื่องจากแอฟริการปกคลุมไปด้วย
คลื่นอากาศ อันสมบูรณ์แบบ
ตั้งแต่ความร้อนสูงจนถึงความหนาวจัด
จึงมีพืชพันธุ์ธัญญาหารหลากหลาย
สำหรับสัตว์ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้ง
แมมมอธ นก สัตว์เลื้อยคลาน
ปลา และแมลง ในบรรดาสัตว์เหล่านั้น
มีสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมมากกว่า
40 ชนิด นับตั้งแต่ลิงกาลาโก้
ตัวเล็ก (galago = ลิงแคะชนิดหนึ่ง)
จนถึงลิงกอริลลา
ตัวโตมหึมา กวางแอนทิโลป (antelope)
ชนิดต่าง ๆ
มากมาย กวางกาเซลล์ (gazelle)
และสัตว์มีกีบอื่น ๆ
อีก มีสัตว์กินเนื้อ 70 สายพันธุ์ ยังมีนกอีกมากมายเป็นพิเศษ มากกว่า 1,500 สายพันธุ์ อาศัยอยู่ตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา
อนึ่ง ทวีปแอฟริกา ยังเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ
เสือชีตาห์ (cheetah) นกที่ใหญ่ที่สุด
คือ นกกระจอกเทศ
และสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด คือ ช้าง

giraffe

ยีราฟ
ยีราฟจะมีความสูงมาก ตัวผู้สูงถึง 5.5 เมตร (18 ฟุต)
ทำให้มันสามารถมองเห็น อันตรายได้ในที่ไกล
และเร่งความเร็วหนีได้ ความสูงของยีราฟยังทำให้มัน
สามารถแทะเล็มใบอาเคเซีย (acacia) ซึ่งสัตว์กินหญ้าชนิดอื่น ๆ กินไม่ถึง ทำให้มันผูกขาดกับอาหารหลักน

สัตว์ป่าทุ่งหญ้า
ทุ่งหญ้าแห่งแอฟริกา (ทุ่งสะวันนา) มีสัตว์กินหญ้ามากกว่า
20 สายพันธุ์ นับตั้งแต่กวางแอนทิโลปสีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่ ่จนถึงกวางแอนทิโลปขนาดเล็กมาก ฝูงสัตว์ที่ถูกล่า
และนักล่าแห่งทุ่งหญ้า รวมถึงสิงโต จะมีเหล่าสัตว์
ที่กินซากสัตว์ เช่น ไฮยีน่าและนกแร้งติดตาม
นกกินหญ้าประกอบด้วย ไก่ต๊อกและนกเงือก

glassland wildlife
zebra secretary bird

ม้าลาย
โดยปกติแล้วม้าลายจะอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มครอบครัวละ 5 – 20 ตัว แต่ในฤดูแล้งพวกมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงไม่กี่ร้อยตัว เพื่อป้องกันนักล่า เช่น สิงโต ม้าลายตัวผู้จะป้องกันตัวเองด้วยการเอาขาและกีบเตะ ม้าลายจะกินยอดหญ้าที่เหนียว

นกเลขานุการ หรือ นกเลขานุการินี
นกเลขานุการ (หรือนกเลขานุกรินี) เป็นกินหญ้าที่โดดเด่นมากที่สุดชนิดหนึ่งของทวีปแอฟริกา มีขาและขนหงอนยาว ในขณะโจมตีงูมันจะกางปีกป้องกันตนเองจากการกัดของงูพิษ พร้อมทั้งใช้เท้าเหยียบกระทืบงูจนตาย

lion aardvark

สิงโต
        สิงโตเป็นนักล่ารายใหญ่แห่งทุ่งหญ้าสะวันนาในแอฟริกา สิงโตตัวเมียจะล่าด้วย เมื่อออกล่าสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ควาย ม้าลาย และวิลเดอบีสต์ (wildebeest = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง จำพวกแอนทีโลป)

อาร์ดวาร์ก
        อาร์ดวาร์ก (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมด
และปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว) เป็นสัตว์
ที่ชอบอยู่ตามลำพัง ชอบหากินตอนกลางคืน มันจะใช้กรงเล็บที่ทรงพลัง
ขุดรังมดและปลวก มันจะเอาลิ้นที่ยาวและเหนียวดึงมดหรือปลวกออกมากิน อาร์ดวาร์กสามารถขุดได้รวดเร็วอย่างน่าประหลาด เร็วกว่าคนเอาพลั่วขุดดิน

ทุ่งสะวันนา
ทุ่งสะวันนาเป็นชื่อของทุ่งหญ้าที่มีต้นไม้ยืนต้น
และไม้พุ่มเตี้ย ๆ กระจัดกระจายไปทั่ว กินเนื้อที่ของทวีปแอฟริกาประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของดินแดนแห่งนี้ มีเนื้อที่เป็นวงกว้างรอบ ๆ ลุ่มน้ำซาอีร์ (คองโก) ฝูงสัตว์ที่กินหญ้า
มากมายมหาศาล เช่น กวางแอนทิโลปและม้าลาย อพยพไปมารอบ ๆ ทุ่งสะวันนา เพื่อแสวงหา หญ้าสดมารับประทาน

savannah

 

AFRICAN WILDLIFE
No OTHER CONTINENT matches the wealth of wildlife found in Africa. Covering the full climatic spectrum from intense heat to bitter cold, its varied vegetation has given rise to a wide range of animals, including mammals, birds, reptiles, fish, and insects. Among them are more than 40 species of primate, ranging from tiny galagos to huge gorillas, a great variety of antelopes, gazelles, and other hoofed animals, and 70 species of carnivore. Bird life, too, is extraordinarily rich; more than 1,500 species live south of the Sahara. In addition, Africa is inhabited by the world's fastest land animal, the cheetah; the biggest bird, the ostrich; and the largest land animal, the elephant.

Giraffe
The giraffe's great height - males reach up to 5.5m (18 ft) — gives it the advantage of being able to spot danger from a distance and then escape at speed. It also enables the giraffe to browse on acacia leaves that are out of the reach of most other grassland animals, giving it a near monopoly of its principal food supply.

Click to see the picture.

Grassland wildlife
African grasslands (savannahs) sustain over 20 species of grazing animals, from the giant sable antelope to the tiny pygmy antelope. The herds of plains game and their predators, including lions, are pursued by scavengers such as hyenas and vultures. Grassland birds include the guineafowl and hornbills.

Click to see the picture.

Zebra
Zebras usually live in family groups of 5-20 animals, but in the dry season they may gather in herds of a few hundred, for protection against predators such as lions. Male zebras defend themselves by kicking out with their legs and hooves. Zebras eat the tough tops of the grasses.

Click to see the picture.

Secretary bird
Among the most striking of Africa's grassland birds is the secretary bird, with its long legs and feathered crest. It rarely flies, preferring to walk, nodding its head with each step. It attacks snakes, spreading its wings over its body to shield itself from venomous bites, while using its feet to stamp them to death.

Click to see the picture.

Lion
The lion is the principal predator of the African savannah. Lionesses hunt together, preying on large animals, such as buffalo, zebra, and wildebeest.

Click to see the picture.

Aardvark
The aardvark is a solitary, nocturnal animal. It uses its powerful claws to break into the nests of ants and termites, which it extracts with its long, sticky tongue. The aardvark can dig at an astonishingspeed - faster than a person with a shovel.

Click to see the picture.

Savannah
About 40 per cent of Africa is covered with savannah, which is the name given to grassland with scattered trees and shrubs. This type of land forms a wide loop around the Zaire (Congo) Basin. Vast herds of grazing animals, such as antelopes and zebras, move around the savannah seeking fresh grass to eat.

Click to see the picture.