Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                 ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

   หนอนหนังสือ 
 
ปัจจุบันผู้จัดทำรับราชการ กรมราชทัณฑ์(ผู้คุม)รับหน้าที่ใน การจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง และทำหน้าที่บรรณารักษ์ของ ห้องสมุดเรือนจำ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้และปรับเปลี่ยน ทัศนคติและค่านิยมที่ผิดๆให้กับ ผู้ต้องขังโดยการเรียน การสอน ตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือ ถึงระดับปริญญาตรี (มสธ.) เพื่อช่วยกันจรรโลงสังคมไทยเรา ให้มีค่ายิ่งขึ้น ไม่อยากให้คนต่าง ชาติต่างศาสนาพูดว่า เป็นเมือง พุทธแต่ไม่เป็นพุทธ มีแต่ขโมยเต็ม บ้านเต็มเมือง ไม่สมกับเป็นเมือง พุทธเลย

      หากท่านใด  มีความประสงค์จะบริจาคหนังสือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 0-3721-2135  (ต่อ 18) ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี  ขอให้เป็นหนังสือหมวดหมู่อื่นบ้าง หมวดศาสนามีมากแล้ว
 

 


 
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
  ผู้จัดทำเป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมากคนหนึ่ง เริ่มชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่อายุ  18  ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.  2551) อายุ  44  ปีแล้ว  ก็ยังไม่เลิกอ่านหนังสือ  อาจถือได้ว่า  เป็นหนอนหนังสือได้คนหนังสือ  เพราะถ้าเราเลือกหนังสือที่ดี หนังสือนั้นย่อมเป็นกัลยาณมิตร  คือ  มิตรที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อ่านให้เจริญก้าวหน้าได้  ผู้เขียนก็เป็นผู้หนึ่งที่เผอิญได้เลือกหนังสือที่ดี ซึ่งเป็นหนังสือนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์วศิน  อินทสระในสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทำให้ชีวิตของผู้เขียน ซึ่งแต่ก่อนเป็นคนที่มีวิตกจริตมาก พอมาได้อ่านหนังสือจึงทำให้จิตใจเป็นสมาธิทำให้ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี แม้จะเป็นชาวไร่ชาวนาที่ยากจนมาก และประสบความสำเร็จในชีวิตขั้นหนึ่ง เพราะหนังสือนี่แหละ จึงมีเมตตาจิตใคร่จะเผยแพร่ความรู้ที่ผู้อ่านสะสมมาให้กับเพื่อร่วมโลกด้วยกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากในปัจจุบัน (เป็นเครื่องมือที่ดีและที่ไม่ดีได้ในเวลาเดียวกัน จึงอยากใช้ในทางที่ดี)

      ความรู้ที่ผู้จัดทำนำมาเผยแพร่ในที่นี้อาจจะเอาของท่านผู้อื่นมาเผยแพร่ด้วย  ส่วนมากจะเอามาจากนิตยสารและวารสารต่าง ๆ     ตลอดจนหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีลิขสิทธิ์ค่อนข้างน้อยกว่าหนังสือที่เป็นเล่ม    ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียน   ก็กลัวมากในเรื่องนี้ ถ้านำมาจากนิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ฉบับใด ก็จะโน้ตบอกที่มาไว้ด้วย  หากเจ้าของท่านใดหวงแหนลิขสิทธิ์ของท่านก็โปรดได้บอกผู้เขียนไปได้ที่ E-mail songsak.sai@hotmail.com ผู้เขียนจะได้ตัดทิ้ง  แต่ผู้เขียนหวังว่าทุกท่านคงหวังประโยชน์แก่เพื่อนร่วมโลกด้วยกันทุกคน  คงไม่หวงแหนความรู้  ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า "ธรรมมัจฉริยะ" คือตระหนี่ความรู้  ขอขอบคุณท่านที่เขียนบทความต่าง ๆ  ที่ผู้เขียนเอามาเผยแพร่และไม่หวงแหนลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก  และขอขอบคุณเว็บโอสติ้งที่ให้โอกาสเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนร่วมโลก ถึงแม้จะหวังผลประโยชน์บ้างเล็กน้อยในทางโฆษณาของ Google ads  แต่หวังว่าท่านคงให้อภัยแก่ผู้เขียน  เพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองมาก  จึงต้องหารายได้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเลี้ยงลูกเมีย  หวังว่าทุกท่านคงให้อภัยหรือตักเตือนผู้เขียนได้ตาม E-mail  ข้างบน         วัตถุประสงค์ของผู้จัดทำจริง ๆ แล้ว อยากจะรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจจริง ๆ  คงดีกว่าตัดเก็บไว้เฉย ๆ ส่วนวัตถุประสงค์อื่น เป็นแค่เป้าหมายรองลงมาเท่านั้น จึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจผู้จัดทำ

                                                                                        ด้วยความปรารถนาดีจากผู้จัดทำ

 

 

หนอนหนังสือ

ผู้จัดทำเคยบวชเรียนมากว่า  14  ปี  จึงมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม  และสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งสองทาง และที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงอยากจะเผยแพร่ความรู้ทั้งสองทางให้  เพื่อนร่วมโลกใบนี้ ซึ่งภาษาพระเรียกว่า  เพื่อนร่วมทุกข์เกิด  แก่ เจ็บ  ตาย  ด้วยกันได้ทราบและเข้าใจ เพื่อว่าจะนำ ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน อันแสนจะยุ่งเหยิงในปัจจุบันได้ ไม่มากก็น้อย  หรือผู้อ่านท่านใด      มีความประสงค์จะติชมข้อเขียน  หรือ    เว็บไซต์ของผู้เขียน  ก็ติดต่อได้ทุกเวลาที่   E-mail    ที่ให้ไว้ด้านซ้ายมือ...